Могућности за учеснике мобилности

Ваннаставне активности

Ваннаставне активности имају факултативан карактер, те као такве доприносе остваривању садржајнијег друштвеног живота током школовања и изградњи односа који су примерени високим стандардима међуљудског понашања и професије. С обзиром на распоред наставе и природу активности, оне се реализују у касним поподневним и вечерњим сатима у виду: стручних предавања о актуелним темама за студенте, одлазака студената на позоришне и биоскопске представе, посета сајмовима и изложбама, као и јавних трибина. Студенти Универзитета учествују на пригодним свечаностима поводом обележавања значајних датума за Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Поред ваннаставних активности које имају факултативан карактер, студенти Криминалистичко-полицијског универзитета се плански (кроз менторски рад) укључују у обезбеђење скупова и свечаности које организују председник Републике, Влада, Народна скупштина и други државни органи. Такође, студенти Универзитета обезбеђују и учествују у великим спортским и хуманитарним манифестацијама значајним за град и Републику: Београдски маратон, Дечији маратон, Ролеријада, „Женска трка“.

Менторска подршка

Менторски рад има за циљ да се код студената систематски и организовано, у оквиру свих облика образовно-васпитне делатности Универзитета, препознају, развију и однегују социјално пожељне вредности. За менторски рад је задужен Одсек за менторски рад и студентски стандард, односно ментори, а конкретизација њиховог рада подразумева активну и непосредну комуникацију између студената и њихових ментора, односно континуирану интеракцију и сарадњу са следећим садржајима: пружање помоћи и подршке студентима прве године у прилагођавању условима и специфичностима студирања; благовремено уочавање, препознавање и ефикасно отклањање свих облика негативних појава и понашања; праћење квалитета и ефикасности студирања, утврђивање разлога недовољне успешности група или појединаца у савладавању наставне материје; обезбеђивање спровођења прописа којима се регулишу дисциплинска и материјална одговорност студената; укључивање студената у ваннаставне активности и њихово усмеравање ка секцијама у којима ће најпотпуније исказати своје могућности; подстицање и развијање општељудских и општедруштвених вредности и квалитета; обезбеђивање услова за несметано одвијање и организацију живота и рада студената током и ван наставе у Универзитету и у смештајним објектима студената; праћење социјалног развоја студената, решавање њихових социјалних и других животних питања и, у вези с тим, вођење потребне документације; истраживање узрока недисциплине, лоших радних резултата студената и других ексцесних појава и припремање одговарајућих информација. Одсек за менторски рад и студентски стандард у потпуности прати и усмерава рад иностраних студената, и пружа им помоћ и поршку током периода мобилности у Криминалистичко-полицијском универзитету.

Спортско-рекреативне активности

Спортско-рекреативне активности студената се остварују и развијају у оквиру Спортско-рекреативног центра, као и посебних пројеката и програма Криминалистичко-полицијског универзитета, с циљем побољшања и развоја психофизичких и здравствених склоности и способности, развијања такмичарског духа и правилног осмишљавања и организовања слободног времена студената. Одсек за менторски рад и студентски стандард настоји да студентима омогући бављење жељеним спортом кроз спортске секције: џудо, карате, стрељаштво, пливање, стони тенис, мали фудбал, кошарка, оријентиринг, боди билдинг, шах. Током школске године студенти се такмиче у више спортова у лиги и у купу Универзитетског спортског савеза студената Београда и гранских спортских савеза. Студенти Криминалистичко-полицијског универзитета учествују и у спортским сусретима у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Најуспешнији такмичари у својим дисциплинама учествују на балканским и европским првенствима. Спортско-рекреативне, ваннаставне и културно забавне активности у оквиру менторског рада организују се и за време теренске обуке у Центру за обуку „Митрово Поље“ на Гочу, као и током обуке у зимским условима на Копаонику.

Студенти током периода мобилности могу користити:
• Салу за специјално физичко образовање (у терминима за рад спортских секција: кошарка - мушка и женска, одбојка - мушка и женска, борилачки спортови, као и у терминима које користе запослени Криминалистичко-полицијског универзитета и студенти за самосталне активности);
• Терен за рукомет поред сале за специјално физичко образовање (секција за футсал - мушки и женски, рукомет - мушки и женски);
• У зависности од интересовања студената и календара такмичења формирају се и секције за наступе на различитим атлетским, орјентиринг и веслачким манифестацијама;
• Теретану;
• Стрељану (само у оквиру стрељачке секције која се формира у зависности од интересовања студената)

Библиотека

Библиотека Криминалистичко-полицијског универзитета има 30.000 књига и часописа, углавном из области криминалистике, правних и других друштвених наука. Пуноправна је чланица COBISS платформе у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије. Библиотека поседује веома богату референсну збирку: речнике, лексиконе, опште и стручне енциклопедије, међу којима Енциклопедију Британику у 33 тома (изд. 1994). Осим богате збирке приручника, у фонду се налази и драгоцена збирка старих и ретких књига - Међународна полиција Васе Лазаревића (Београд, 1933) или Полицијски џепни приручник за подручје града Београда (Београд, 1940). Осим што поседује сва значајна дела из области које се на Универзитету изучавају на српском језику, библиотека поседује и велики број актуелних страних књига, везаних за полицију, криминалистику и криминологију. Библиотека је опремљена рачунарима са приступом интернету. Развијена је сарадња са Народном библиотеком Србије и Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, као и са другим сродним библиотекама у земљи и у свету. Библиотека Криминалистичко-полицијског универзитета је члан Заједнице библиотека Универзитета у Србији.

СЕКЦИЈЕ

КРИМИНАЛИСТИЧКА СЕКЦИЈА

Криминалистичка секција Родолф Арчибалд Рајс

Родолф Арчибалд Рајс рођен је 8. јула 1875. године, на велепоседу угледне и имућне породице у јужнонемачкој покрајини Баден. Био је осмо по реду од десеторо деце велепоседника и агронома Фердинанда Рајса. Средњу школу завршио је у Карлсруеу, Немачка. Од шесторице браће, четворица су изабрала официрску каријеру. Рудолф, како се Родолф звао у Немачкој, определио се за природњачке науке. Касније, у Првом светском рату, наћи ће се на супротним противничким странама.
Катедра криминалистичких наука полазећи од места и улоге Кримналистичко-полицијског универзитета у развоју полицијске професије, да едукује високополицијски кадар који ће бити гарант заштити основних права и слобода човека и грађана, који ће на демократски и одговоран начин свој рад усмеравати на најтеже безбедносне проблеме грађана, континуирано ради на изградњи интегритета полицијске професије. Интегритет полицијске професије је одраз степена професионализације, чији најважнији индикатор, поред етичког кодекса, је идентификовани тип знања неопходан за обављање полицијских послова, односно едукација полицијских службеника. Да би остварили овако високо постављен циљ рад секције је организован кроз организацију почасних предавања истакнутих стручњака из земље и иностранства, округлих столова, трибина и семинара.
Полазећи од трендова у развоју криминалитета идентификованих у Процени претње од тешког и организованог криминала Европола, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA-Европол), Процене претње од тешког и организованог криминала у Републици Србији (Serious and Organized Crime Threat Assessment-SOCTA) и Стратешке процене јавне безбедности у Републици Србији сваке године се организују три семинара за студенте на теме:
1.    Криминалитет насиља,
2.    Организовани криминал
3.    Високотехнолошки криминал
Почасна предавања истакнутих стручњака из земље и иностранства се организују на теме које су дефинисане као приоритети рада Министарства унутрашњих послова. Посебан акценат је посвећен борби против тероризма, трговине људима, ирегуларних мигација и прања новца.Чланови Секције самостално организују практичне вежбе, посете организационим јединицама Министарства унутрашњих послвоа, уређују сајт Секције, израђују флајере о раду и активно учествују у пормоцији Криминалистичко-полицијског универзитета и полицијске професије. Чланови секције су снимили и промотивни филм о поступању полицијских службеника.
 
СЕКЦИЈА ФОРЕНЗИКЕ ПОЛИМЕРА

План и програм Секције

Након завршених курсева из области хемије и курса „Хемијско-технолошки инжењеринг“, где студенти савладавају фундаментална знања о структури и својствима материјала који се најчешће срећу у свакодневној употреби, заинтересованим студентима је, уз одобрење руководиоца секције, омогућено да у оквиру Секције стекну допунска знања у вези са синтезом и карактеризацијом полимерних материјала на бази, пре свега биополимера. Такође, студенти имају могућност да остваре и своје личне аспирације а у складу са материјом којом се Секција бави, чиме је заинтересованим студентима омогућено да унапреде и прошире стечена знања.
Студенти у оквиру рада Секције стичу компетентност комуникацијских и научних вештина уз теоријско разумевање основних научних принципа синтезе, карактеризације и примене (био)полимера у области форензике, анализом форензичких трагова из перспективе полимерне науке поред већ постојећих метода и протокола.

Визија

Пројекти:
1.    Полимерни (био)материјали у детекцији латентних трагова отисака прстију
2.    (Био)полимери и њихови конјугати са металним нано-честицама као антибактеријски материјали
3.    Производња препарата на бази (био)полимера за третман и заштиту воћа током складиштења
 
Идентификација латентних отисака папиларних линија је од кључне важности безбедносним службама у циљу идентификације особа осумњичених за извршење криминалних дела. Латентни отисци, остају као случајни утисци на површинама најразличитијих објеката. Огроман напредак је постигнут у идентификацији помоћу ваљаних отисака прстију, док упоређивање латентних отисака и даље остаје изазов. Поред постојећих, криминалистичким техничарима познатих стандардизованих метода у циљу откривања и развијања латентних трагова отисака папиларних линија, акценат истраживања биће испитивање могућности употребе природних и синтетских полимера и њихових коњугата са истим циљем. Новије методе детекције укључују примену савремених (нано)материјала, нанокристала или нанокаишева за развијање латентних отисака прстију и то са високом осетљивошћу, добрим контрастом, високом селективности и ефикасности и ниским позадинским шумом, и на различитим подлогама. Додатно, синтеза и примена свих описаних материјала захтева даље побољшање перформанси већ постојећих, али и отвара могућности синтезе потпуно нових система за детекцију латентних отисака папиларних линија.

СЕКЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У оквиру Универзитета од 2011.  године са успехом функционише Секција за ванредне ситуације. Активност секције је усмерена на обуку и сертификацију студената за поступање у ванредним ситуацијама, учешће у важбама и акцијама заштите и спасавања. Поред осталих активности, чланови Секције учествују у такмичењима која се организују у оквиру активности Ватрогасног савеза Републике Србије у оквиру екипе ДВД Савски венац. Ватрогасна екипа студената Секције је на трећем државном такмичењу ватрогасаца Републике Србије 2017. године, освојила прво место у категорији „мешовите“ екипе и тиме се пласирала као део репрезентације Србије, која је учествовала на Међународној ватрогасној олимпијади у Аустрији, место Вилах у временском периоду од 08.07. до 16.07. На такмичењу је екипа КПА освојила бронзану медаљу.

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Информатичка секција Алан Тјуринг
Алан Матисон Тјуринг (Лондон, 23. јун 1912. - Чешир, 7. јун 1954.) је био истакнути енглески математичар, логичар и криптограф који се сматра оцем модерног рачунарства. А. М. Тјуринг је развио концепт алгоритама, који се и данас користи у свету, и рачунања помоћу Тјурингове машине, формулишући данас широко прихваћену Тјурингову верзију Черч-Тјурингове тезе по којој сваки практични рачунарски модел има могућности које су или еквивалентне могућностима Тјурингове машине, или његове представљају подскуп могућности Тјурингове машине.

Информатичка секција се бави проширивањем знања студената из области рачунарског хардвера, софтвера, интернета, информационо-комуникационих технологија, програмирања, и разних ИТ сервиса са посебним акцентом на интернет сигурност. Рад секције се базира како на теоријским предавањима тако и на практичним експериментима кроз решавање конкретних практичних задатака из горе наведених области.Чланством у секцији и радом на решавању практичних проблема подстиче се креативност и оригиналност студената, као и развој тимског духа.

1. AHPELECTRI - Рад настао као семинарски радови студента информатике и рачунарства на докторским студијама.
2. Писање програма у Pythonu - Рад настао као семинарски радови студента информатике и рачунарства на докторским студијама.
3. Implementation of forensic tool I3A in Python - Начни рад студента инфроматике и рачунарства на докторским студијама пријавњен на Конференцију CIPUC, Кинa.

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА И ХОР УНИВЕРЗИТЕТА

Музичка секција Криминалистичко полицијског универзитета настала је 2012. године као покушај да се оплемени слободно време студената који имају афинитете према музици и певању. При самом упису, студенти попуњавају формулар у коме наводе да ли се баве неким хобијем (спорт, музика, глума, итд.). Након аудиције, студенти који покажу таленат и интерес за музику, постају чланови музичке секције. Секција има два сегмента, један је хор, а други је музичка група. Хор је до сада био веома ангажован, у свим прославама и свечаностима, како на Универзитету, тако и ван њега. Хор тренутно броји двадесет чланова.

Културно-забавне активности

Културно-забавне активности се организују у Културно-забавном центру, Студентском клубу и Великој сали Криминалистичко-полицијског универзитета. Најчешће се организују промоције књига, књижевне вечери, изложбе, концерти, гостовања уметника, као и студентске забаве. За студенте прве године студија организује се забавно вече – Бруцошијада, на коју се позивају студенти других факултета и студенти Високе школе унутрашњих послова из Бање Луке. Значајан допринос забавним активностима даје музичка секција Универзитета са својим оркестром.
Са посебним поносом издвајамо представе Историјске секције Универзитета, под менторством проф. др Иване Крстић-Мистриџеловић. Студенти Универзитета до сада су извели 4 представе: „Константин“, „Рад уставотворног одбора“, затим „Игре престола“, која има за циљ да укаже на значај познавања историјских догађаја ради бољег разумевања садашњости и антиципирања друштвено-политичких односа у Србији у будућности, и представу „Ирваси су криви за све“, која је осим хумористичког, имала и хуманитарни караткер. Студенти Универзитета представу су изводили током новогодишњих празника, док су уместо куповине улазница, посетиоци  позвани да донесу слаткише. Студенти Универзитета поклонили су све прикупљене слаткише ученицима школе за децу са посебним потребама у Земуну.

Друге могућности

Читаоница

Просторија намењена ученицима који имају потребу за специфичним условима за учење, налази се у оквиру кампуса, опремљена је столовима и столицама и налази се у простору који корисницима омогућава мирну и радну атмосферу.

Ресторан и кантина

У оквиру кампуса налазе се ресторан и кантина који су студентима доступни за потребе исхране и освежења.

Смештајни капацитети у управној згради

Смештајни капацитети су намењени искључиво студентима Универзитета. Доступне су заједничке собе, према распореду и Правилнику који је унапред дефинисан.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени