Мастер академске студије - NATRISK програм

Назив студијског програма: Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа

Ниво студија: Мастер академске студије

ЕСПБ: 60

Линк ка уверењу и документацији која се односи на студијски програм: линк (PDF)

Број нових предмета: 6

Број упдатед (модернизованих) предмета: 1

Назив институције на којој је акредитован (факултет, департман): Криминалистичко-полицијски универзитет

Број уписаних студената: 16

Број дипломираних студената: 0

Наставни план и програм: линк (PDF)