Мастер академске студије - Информатика и рачунарство

Све студијске програме на основним и студијама другог и трећег степена на Универзитету акредитовала је Комисија за акредитацију и проверу квалитета у складу са Законом о високом образовању.

Студијски програм мастер академских студија информатика и рачунарство изводи се на српском језику као студије другог степена и трају једну школску годину (два семестра) у обиму 60 ЕСПБ.
 
Настава на мастер академским студијама организована је радним данима у поподневним сатима (од 14.00 часова) и суботом, тако да је прилагођена и студентима који су у радном односу.

 

Одговорна лица за студијски програм
Руководилац Департмана информатике и рачунарства

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Бранкица Поповић
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Студијски програм развијен је у оквиру четири основне области: софтверског инжењерства којим се обезбеђује апликација обраде, рачунарских комуникација - хардверско-софтверске платформе за неопходну размену података, сигурности података која укључује савремене биометријске методе аутентификације и неопходним елементима дигиталне форензике и криминалистичке науке које омогућавају средства и методе за прикупљање, анализу и чување трагова и предмета – доказа са подацима.

Завршетком мастер академских студија Информатика и рачунарство студент стиче академски назив МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР и оспособљен је за: адекватно коришћење аутоматских идентификационих система; избор квалитетних узорака и ажурирање база података; идентификацију особа на основу непроменљивих биолошких карактеристика људског организма – биометрије; коришћење софтверских (open source и комерцијалних) решења и њихову интеграцију у анализу и обраду виртуелног окружења; проналажење софтверских и хардверских реликата и трагова извршења кривичног дела, као и препознавање испољених облика и форми високотехнолошког криминала; адекватну практичну примену одговарајућих метода у систему националне безбедности и њихову компарацију са земљама у окружењу.

Списак предмета на мастер студијама

Изборни предмети

 1. Примена вештачке интелигенције

  Упознавање студената са основним концептима вештачке интелигенције у управљању системима и њихово практично оспособљавање за моделовање, дизајнирање и тестирање система вештачке интелигенције, као и њихова имплементација у програмске језике.

 2. Софтверско инжењерство

  Упознавање студената са савременим софтверским инжењерством, односно теоријом и практичним поступцима у развоју софтвера у свим фазама његовог животног циклуса.

 3. Дигитална форензика

  Циљ предмета је да студенте упозна с анализирањем и документовањем различитих ситуација на дигиталном систему на који је извршен упад и којем је нанета штета, како би се обезбедили валидни докази о томе.
 4. Дигитални телекомуникациони системи

  Овладавање основним знањима неопходним за познавање и коришћење савремених дигиталних телекомуникационих техника.

 5. Безбедност софтвера

  Суочени са све снажнијим савременим претњама, провера безбедносних пропуста у софтверима заокупља све већу пажњу стручњака.  Што је раније у развоју софтвера пронађен и решен проблем безбедности, утолико је околина безбеднија. Радећи с алатом Process Explorer, студенти се упознају с начином рада процеса DLL у оперативном систему, при чему је акценат на препознавању имена објеката. Кроз статичку анализу програмског кода, студенти уочавају могућности побољшања квалитета тог кода, као и откривање потенцијалних безбедносних пропуста. Усвојена знања о препорукама међународне организација OWASP за безбедност веб-апликација студенти могу користити за препознавање напада типа HTML и CSS Markup Attacks, Cross-Site Scripting и других.

 6. Детекција напада на мрежи

  Циљ предмета је да се студентима пружи детаљан приказ принципа детекције напада на мрежу, као и методологије, техника и алата за праћење догађаја у рачунарском систему или на мрежи, с циљем спречавања и откривања нежељених процесних активности, као и опоравка од злонамерног понашања усмереног ка рачунарској мрежи.

 7. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Упознавање с напредним концептима у области примене биометријских система за идентификацију.

 8. Антихакерски алати

  Упознавање са сигурносним проблемима у мрежном окружењу, уз анализу различитих механизама напада, као и одговарајућих заштитних решења.

 9. Пословни интелигентни информациони системи

  Упознавање с концептима пословне интелигенције и оспособљавање студената за практичну примену усвојених знања и вештина у области ефикасног коришћења података о пословању, како би се коришћењем алата и техника за пословну интелигенцију доносиле квалитетне пословне одлуке.

 10. Статистички методи одлучивања

  Упознавање са основним методама уни и мултиваријационе статистичке анализе и операционих истраживања и оспособљавање студената за самосталну примену тих метода у решавању проблема из праксе.

 
Студирај НА ПРАВОМ МЕСТУ И ОСПОСОБИ СЕ
ДА И ТИ БУДЕШ део тима за борбу против сајбер-криминала!

 

Услови уписа и школарина

Право уписа на студијски програм мастер академских студија Информатика и рачунарство имају кандидати који су завршили факултете из поља техничко-технолошких и природно-математичких наука и то из научних области: рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, математичке науке, организационе науке, као и ИМТ студије које укључују информационе технологије и/или неку од поменутих научних области..

Кандидати који полажу пријемни испит полажу три испита, и то из предмета – Основи програмирања, Рачунарске мреже и Безбедност података.

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.

Школарина за мастер академске студије Информатика и рачунарство у школској 2023/2024. години износи 115.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 160.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу школарину умањену за 40%.

Библиотека КПУ

На Криминалистичко-полицијском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека чији фонд броји 38.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. У оквиру Библиотеке се налази електронска читаоница са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Aутоматизовано пословање библиотеке омогућава корисницима да са било ког места и рачунара претражују фонд Библиотеке посредством електронског каталога ОПАК (Online Public Access Catalog – OPAC), који је на интернету јавно доступан на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке.

Преко сервиса КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за  обједињену набавку, www.kobson.nb.rs), којем је Библиотека приступила 2004. године, у библиотеци Универзитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у електронској форми са текстом у целини. Доступно је више од 35.000 страних научних часописа и 150.000 књига најпознатијих светских издавача (Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge), неколико индексних база података, као и садржаји са отвореним приступом.

Јаков“ (http://jakov.kpu.edu.rs) је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација Криминалистичко-полицијског универзитета отвореног приступа. Његова софтверска платформа прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези са отвореним приступом публикацијама; дисеминација кроз „OpenAire“, „BASE“, „CORE“, „Google Scholar“; интегрисани „ORCID“ (Open Researcher and Contributor ID).

Универзитет је у потпуности припремљен за наставу у условима пандемије COVID-19

На Универзитету се поштују све прописане мере заштите како би се студентима омогућило да безбедно похађају наставу и извршавају своје испитне обавезе. Универзитет има и развијену инфраструктуру и адекватан простор, као и искусне наставнике и сараднике за извођење онлајн наставе. У том смислу, настава се изводи у складу с највишим стандардима без обзира на спољашње услове.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени