Мастер академске студије - Национална безбедност

- Наставни план и програм мастер академских студија Национална безбедност можете погледати овде
- Уверење о акредитацији мастер академских студија Национална безбедност можете погледати овде
- Упуства и обрасце за ИМТ студије можете погледати овде

Национална безбедност је највиши интерес сваке државе и питање од изузетног значаја за међународни мир и безбедност човечанства. Стога, национална безбедност данас више није само питање једне државе и одбране њеног територијалног интегритета од оружаног напада споља, већ комплексна област која захтева разумевање државне политике и стратегије, међународних односа, савремених транснационалних изазова и претњи, унутрашњих проблема на свим нивоима и у свим секторима државног и друштвеног живота. Реч је о веома сложеној и динамичној области чије сагледавање захтева интердисциплинарна, мултидисциплинарна и трансдисциплинарна знања и њихово стално иновирање, како би државе и међународни региони могли што успешније да савладавају традиционалне и да препознају новодолазеће безбедносне изазове и претње. Традиционалне студије националне безбедности ослањале су се доминантно на стратешке и ратне студије, а савремене студије националне безбедности немогуће је истраживати по истим теоријским и практичним моделима као традиционалне. Да би се доносиоци политичких одлука и припадници националног система безбедности што боље сналазили у условима надолазећих и незаустављивих претњи које стално мењају форму и садржину, студије националне безбедности нуде иновативна знања из области правног поретка и стратегијско-планског система државе, безбедносног менаџмента, обавештајног и контраобавештајног рада, тероризма и контратерористичких стратегија, безбедности информација и информационих технологија у контексту националне безбедности, природних и техничко-технолошких изазова безбедности. Ова знања омогућиће стицање детаљне представе о изазовима и претњама националној безбедности, а студије ће посебан фокус ставити и на значај међудржавног одговора на националне безбедносне изазове и међузависност безбедности држава у савременом свету.

Сврха овог студијског програма јесте стицање академских знања и вештина за управљање сектором безбедности и у сектору безбедности и темeљно разумевање динамике безбедности која је важна за опстанак државе и међународног мира и безбедности. Завршетком студијског програма студенти стичу академски назив Мастер менаџер безбедности – („Маст. менаџ. безб.“).

Садржаји овог студијског програма односе се на методологију научног истраживања безбедносних појава, обавештајне студије, правне аспекте заштите националне безбедности, биобезбедност, еколошку, економску и енергентску безбедност и безбедност критичне инфраструктуре, безбедност (верских, етничких, родних и рањивих) група и мањина, миграције, тероризам, организовани криминал, примену биолошких и информационо-комуникационих технологија у заштити националне безбедности, међународну сарадњу у области националне безбедности. Ови садржаји су у складу са највишим научним достигнућима и стандардима безбедносне праксе. Мастер менаџер безбедности је оспособљен за обављање сложених безбедносних послова полицијских и државних службеника у надлежним државним органима у Републици Србији и у јединицама локалне самоуправе, у привредним и другим правним лицима и у невладином сектору безбедности, али и извесних послова међународне сарадње у области безбедности. Мастер менаџер безбедности може да се укључи у образовни процес и у научноистраживачки рад референтних високошколских и научноистраживачких установа (високе полицијске и војне школе, факултети за безбедност и др.). Овај студијски програм омогућава наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије.

Упутства и обрасци

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени