Акредитација

Криминалистичко-полицијски универзитет је акредитован у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије.

Aкредитацију је извршила Комисија за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању Републике Србије.

ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозволу за рад КПА можете погледати PDF овде
Дозволу за рад КПУ можете погледати PDF овде
Решење о допуни дозволе за рад можете погледати PDF овде
Решење о допуни дозволе за рад (допуна) можете погледати PDF овде

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији из 2016. можете погледати PDF овде
Одлуку о акредитацији
из 2020. можете погледати PDF овде

Уверење о акредитацији

PDF Криминалистичко-полицијски универзитет

Одлука о акредитацији

PDF Криминалистичко-полицијски универзитет

Акредитовани студијски програми

PDF ОСС3 - криминалистике (основне струковне студије, 3 године)
PDF ОСС3 - криминалистике 2021 (основне струковне студије, 3 године)
PDF ОАС4 - криминалистике (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - криминалистике 2021 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - криминалистике (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - криминалистике 2021 (мастер академске студије, 1 година)
PDF САС1 - криминалистике (специјалистичке академске студије, 1 година)
PDF САС1 - криминалистике 2021 (специјалистичке академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - информатика и рачунарство (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - информатика и рачунарство 2020 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - информатика и рачунарство (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - информатика и рачунарство 2020 (мастер академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - форензичко инжењерство (основне академске студије, 4 године)
PDF ОАС4 - форензичко инжењерство 2020 (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - форензичко инжењерство (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - форензичко инжењерство 2020 (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - управљање безбедносним ризицима природних катастрофа (мастер академске студије, 1 година)
PDF МАС1 - национална безбедност 2022 (мастер академске студије, 1 година)
PDF ДС3 - криминалистика и право (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - форензичко инжењерство (докторске студије, 3 године)
PDF ДС3 - информатика (докторске студије, 3 године)


КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

PDF План и извештај комисије за самовредновање
PDF Извештај о самовредновању студијских програма
PDF
Просечне оцене студентских анкета
PDF
Извештај о самовредновању студијског програма МАС Национална безбедност
PDF Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
PDF Стратегија обезбеђења квалитета
PDF Стандарди квалитета студијског програма
PDF Политика обезеђења квалитета
PDF Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада КПУ
PDF Правилник о уџбеницима
PDF Извод из Статута о комисији за квалитет

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени