Библиотека - Инфо за кориснике

Библиотека Криминалистичко-полицијског универзитета данас у фонду има 41.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. Поседује капитална дела из области правних и полицијско-безбедносних наука, најсавременија издања познатих домаћих и светских издавача из области криминалистике, информатике и форензичких наука, богату збирку домаћих и страних приручника (речникa, енциклопедија и лексикона), обимну и значајну колекцију домаћих и страних универзитетских публикација, богату збирку уџбеничке литературе, више стотина стручних и научних часописа, као и отворени приступ научноj литератури у оквиру дигиталног репозиторијума „Јаков“. Библиотека Универзитета је пуноправна чланица COBISS.SR у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије и повезана је са библиотекама у Србији у јединствен национални библиотечко-информациони систем.
 

COBISS.RS

pdf Електронси каталог библиотеке КПА
Узајамни каталог

KOBSON

pdf www.kobson.nb.rs

РЕПОЗИТОРИЈУМ КПУ

pdf Јаков - репозиторијум радова

Новости

pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јун 2024.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јун 2023.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јун 2022.)
pdf Библиографија приновљених публикација (октобар 2021.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-март 2021.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-децембар 2020.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-март 2019.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јул-децембар 2018.)
pdf Библиографија приновљених публикација (новембар 2018.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јун 2018.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-септембар 2017.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јул 2017.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-децембар 2016.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-децембар 2015.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-децембар 2014.)
pdf Библиографија приновљених публикација (октобар-децембар 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јул-септембар 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар-јун 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јун 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (мај 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (aприл 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар 2013.)
pdf Библиографија приновљених публикација (јануар - децембар 2012.)

Фонд

У фонду Библиотеке налази се и драгоцена колекција раритетних књига и часописа значајних за истраживање историје српске полиције. У дигиталном репозиторијуму „Јаков“ корисницима су доступни дигитални отисци појединих дела Тасе Ј. Миленковића (1850-1918), творца српске криминалистичке белетристике, међу којима су и чувене „Тасине белешке“. Посматрано из угла савременика, после Тасе Ј. Миленковића, „првог српског криминалистичара од пера“, који је у његовом књижевном раду популарисао београдску полицију остављајући у писмима и дневнику занимљива сведочанства о посетама бечкој и берлинској полицији (1885), Душан Алимпић био је „први човек од струке и савременог полицијског образовања“. Истраживао је српску полицију - уређење полицијских власти у средњовековној Србији, као и њен историјски развој у новој Србији XIX века. Од Алимпићевих дела посвећених полицијској служби у Србији, у библиотеци Универзитета чувају се најзначајнија: „Полицијски подсетник“ (Београд : Књижара Геце Кона, 1914); „Полицијска уредба“ (Београд : Књижара Геце Кона, 1920); „Управне власти у старој српској царевини“ (Београд : Издавачка књижарница „Напредак“, 1921); „Полицијски зборник закона и законских прописа по струци управно-полицијској и самоуправној идатих од 1. XII 1918 до 15.VI 1924“ (Београд : Просвета, 1924, Т. 2). Посебно значајно је Алимпићево историографско дело − „Историјски развитак полицијских власти у Србији“ (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, 1905), са рукописном посветом аутора, које садржи драгоцене податке о полицијским властима и казненом праву и поступку у Србији у периоду 1860-1930. године, чији дигатални отисак је доступан и у дигиталном репозиторијуму „Јаков“.
 
 
Алимпићеву књигу „Управне власти у старој српској царевини“ (1921) угледни антиквар Јанко Хркаловић (заједно са „Полици(j)ским  речником“) уврстио је у свој „Каталог ретких српских књига 1741-1941“. Међу ретким књигама посвећеним раду српске полиције, у фонду библиотеке Универзитета налазе се и поједина дела Васе Лазаревића (1875-1941), истакнутог полицијског чиновника, који је у периоду 1904‒1905. године у својству члана Управе гада Београда службено боравио у иностранству, проучавајући организацију и начин рада полиције у европским метрополама. Стечена знања и прикупљену грађу, приликом повратку у Србију, сажео је у делу „Дактилоскопија : метода за утврђивање идентичности код људи“ (Београд : „Доситије Обрадовић“, Штампарија Аце М. Станојевића, 1907) са рукописном посветом аутора, које се чува у библиотеци Универзитета. У Србији ће неколико година након његовог објављивања бити званично уведен савремени дактилоскопски систем идентификације по Вучетићевом систему (1911).
 
Када је у Бечу основана Међународна криминална комисија (1923), Васа Лазаревић је био изабран да у њој представља југословенску полицију. Активности на пољу међународне полицијске сарадње  обухватио је у књизи „Међународна полиција : историја, рад, резултати“, која се налази у фонду библиотеке (Београд : издање пишчево, 1933). У оквиру колекције реткости налази се и дело „Криминална техника“ аутора Сергија Н. Трегубова и Александра Ј. Андоновића. Реч је о првом уџбенику из криминалистичке технике у Србији, објављеном у Београду 1935. године, који је корисницима библиотеке доступан и у дигиталном формату у оквиру репозиторијума „Јаков“.
 
 
У библиотеци се налази и изузетно вредна збирка полицијске периодике, која представља значајну базу за истраживаче који се баве проучавањем историје српске полиције и криминалистике. Посебно су значајни „Полицијски гласник“, као и часописи „Полиција“ (излазио у периоду 1910−1940) и „Народна милиција“. Корисницима су на располагању и годишта часописа „Безбедност“ − теоријско-стручног часописа МУП-а РС, од првог броја који је изашао у јануару 1959. године до данас, као и часописа „НБП – Наука, безбедност, полиција“ журнала за криминалистику и право који Криминалистичко-полицијски универзитет издаје у континуитету од 1996. године до данас.

Легат проф. др Владимира Водинелића

У библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета налази се легат истакнутог криминалистичара проф. др Владимира Водинелића (1918−1994), који се чува као посебна целина. Садржај његове колекције књига у целини документује развој криминалистике у домаћој и страној научној литератури. Од посебног значаја је књига „Судска фотографија“ (La photographie judiciaire,avec un appendice sur la classification et l'identification   anthropométriques, Paris : Gauthier-Villars, 1890) Алфонса Бертијона, доајена француске криминалистике из полицијске Префектуре у Паризу и творца антропометрије. Алфонс Бертијон био је Рајсов учитељ, а касније и велики пријатељ, који је снажно утицао на генезу његових идеја на пољу примене фотографије у судству и полицији. „У Француској, у Швајцарској, ниједан велики процес се не води пред судом а да се на њему као технички стручњак не појави Бертијон (који је нажалост прерано умро), Локар, Лакасањ, Бишоф, а својевремено и ја сам“− писао је Рајс.

 
 
 

У легату се налази и дело „Криминал и криминалци“ (Le crime et les criminels), Едмона Локара, оснивача кримналистичко-техничке лабораторије у Лиону (1910), који је Рајса сматрао „инакрнацијом Шерлока Холмса“, као и књига „Научна полиција“ (La police scientifique,  Paris : Payot, 1938) Рајсовог ученика Марка Бишофа, каснијег директора Института у Лозани (1920). У оквиру лозанског универзитета Рајс је 1909. године основао Институт за научну полицију.

 
 

Објављивање књиге „Крађе и убиства“ (1911), као првог тома синтетичког „Приручника техничке полиције“ (Manuel de police scientifique [technique], I. Vols et homicides, Lausanne : Librairie Payot, Paris : Felix Alkan, 1911) донело му је велики углед међу стручњацима у свету. Рајсова намера била је да објави још три тома (посвећена кривотворинама, идентификацији и организацији  модерне полиције), али због почетка рата и његовог доласка у Србију 1914. године, ова идеја није остварена. Библиотека поседује и последење Рајсово дело из криминалистике - „Прилог за реорганизацију полиције“ (Contribution à la réorganisation de la Police, 1914), које је преведено на српски (1920), а потом и на кинески језик (1928). Међу ретким издањима пионира криминалистике с краја XIX и почетка XX века у оквиру легата налази се и пето издање двотомног „Приручника за истражне судије као систем криминалистике“ (Handbuch fűr Untersuchungsrichterals Systemder Kriminalistik, München, 1908), аустријског криминалистичара Ханса Гроса, оснивача криминалистичког института у Грацу (1912) и покретача првог стручног криминолошког часописа „Archiv für Kriminal-antropologie und Kriminalistik“ (1898). Тематски спектар књига у колекцији проф. др Владимира Водинелића, коју је посвећено сакупљао, покрива велику област науке − од дела из области филозофије, етике и логике, преко социологије и политичких наука, до историје и религије. Ту су и капитална дела престижних светских криминалистичара из прве половине XX века, од којих почиње револуционарна ера примене савремених научних метода у криминалистици.

Услови коришћења

  • Право коришћења фонда библиотеке имају наставници, остали запослени, студенти Универзитета, пензионисани радници Универзитета и радници Министарства унутрашњих послова РС.
  • Остала лица имају статус привременог члана и могу користити фонд библиотеке само у просторијама библиотеке или међубиблиотечком позајмицом, преко своје библиотеке.
  • Упис у библиотеку врши се на основу личне карте, а студенти и на основу индекса.

Позајмљивање књига

Рокови враћања:

  • Наставници и сарадници могу позајмити до десет књига, са роком враћања до три месеца.
  • Остали корисници могу позајмити до две књиге, са роком враћања до петнаест дана

Шеф библиотеке

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
др Рената Самарџић, научни сарадник
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 124
E-MAIL Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт

Тел. 3107-132

Факс: -

Е-mail: -

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени