Акредитација

Криминалистичко-полицијски универзитет је акредитован у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије.

Aкредитацију је извршила Комисија за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању Републике Србије.

ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозволу за рад КПА можете погледати PDF овде
Дозволу за рад КПУ можете погледати PDF овде
Решење о допуни дозволе за рад можете погледати PDF овде
Решење о допуни дозволе за рад (допуна) можете погледати PDF овде

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији из 2016. можете погледати PDF овде
Одлуку о акредитацији
из 2020. можете погледати PDF овде

Уверење о акредитацији

PDF Криминалистичко-полицијски универзитет

Одлука о акредитацији

PDF Криминалистичко-полицијски универзитет

Акредитовани студијски програми

PDF ОСС3 - криминалистике (основне струковне студије, 3 године)
PDF ОСС3 - криминалистике 2021 (основне струковне студије, 3 године)
PDF ОАС4 - криминалистике (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - криминалистике 2021 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - криминалистике (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - криминалистике 2021 (мастер академске студије, 1 година)
PDF САС1 - криминалистике (специјалистичке академске студије, 1 година)
PDF САС1 - криминалистике 2021 (специјалистичке академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - информатика и рачунарство (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - информатика и рачунарство 2020 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - информатика и рачунарство (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - информатика и рачунарство 2020 (мастер академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - форензичко инжењерство (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - форензичко инжењерство 2020 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - форензичко инжењерство (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - форензичко инжењерство 2020 (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - управљање безбедносним ризицима природних катастрофа (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - национална безбедност 2022 (мастер академске студије, 1 година)
PDF ДС3 - криминалистика и право (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - криминалистика 2022. година (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - форензичко инжењерство (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - форензичко инжењерство 2022. година (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - информатика (докторске студије, 3 године)


КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

PDF План и извештај комисије за самовредновање
PDF Извештај о самовредновању студијских програма
PDF Извештај о самовредновању студијског програма МАС Национална безбедност
PDF
Извештај о самовредновању студијског програма ДАС Информатика 
PDF
Просечне оцене студентских анкета
PDF Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
PDF Стратегија обезбеђења квалитета
PDF Стандарди квалитета студијског програма
PDF Политика обезеђења квалитета
PDF Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада КПУ
PDF Правилник о уџбеницима
PDF Извод из Статута о комисији за квалитет

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени