Докторске студије - Криминалистика

Студијски програм докторских студија Криминалистика реализује се у оквиру Департмана криминалистике. Студијски програм акредитован је у друштвоно-хуманистичком пољу, научна област криминалистичке науке. Студије трају три године, а одбраном докторске дисертације стиче се 180 ЕСПБ и научни назив доктор наука – криминалистичке науке.

Сврха студијског програма докторских студија Криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету је образовање студената у области криминалистичких наука на нивоу докторских академских студија, односно образовање кадрова оспособљених да прате и критички анализирају и оцењују научну и стручну литературу из релевантне области, као и да спроводе оригинална и на научној методологији утемељена истраживања. Сврха овог студијског програма усаглашена је са основном мисијом Криминалистичко-полицијског универзитета, па је крајњи циљ највиши ниво образовања студената за уочавање проблема, праћење и анализу развоја теорије и праксе у земљи и свету у области криминалистике и сродних кривичних и других научних дисциплина, као и за реализовање научних истраживања у тим областима. По завршетку студија, доктори криминалистичких наука ће бити оспособљени да прате домаћа и инострана научна достигнућа у области криминалистичких наука, у контексту кривичних, криминолошких и кривично-процесних наука на које се криминалистика нужно ослања. Крајњи исход јесте способност студената за критичким сагледавањем правних оквира контроле криминалитета у националној и компаративној перспективи, да сами осмишљавају и спроводе истраживачке пројекте у тој области, да врше методолошки добро утемељена евалуациона истраживања, односно да обављају најсложеније послове у области креирања, планирања, примене и евалуације различитих модела и техника у области криминалистичких наука и контроле криминалитета, како у аспекту репресије, тако и превенције.

Завршетком докторских академских студија студент стиче способности за:

  • Конципирање истраживачких и евалуационих пројеката;
  • Критичку анализу различитих концепција и праксе у датим областима;
  • Критичку анализу правног оквира контроле криминалитета и заштите људских права у оквиру деловања механизма формалне контроле криминалитета;
  • Самостално истраживање феноменолошких, етиолошких и виктимолошких димензија криминалитета, као и различитих проблема везаних за ефикасност криминалистичких истрага;
  • Идентификовање савремених научних сазнања из области криминалитике, криминологије и кривичних научних дисциплина као и других дисциплина којима се могу унапредити криминалистичке истраге, односно пракса поступања полиције у области сузбијања криминалитета;

Самосталан рад на даљем научном усавршавању у области криминалистике, криминологије и тангентних дисциплина;

Преношење стечених знања научној заједници и стручној јавности.

Настава на студисјком програму се одвија у групама, уз менторски и консултативни рад са студентима.

Листа ментора ангажованих на реализацији Докторских студија

На првој години докторских студија студент слуша два обавезна предмета (Методологију научног истраживања и Криминалистику) и два изборна предмета које бира из два изборна блока и има обавезу израде и одбране два семинарска рада, по један у сваком семестру. На другој години студент слуша четири изборна предмета које бира из четири изборна блока (по два у трећем и четвртом семестру) и има обавезу да објави један научни чланак (ауторски рад) у часопису међународног значаја или водећем часопису међународног значаја или часопису на ССЦИ(SCI) листи, односно у часопису који се налази на листи часописа из области друштвених наука, као и да изради и одбрани библиографију докторске дисертације.  

На трећој години докторских студија, студент припрема и брани пројекат докторске дисертације (у петом семестру). Израда и одбрана докторске дисертације предвиђена је за шести семестар.

УПУТСТВА И ОБРАСЦИ

 План и програм студијског програма, можете погледати овде
Распоред наставника по предметима за школску 2021/22. годину, можете погледати овде
Пријаву докторске дисертације, можете погледати овде
Етички кодекс о академској честитости студената, можете погледати овде
Прилоге, упутства и обрасце, можете погледати овде
Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 011/3107-242 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени