Материјали

Основи електротехнике (ОАС4 Форензичко инжењерство) 2021/22.

Енглески језик 1 (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2019/20.

Криминалистичке истраге наркокриминала (МАС1 Криминалистика) 2019/20.

Статистика (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2021/22.

Основи електронике (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2021/22.

Математика (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2021/22.

Енглески језик 2 (ОСС3 Криминалистика) 2018/19.

Енглески језик 2 (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2018/19.

Енглески језик 1 и Енглески језик 2 - издање 2018.

Малолетничка делинквенција (МАС1 Криминалистика) 2018/19.

Енглески језик 1 (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2018/19.

Енглески језик 2 (ОСС3 Криминалистика) 2017/18.

Енглески језик 2 (ОАС4 Форензичко инжењерство) 2017/18.

Кривично право-општи део (ОАС4 Криминалистика) 2017/18.

Енглески језик 1 (ОСС3 Криминалистика и ОАС4 Форензичко инжењерство) 2017/18.

Саобраћајно инжењерство на форензици (ОАС4 Форензичко инжењерство) 2017/18.

Безбедност података и информација 2016/17

Енглески језик - посебни део (ОСС3 Криминалистика) 2015/16.

Енглески језик - посебни део (ОАС4 Криминалистика) 2015/16.

Биометријске идентификације 2015/16.

Енглески језик - посебни део (ОАС4 Информатика и Форензика) 2015/16.

Математика (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2015/16.

Вероватноћа и статистика (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2015/16.

Основи електронике (ОАС4 Информатика и рачунарство) 2015/16.

Прекршајно право

Кривично право-посебни део

Превенција криминала

Енглески језик - општи део 2014/15.

Основи информатике

Психологија криминала

Teхничка средства полиције

Безбедност саобраћаја

Полицијска контрола и регулисање саобраћаја

Безбедносни менаџмент

Криминологија

Међународно јавно право

Полицијска информатика

Полицијски менаџмент

Руковођење у полицији

Привредно право

Материјал за 1. колоквијум: преузми

Криминалистичкo профилисање

Материјал за спремање испита: преузми (За студије другог степена)
Материјал за Извештај о самосталном истраживачком раду: преузми
(За студије другог степена)
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени