Форензичко инжењерство - Форензика - Студије - Упис

Студијски програм основних академских студија Форензичко инжењерство изводи се у трајању од четири године (240 ЕСПБ). Са завршетком студија стиче се високо образовање и стручни назив дипломирани инжењер технологије.

Студијски програм Форензичко инжењерство, обухвата широк спектар научних дисциплина из области техничко-технолошких наука и конципиран је тако да током четворогодишњих основних академских студија оспособи студенте за примену научних метода карактеризације материјала у технолошким процесима, форензици и криминалистици.

Ради постизања тог циља, савремена теоријска и практична настава одвија се у адекватно опремљеним наставним просторијама Криминалистичко-полициског универзитета, Националног криминалистичко - техничког центра Министарства унутрашњих послова Р Србије, Института за физику у Земуну и других института.

Могућност приступа најсавременијој опреми за идентификацију особа и материјала, као и свим релевантним информационим базама података, омогућава студентима да се савладавањем овог студијског програма укључе у све производне процесе и све врсте послова криминалистичке полиције, безбедносних структура као и друге значајне послове од интереса за јавни сектор. Посебан интерес за ову врсту знања има и комерцијални сектор.

Студијски програм основних академских студија, који је иницирало и за који је сагласност дало Министарство унутрашњих послова, омогућава образовање кадра из области техничко-технолошког инжењерства, који ће задовољити потребе Министарства унутрашњих послова на плану откривања, расветљавања, прикупљања и обезбеђења доказа кривичних дела.

Структуру студијског програма Форензичко инжењерство чине обавезни и изборни предмети, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине и стиче диплома основних академских студија из образовно-научног поља техничко-технолошких наука. У школској години збир од 60 ЕСПБ одговара ангажовању од 40 часова недељно. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Стицање радног профила инжењера технологије омогућава студенту да у технолошким процесима позиционира своја знања на радним местима која су од интереса за добијање и усавршавање производа за потребе полиције. Такође, овладавањем методама карактеризације материјала, пружа се могућност студенту да у Министарству унутрашњих послова стекне статус полицијског службеника, односно форензичара. У овом статусу обављаће законито и ефикасно послове који омогућавају обезбеђивање валидних доказа кривичних дела, чиме ће се директно унапредити ефикасност судских поступака против њихових учинилаца.

Компетентности дипломираног инжењера технологије:

- истраживање и експериментални развој у поменутим техничко-технолошким и природним наукама;
- законом регулисан приступ месту догађаја;
- процењивање информација и релевантних чињеница о кривичном делу;
- обрада места извршења кривичног дела, прикупљање и обезбеђење доказа;
- примена ит технологија у државном сектору за израду биометријских докумената;
- идентификација на граничним прелазима, приступима објектима и информационим системима од државног значаја;
- процена штете услед извршења кривичног дела;
- процена ризика, процена штете у осигуравајућим компанијама и банкарским системима, заштите дигиталних података и система;
- познавање и коришћење форензичких метода (методе физике, хемије, биологије, медицине,...) у криминалистици;
- размена информација и идеја са одговарајућим стручњацима и институцијама у земљи и иностранству;
- маркетинг;
- управљање различитим процесима производње;
- коришћење информационих технологија.

Овај студијски програм пружа могућности како за наставак даљег усавршавања (мастер, специјалистичке и докторске студије на Криминалистичко-полициском универзитету и сродним универзитетима и факултетима техничко-технолошке области), тако и за праћење научних достигнућа из области форензике и технолошких наука (лабораторије Националног криминалистичко-техничког центра и института сродних факултета у земљи и иностранству), а све у функцији стварања квалитетног научно-образовног профила.

Студенти који заврше студијски програм Форензичко инжењерство имају могућност запослења и у другим државним органима и организацијама, као и у недржавним комерцијалним субјектима, где ће применити стечена знања из области технолошких наука и форензике, на радним местима која захтевају утврђивање идентитета особа и различитих врста материјала.

Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 3107-967 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени