Овде се школују будући припадници Министарства унутрашњих послова

УПИС 2023

ПОГЛЕДАЈТЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијски универзитет је једина високошколска установа која школује будуће припаднике Министарства унутрашњих послова. Универзитет је самостална високошколска установа за остваривање студијских програма за потребе полицијског образовања, основана Одлуком Владе Републике Србије. Усклађени са болоњским системом образовања, студијски програми који се реализују у Универзитету креирани су према потребама будућих професионалних опредељења студената. Студијски програми изводе се у оквиру департмана и то:

Департман Криминалистике

Студијски програм чине академско-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни предмети из области Криминалистике. Кандидати могу конкурисати за упис на Основне струковне студије криминалистике; Основне академске студије криминалистике; Мастер академске студије криминалистике; Специјалистичке академске студије криминалистике и докторске студије Криминалистика и право. Детаљније о студијском програму основних студија можете сазнати овде

Департман Информатике и рачунарства

Студијски програм омогућава образовање кадрова који ће задовољити потребе кључних линија рада Министарства унутрашњих послова али и потребе осталих Министарстава Владе Републике Србије као и државног и приватног сектора уопште у области безбедности имовине лица и заштити информација и информационих и комуникационих система. Кандидати могу конкурисати за упис на основне академске студије Информатика и рачунарство; мастер академске студије Информатика и рачунарство и докторске студије Информатика. Детаљније о студијском програму основних студија можете сазнати овде

Департман Форензичког инжењерства

Студијски програм обухвата широк спектар научних дисциплина из области техничко-технолошких наука и конципиран је тако да оспособи студенте за примену научних метода карактеризације материјала у технолошким процесима, форензици и криминалистици. Кандидати могу конкурисати за упис на основне академске студије Форензичко инжењерство; мастер академске студије Форензичко инжењерство и докторске студије Форензичко инжењерство. Детаљније о студијском програму основних студија можете сазнати овде

Статус студената

Статус студента се стиче уписом у Универзитет, на један од студијских програма. Студенту Универзитета се могу признати испити положени у другој високошколској установи, под условом да по садржају и обиму одговарају предметима утврђеним студијским програмима Универзитета.

Посебни облици наставе

Посебни облици наставе представљају вeома значајан сегмент едукације студената Универзитета. Њима студенти усвајају практична знања и стичу вештине неопходне за обављање полицијских послова. Током студирања, у различитим фазама, студенти Универзитета похађају: почетну обуку, стројеву обуку; обуку на тренажном пиштољу (SCAT); обуку у примени оперативних полицијских вештина; обуку у руковању службеним наоружањем; спасилачку обуку; практичне облике наставе, у складу са студијским програмом; рад у школској полицијској испостави, теренску обуку у летњим условима; теренску обуку у зимским условима; пливање; праксе, које се спроводе у полицијским управама МУП-а и у полицијским станицама према месту пребивалишта студената. Током пракси студенти повезују стечена теоријска знања с практичним радом у Министарству.

Могућности за студенте

Током  студија, буџетским студентима Универзитета обезбеђени су смештај и исхрана, униформе, уџбеничка литература и сва материјално-техничка средства неопходна за реализацију посебних облика наставе. Свим студентима Универзитета омогућено је да се кроз ненаставне активности додатно едукују у жељеном пољу кроз рад секција (Криминалистичка секција, Секција форензике полимера, Секција за ванредне ситуације, Информатичка секција, Историјска секција), али и да се укључе у рад секција које негују и друге таленте као што су музика (Музичка секција и хор Универзитета) или глума (Историјска секција). У склопу спортско-рекреативног центра, као и посебних пројеката Универзитета, студентима је омогућено коришћење теретане, али и бављење жељеним спортом кроз спортске секције: џудо, карате, стрељаштво, пливање, стони тенис, мали фудбал, кошарка, оријентиринг, боди билдинг, шах итд. Студентима су на располагању библиотека универзитета са богатив фондом доступних књига и часописа, рачунарима и приступом интернету; читаоница; ресторан и кантина.

Ко има право конкурисања и на који начин

Право на конкурс за упис у прву годину основних студија имају кандидати који су држављани Републике Србије и имају завршену средњу школу у четворогодишњем  трајању. Поред општих услова конкурса, кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова, као и посебне услове у погледу здравственог стања и морфолошког статуса, психолошких способности и испита провере склоности и способности.

Тест провере склоности и способности за студијске порограме основних студија Kриминалистике састоји се од: теста одређених базично-моторичких способности; теста опште информисаности и теста знања из српског језика и књижевности.

Тест провере склоности и способности за стдијски програм оновних студија Форензичког инжењерства састоји се од: теста из математике и теста из хемије.

Тест провере склоности и способности за студијски програм основних студија Информатике и рачунарства састоји се од: теста из математике и теста из информатикe.
Уважавајући чињеницу да Универзитет школује кадар за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије, дипломираним студентима Универзитета који су потписали уговор о међусобним правима и обавезама са Министраством унутрашњих послова Републике Србије, у складу са условима предвиђеним уговором, обезбеђен је посао у Министарству. У складу са савременим захтевима и потребама струке, Универзитет улаже напоре да будућим студентима омогући што квалитетније услове студирања. Тиме настоји да изгради високо квалификован кадар за рад у систему безбедности Републике Србије.
Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 3107-967, 3107-129, 3107-218 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени