Мастер академске студије - Национална безбедност

- Наставни план и програм мастер академских студија Национална безбедност можете погледати овде
- Уверење о акредитацији мастер академских студија Национална безбедност можете погледати овде
- Књигу предмета мастер академских студија Национална безбедност можете погледати овде
- Упуства и обрасце за ИМТ студије можете погледати овде

 

Одговорна лица за студијски програм
Проректор за наставу

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Ненад Милић
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Национална безбедност је највиши интерес сваке државе и питање од изузетног значаја за међународни мир и безбедност човечанства. Стога, национална безбедност данас више није само питање једне државе и одбране њеног територијалног интегритета од оружаног напада споља, већ комплексна област која захтева разумевање државне политике и стратегије, међународних односа, савремених транснационалних изазова и претњи, унутрашњих проблема на свим нивоима и у свим секторима државног и друштвеног живота. Реч је о веома сложеној и динамичној области чије сагледавање захтева интердисциплинарна, мултидисциплинарна и трансдисциплинарна знања и њихово стално иновирање, како би државе и међународни региони могли што успешније да савладавају традиционалне и да препознају новодолазеће безбедносне изазове и претње. Традиционалне студије националне безбедности ослањале су се доминантно на стратешке и ратне студије, а савремене студије националне безбедности немогуће је истраживати по истим теоријским и практичним моделима као традиционалне. Да би се доносиоци политичких одлука и припадници националног система безбедности што боље сналазили у условима надолазећих и незаустављивих претњи које стално мењају форму и садржину, студије националне безбедности нуде иновативна знања из области правног поретка и стратегијско-планског система државе, безбедносног менаџмента, обавештајног и контраобавештајног рада, тероризма и контратерористичких стратегија, безбедности информација и информационих технологија у контексту националне безбедности, природних и техничко-технолошких изазова безбедности. Ова знања омогућиће стицање детаљне представе о изазовима и претњама националној безбедности, а студије ће посебан фокус ставити и на значај међудржавног одговора на националне безбедносне изазове и међузависност безбедности држава у савременом свету.

Сврха овог студијског програма јесте стицање академских знања и вештина за управљање сектором безбедности и у сектору безбедности и темeљно разумевање динамике безбедности која је важна за опстанак државе и међународног мира и безбедности. Завршетком студијског програма студенти стичу академски назив Мастер менаџер безбедности – („Маст. менаџ. безб.“).

Садржаји овог студијског програма односе се на методологију научног истраживања безбедносних појава, обавештајне студије, правне аспекте заштите националне безбедности, биобезбедност, еколошку, економску и енергентску безбедност и безбедност критичне инфраструктуре, безбедност (верских, етничких, родних и рањивих) група и мањина, миграције, тероризам, организовани криминал, примену биолошких и информационо-комуникационих технологија у заштити националне безбедности, међународну сарадњу у области националне безбедности. Ови садржаји су у складу са највишим научним достигнућима и стандардима безбедносне праксе. Мастер менаџер безбедности је оспособљен за обављање сложених безбедносних послова полицијских и државних службеника у надлежним државним органима у Републици Србији и у јединицама локалне самоуправе, у привредним и другим правним лицима и у невладином сектору безбедности, али и извесних послова међународне сарадње у области безбедности. Мастер менаџер безбедности може да се укључи у образовни процес и у научноистраживачки рад референтних високошколских и научноистраживачких установа (високе полицијске и војне школе, факултети за безбедност и др.). Овај студијски програм омогућава наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије.

Упутства и обрасци

Календар

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени