Институционална језичка политика

У Криминалистичко-полицијском универзитету се реализује укупно 12 акредитованих студијских програма, и то:

–    4 програма основних студија;
–    5 програма студија другог степена и
–    3 програма докторских студија.

Тренутно, сви студијски програми се изводе на српском језику.

У току је израда мастер студијског програма, који ће бити исход ЕРАЗМУС+ пројекта „ImprESS“: Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security (586410-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP).

Овај студијски програм биће реализован искључиво на енглеском језику, чиме се стичу услови за реализовање долазећих мобилности ради учења на енглеском језику. Све информације о наставним предметима и о могућностима за долазеће мобилности биће благовремено доступне на сајту Универзитета, по акредитовању овог студијског програма.

У оквиру Универзитета, до сада је реализовано више долазећих и одлазећих мобилности студената, наставног и ненаставног особља, како на српском, тако и на енглеском језику, и то:

–    8 долазећих мобилности студената (1 ради учења, на српском језику; 6 ради праксе, на српском језику, и 1 ради праксе, на енглеском језику);
–    11 долазећих мобилности наставника и ненаставног особља ради тренинга (7 на српском и 4 на енглеском језику и
–    7 одлазећих мобилности студената (2 ради учења, на енглеском језику и 5 ради праксе, на српском језику) и
–    9 одлазећих мобилности наставника и ненаставног особља (ради тренинга, на енглеском језику).

Сви наставници и истраживачи у Универзитету говоре енглески језик, а већи део њих говори и више језика (претежно немачки, руски, француски), па сви могу бити неформална подршка страним студентима у савладавању српског језика. Детаљанији подаци о познавању страних језика и о контактима наставника налазе се у њиховим биографијама (CV).

Осим тога, у Универзитету је запослено 5 наставника енглеског језика и један преводилац за енглески и грчки језик. Они могу бити ангажовани као формална подршка у савладавању српског језика за долазеће студенте и наставнике, кроз реализовање кратких курсева српског језика. Истовремено, ови наставници едукују студенте Криминалистичко-полицијског универзитета кроз редовну и допунску наставу енглеског језика, али и оцењују ниво познавања језика студената који одлазе на мобилност у друге високошколске установе, а не поседују сертификат о познавању језика (најмање Б1 ниво).

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени