Актуелни пројекти

I. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

1. NatRisk (Erasmus+)
2. ImprESS (Erasmus+)
3. Anita (Horizon 2020) Anita platform handbook
4. NarcoMap (ISFP)

II. ИНТЕРНИ ПРОЈЕКТИ (које финансира КПА на основу сагласности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, за период 2015-2019. године)


1. Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције
Руководилац: проф. др Биљана Симеуновић Патић
2. Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији
Руководилац: проф. др Дане Субошић
3. Форензички методи у криминалистици
Руководилац: проф. др Радован Радовановић

III. ЕКСТЕРНИ ПРОЈЕКТИ (које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за период 2011-2018. године)

 

/ Пројекти чији је носилац КПА /

1. Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција
Руководилац: проф. др Саша Мијалковић
2. Иновирање форензичких метода и њихова примена
Руководилац: проф. др Стево Јаћимовски

/ Остали пројекти на којима учествују наставници, сарадници и истраживачи КПА /

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања образовно васпитног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)
Руководилац пројекта: проф. др Желимир Кешетовић (Факултет безбедности Универзитета у Београду)
Са КПА учествују: проф. др Срђан Милашиновић, доц. др Далибор Кекић, др Данијела Спасић
2. Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психосоцијални и васпитни статус полиције Републике Србије
Руководилац: проф. др Миливој Допсај (Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду)
Са КПА учествују: проф. др Бобан Милојковић, проф. др Дане Субошић, проф. др Драгана Коларић, проф. др Горан Вучковић, доц. др Далибор Кекић
3. Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију
Руководилац: проф. др Весна Николић-Ристановић (Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду)
Са КПА учествује: проф. др Саша Мијалковић
4. Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака
Руководилац: проф. др Јован Шетрајчић (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду)
Са КПА учествује: проф. др Стево Јаћимовски
5. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције
Руководилац: проф. др Владан Јолџић (Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд)
Са КПА учествује: мр Драгана Чворовић
6. Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе
Руководилац: проф. др Ђорђе Игњатовић (Правни факултет Универзитета у Београду)
Са КПА учествују: проф. др Ђорђе Ђорђевић, проф. др Биљана Симеуновић-Патић
7. Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и опсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима
Руководилац: проф. др Ћемал Долићанин (Државни универзитет у Новом Пазару)
Са КПА учествују: проф. др Драган Ранђеловић, доц. др Бранкица Поповић
8. Развој и примена модела управљања ризицима на коридорима VII и X са аспекта унапређења саобраћајног система у Србији
Руководилац: проф. др Тодор Бачкалић (Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду)
Са КПА учествује: мр Миладин Нешић
9. Синтеза дијамантских превлака из пламена угљоводоника техником равног пламена
Руководилац: др Мирољуб Вилотијевић (Институт за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду)
Са КПА учествује: проф. др Радован Радовановић
10. Косово и Метохија између националног идентиттета и евро интеграција
Руководилац: проф. др Урош Шуваковић (Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици)
Са КПА учествује: проф. др Обрад Стевановић
11. Истраживање климатских промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање
Руководилац: проф. др Ратко Кадовић (Шумарски факултет Универзитета у Београду)
Са КПА учествују: проф. др Бобан Милојковић, проф. др Драган Млађан
12. Оптоелектронски нанодимензионални системи – пут ка примени
Руководилац: др Небојша Ромчевић (Институт за физику Универзитета у Београду)
Са КПА учествује: проф. др Душан Јоксимовић
13. Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању
Руководилац: проф. др Вељко Милутиновић (Математички институт Српске академије наука и уметности)
Са КПА учествује: проф. др Душан Јоксимовић
14. Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности
Са КПА учествује: проф. др Никола Милашиновић

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени