Интеринституционална сарадња

Криминалистичко-полицијски универзитет остварује различите видове сарадње са бројним институцијама у Републици Србији које се баве високим образовањем или пословима везаним за рад државних органа, пре свега полиције. Споразуми о научно-образовној сарадњи закључени су са следећим институцијама:
 1. Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 2. Министарство правде Републике Србије
 3. Министарство рада и социјалне политике Републике Србије
 4. Министарство саобраћаја Републике Србије
 5. Mултилатерални споразум у области безбедности саобраћаја (Министарство саобраћаја Републике Србије, ЈП „Путеви Србије“, Ауто-мото савез Србије, Агенција за безбедност саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду)
 6. Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије
 7. Пореска управа Министарства финансија Републике Србије
 8. Управа царина Министарства финансија Републике Србије
 9. Привредна комора Србије
 10. Безбедносно-информативна агенција
 11. Агенција за безбедност саобраћаја
 12. Агенција за спречавање корупције
 13. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 14. Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Нови Сад
 15. Универзитет у Новом Саду
 16. Универзитет у Нишу
 17. Државни универзитет у Новом Пазару
 18. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
 19. Правни факултет Универзитета у Београду
 20. Факултет безбедности Универзитета у Београду
 21. Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 22. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 23. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
 24. Учитељски факултет Универзитета у Београду
 25. Хемијски факултет Универзитета у Београду
 26. Војна академија Универзитета одбране, Београд
 27. Академија за националну безбедност, Београд
 28. Факултет за дипломатију и безбедност, Београд
 29. Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 30. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду
 31. Технички факултет „Михајло Пупин“ Универзитета у Новом Саду, Зрењанин
 32. Факултет за европске правно-политичке студије Универзитета Привредна академија у Новом Саду
 33. Правни факултет Универзитета у Нишу
 34. Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу
 35. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 36. Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
 37. Институт за упоредно право, Београд
 38. Институт за међународну политику и привреду, Београд
 39. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
 40. Институт за физику, Београд
 41. Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд
 42. Балкански институт за процену управљања ризицима, Београд
 43. Републички сеизмолошки завод, Београд
 44. Џудо савез Србије
 45. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд
 46. Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд
 47. ЈП „Пошта Србије“
 48. ЈКП „Информатика“, Нови Сад
 49. Српско-руски хуманитарни центар, Ниш
 50. Национална секција Интернационалне полицијске асоцијације Србије
 51. Независни синдикат полиције, Београд
 52. Клуб стрељачких спортова „Полицајац“, Београд
 53. Центар за евалуацију у образовању и науци, Београд
 54. Удружење за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат“
 55. Историјски архив Пожаревац
 56. Виктимолошко друштво Србије
 57. Удружење "АСТРА - Акција против трговине људима"

Најзначајнији облици сарадње са овим установама су организовање научних скупова, трибина и курсева, учешће у заједничким научноистраживачким пројектима, размена наставника и студената, заједничка издавачка делатност, размена литературе, сарадња у припремама наставних планова и програма.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени