Савет Универзитета

predsednik saveta
проф. др Горан Бошковић
председник Савета

Представници МУП-а

 1. Бојан Јоцић, државни секретар у МУПРС
 2. Зоран Лазић, секретара у МУПРС
 3. Миле Радивојевић, саветника министра - шеф кабинета у МУПРС
 4. Милан Радивојевић, помоћник начелника Сектора за људске ресурсе
 5. Голуб Гачевић, заменик начелника Управе полиције

Представници запослених у Савету

 1. др Славиша Вуковић, редовни професор
 2. др Радомир Зекавица, редовни професор
 3. др Бранкица Поповић, редовни професор
 4. др Ненад Милић, ванредни професор
 5. др Ивана Крстић-Мистриџеловић, ванредни професор
 6. Соња Дачовић
 7. Милан Срећковић
 8. Бојана Лачковић

Представници студената у Савету

 1. Милош Медић
 2. Милица Вујаковић
 3. Александра Томић