Мастер академске студије - NATRISK програм

Назив студијског програма: Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа

Ниво студија: Мастер академске студије

ЕСПБ: 60

Линк ка уверењу и документацији која се односи на студијски програм: линк (PDF)

Број нових предмета: 6

Број упдатед (модернизованих) предмета: 1

Назив институције на којој је акредитован (факултет, департман): Криминалистичко-полицијски универзитет

Наставни план и програм: линк (PDF)

Књига предмета: линк (PDF)

 

Одговорна лица за студијски програм
Проректор за наставу

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Ненад Милић
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Студијски програм мастер академских студија “Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа” изводи се на Криминалистичко-полицијском универзитету, као програм студија другог степена које трају једну школску годину (два семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм је резултат међународног пројекта Европске комисије (програм ERASMUS+) под називом: „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk WeB, broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)“, у чијем реализовању учествује Криминалистичко- полицијски универзитет.

Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа је проблем са којим се све чешће суочава светска јавност и којим се све озбиљније баве владе, специјализоване невладине агенције и међувладине организације. У државама у којима су честе, природне катастрофе успоравају одрживи развој, смањују квалитет живљења, али и стварају ризике за развој нових претњи (сиромаштво, незапосленост, криминал, сива економија, конфликти, тероризам итд.). Природне катастрофе нису свакидашњи догађаји, због чега захтевају несвакидашње реаговање. Стога рутинске методе владиних установа, привредних субјеката, невладиног сектора и грађана више нису довољни у условима природних катастрофа. Ови субјекти морају да стекну специјализована знања и вештине истраживања природних катастрофа, процењивања ризика, моделовања и симулирања природних катастрофа, употребе савремених информационо-комуникационих технологија у управљању ризицима природних катастрофа, а све у оквиру националног и међународног правног оквира и у оквиру система заштите и спашавања. Ова знања и вештине се управо нуде студијским програмом мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа. Дакле, сврха овог студијског програма јесте стицање академских знања и вештина за управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, као и стицање академског назива мастер менаџер безбедности – („маст. менаџ. безб. 1. г.“).

Сви испити студијског програма су једносеместрални.У првом семестру има три обавезна предмета и два изборна предмета (по 6 ЕСПБ). Изборни предмети се бирају из групе од четири понуђена предмета. У другом семестру је предвиђена стручна пракса са фондом од 90 часова (3 ЕСПБ), истраживање из области мастер рада са фондом од 20 часова студијског истраживачког рада (15 ЕСПБ) и мастер рад (12 ЕСПБ).

Садржаји овог студијског програма односе се на методологију научног истраживања безбедносних појава, управљање ризицима, природне катастрофе, систем заштите и спасавања у природним катастрофама, моделовање и симулирање безбедносних ризика природних катастрофа, информационо-комуникационе технологије у управљању безбедносним ризицима природних катастрофа и право ванредних ситуација изазваних природним катастрофама. Ови садржаји су у складу са највишим научним достигнућима и стандардима безбедносне праксе у условима природних катастрофа.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом мастер академских студија и одбрани дипломски рад стиче високо образовање и академски назив мастер менаџер безбедности – („маст. менаџ. безб.“). Тиме стиче компетенције за: примену основних знања о штетним дејствима природних опасности и катастрофа; оцену ризика природних катастрофа и других безбедносних ризика у условима природних катастрофа; разумевање комплекса мера превенције безбедносних ризика природних катастрофа, као и компонентно планирање економског и социјалног развоја; израду докумената о процени угрожености и планова за заштиту и спашавање; оптимизацију, управљање и координирање расположивим ресурсима штабова за ванредне ситуације; истраживање узрока догађаја и утврђивање чињеница, одговорности и кривичних дела у насталим природним катастрофама; примењивање специфичних знања из психологије у екстремним ситуацијама; извештавање о стању безбедности у природним катастрофама; информисање и комуницирање са јавношћу; оцену и прогнозу последица безбедносних ризика природних катастрофа на бази савремених информационо-комуникационих технологија; оцену и прогнозу стања и промене безбедносних ризика животне и радне средине применом моделовања и симуловања; развој метрике и метода за оцену ефективности и ефикасности система управљања у природним катастрофама; познавање и примену правног оквира Европске уније и Републике Србије у области управљања ризицима природних катастрофа.

Мастер менаџер безбедности је оспособљен за обављање сложених послова полицијских и државних службеника у надлежним државним органима у Републици Србији и у јединицама локалне самоуправе, у привредним и другим правним лицима и у невладином сектору, у супротстављању безбедносним ризицима природних катастрофа. Мастер менаџер безбедности може да се укључи у образовни процес и у научноистраживачки рад матичних високошколских и научноистраживачких установа (високе полицијске школе, факултети за безбедност, факултети заштите на раду и др.). Овај студијски програм омогућава наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије.

Услови уписа и школарина

Право уписа на студијски програм имају кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, и то из друштвено-хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и ИМТ студије које укључују неку од научних области из поменутих поља. Кандидати који полажу пријемни имају обавезу да положе испит из предмета Безбедност у ванредним сутуацијама. 

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.

Школарина за Мастер академске студије криминалистике у школској 2023/2024. години износи 115.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 160.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу школарину умањену за 40%.

Упутства и обрасци

Календар

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени