Најновије вести

На основу коначног усаглашавања Уговора о бесповратном финансирању и успешно завршене имплементације Пројекта „Синтеза, карактеризација и примена биополимерних прахова на бази хитозана за развијање латентних трагова отисака прстију и њихов потенцијал као извори ДНК“ (Број пројекта 5842) у оквиру Програма „Доказ концепта“, и позитивног Извештаја од пословног саветника истраживачки тим са КПУ је стекао право да се директно пријавимо за наставак финансирања на „Програму трансфера технологије“ финансираног од стране Фонда за иновациону делатност. Честитам свим члановима тима!

Немања Вучковић, студент докторских студија форензичког инжењерства објавио је рад „Novel chitosan and N-isopropylacrylamide-grafted-dextran based microformulations as effective oral drug delivery system“ у часопису Journal of the Iranian Chemical Society. ЧЕСТИТАМ!

Немања Вучковић, студент докторских студија форензичког инжењерства објавио је рад „Visualization of Latent Fingerprints Using Dextran-Based Micropowders Obtained from Anthocyanin Solution“ у часопису Turkish Journal of Forensic Science and Crime Studies. ЧЕСТИТАМ!

На основу званичне стручне оцене свих поднетих пријава, Фонда за иновациону делатност донео је коначну одлуку о финансирању нашег пројекта „Синтеза, карактеризација и примена биополимерних прахова на бази хитозана за развијање латентних трагова отисака прстију и њихов потенцијал као извори ДНК“ (Број пројекта 5842) у оквиру Програма „Доказ концепта“. Честитам свим члановима тима!

Чланови тима:
1. др Никола Милашиновић
2. др Смиља Теодоровић
3. Немања Вучковић

Немања Вучковић, студент докторских студија форензичког инжењерства објавио је рад „Chitosan And Dextran Based Powders – The Preparation, Performance Comparison and Potential Application in Forensic Examination of Latent Fingermarks“ у часопису Turkish Journal of Forensic Science and Crime Studies. ЧЕСТИТАМ!

Немања Вучковић, студент докторских студија форензичког инжењерства објавио је рад „A Novel Chitosan/Tripolyphosphate/L-lysine Conjugates for Latent Fingerprints Detection and Enhancement“ у часопису Journal of Forensic Sciences. ЧЕСТИТАМ!

О секцији

Секција форензике полимера основана је 3. октобра 2016. године, одлуком в.д. декана Криминалистичко-полицијске академије, када су и започела истраживања на тему примене полимерних (био)материјала у детекцији латентних трагова отисака папиларних линија.

План и програм Секције


Након завршених курсева из области хемије и курса „Хемијско-технолошки инжењеринг“, где студенти савладавају фундаментална знања о структури и својствима материјала који се најчешће срећу у свакодневној употреби, заинтересованим студентима је, уз одобрење руководиоца секције, омогућено да у оквиру Секције стекну допунска знања у вези са синтезом и карактеризацијом полимерних материјала на бази, пре свега биополимера. Такође, студенти имају могућност да остваре и своје личне аспирације а у складу са материјом којом се Секција бави, чиме је заинтересованим студентима омогућено да унапреде и прошире стечена знања.
Студенти у оквиру рада Секције стичу компетентност комуникацијских и научних вештина уз теоријско разумевање основних научних принципа синтезе, карактеризације и примене (био)полимера у области форензике, анализом форензичких трагова из перспективе полимерне науке поред већ постојећих метода и протокола.

Наша визија...

Пројекти:

  1. Полимерни (био)материјали у детекцији латентних трагова отисака прстију
  2. (Био)полимери и њихови конјугати са металним нано-честицама као антибактеријски материјали
  3. Производња препарата на бази (био)полимера за третман и заштиту воћа током складиштења

pps-sfp.jpg

Идентификација латентних отисака папиларних линија је од кључне важности безбедносним службама у циљу идентификације особа осумњичених за извршење криминалних дела. Латентни отисци, остају као случајни утисци на површинама најразличитијих објеката. Огроман напредак је постигнут у идентификацији помоћу ваљаних отисака прстију, док упоређивање латентних отисака и даље остаје изазов. Поред постојећих, криминалистичким техничарима познатих стандардизованих метода у циљу откривања и развијања латентних трагова отисака папиларних линија, акценат истраживања биће испитивање могућности употребе природних и синтетских полимера и њихових коњугата са истим циљем. Новије методе детекције укључују примену савремених (нано)материјала, нанокристала или нанокаишева за развијање латентних отисака прстију и то са високом осетљивошћу, добрим контрастом, високом селективности и ефикасности и ниским позадинским шумом, и на различитим подлогама. Додатно, синтеза и примена свих описаних материјала захтева даље побољшање перформанси већ постојећих, али и отвара могућности синтезе потпуно нових система за детекцију латентних отисака папилрних линија.

Списак корисне литературе можете погледати овде

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени