Основне струковне студије Kриминалистике

Основне струковне студије криминалистике изводе се на Криминалистичко-полициском универзитету, као студије првог степена које трају три године (шест семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова.

Студенти на другој и трећој години студија могу да се определе за праћење наставе две изборне групе. То су Криминалистичко-форензичка и Полицијско-безбедносна изборна група.

На првој години је једанаест обавезних предмета, на другој девет обавезних, један изборни предмет и два предмета која студент слуша у зависности од опредељења за изборну групу, а на трећој години седам обавезних предмета, два изборна предмета и два предмета која студент слуша у зависности од опредељења за изборну групу.

Поред редовне наставе, на Универзитету се изводе и посебни облици наставе – сталне обуке (током читавог школовања), тематске обуке (једном у току школовања) и праксе, у којима студенти усвајају низ компетенција у домену вештина.

То су:
  1. Почетна обука,
  2. Стројева обука,
  3. Обука у примени оперативних полицијских вештина,
  4. Обука у руковању службеним наоружањем,
  5. Школска полицијска испостава (ШПИ),
  6. Спасилачка обука,
  7. Теренска обука и
  8. Праксе, које се спроводе у полицијским управама МУП-а и у полицијским станицама према месту пребивалишта студената.
Током пракси студенти повезују стечена теоријска знања с практичним радом у Министарству.
Студијски програм основних струковних студија усклађен је захтевима ЕСПБ бодова чиме је омогућено упоређивање са сродним студијама на универзитетима у свету. У складу са захтевима, на свакој години има 60 ЕСПБ бодова, што укупно чини 180 ЕСПБ. Студент уписује сваки семестар посебно.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом основних струковних студија стиче стручни назив СТРУКОВНИ КРИМИНАЛИСТА. Ова стручна оспособљеност омогућава студенту да у Министарству унутрашњих послова стекне статус полицијског службеника који ће обављати послове на руководећим радним местима оперативног нивоа и извршилачким радним местима.

Део студената Криминалистичко-полицијског униврзитета који заврши овај програм има могућност запослења и у другим државним органима, агенцијама за примену закона, организацијама и недржавним субјектима, где ће применити стечена практична знања и вештине из области криминалистике и сродних дисциплина.

Стечени стручни назив омогућава стицање следећих општих способности: свеобухватно знање о полицијским пословима и полицијским овлашћењима; темељно познавање и разумевање криминалистичко-форензичких, полицијских, безбедносних и правних дисциплина неопходних за вршење полицијских послова; правилно процењивање информативних садржаја о кривичном догађају и њиховом значају у кривичном поступку; разумевање и поштовање законитог, хуманог и етичког поступања и поштовања људских и грађанских права и слобода у полицијском поступању; критичко промишљање о криминалистичким и безбедносно значајним појавама; развој комуникационих способности и сарадње са другим друштвеним актерима; оспособљеност за праћење и примену новина у струци.
Струковни криминалиста поседује и следеће специфичне способности: способност за закониту и правилну примену полицијских овлашћења; знање и вештине за практичну примену савремених метода у откривању и спречавању криминалитета; знања и вештине за поступање на месту кривичног догађаја; разумевање и способност примене основних знања у полицијском поступању са рањивим групама; разумевање и способност примене основних знања о поступању са носиоцима доказа у кривичним стварима; оспособљеност за коришћење техничких средстава полиције; оспособљеност за коришћење информационих технологија.

Студенти прве године основних студија, који се финансирају из буџета, смештају се у интернат Криминалистичко-полициског универзитета, где су им обезбеђени добри услови за студирање.

Студентима су током сваког дана на располагању савремено опремљена теретана и спортско-рекреативни центар с разноврсним спортским садржајима. Отуда и многобројност спортских секција: џудо, карате, одбојка, мали фудбал, кошарка, стони тенис, стрељаштво, пливање, шах и оријентиринг.

На Криминалистичко-полициском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека са богатим фондом књига и часописа, углавном из области криминалистичких, полицијско-безбедносних, правних и друштвених наука.

Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 3107-129 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени