Распоред наставе - летњи семестар - школска 2020/21.

Основне СТРУКОВНЕ студије КРИМИНАЛИСТИКЕ

 распоред еНаставе 
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања
Групе за вежбе: (прва) списак студената
Групе за вежбе: (друга и трећа година) списак студената

Напомена: Нова сатница часова 2020

Основне АКАДЕМСКЕ студије КРИМИНАЛИСТИКЕ

 распоред еНаставе
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања
Групе за вежбе: (прва) списак студената
Групе за вежбе: (друга, трећа и четврта година) списак студената

Напомена: Нова сатница часова 2020

Основне академске студије ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

распоред еНаставе 
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања
Групе за вежбе: (прва) списак студената
Групе за вежбе: (друга и трећа година) списак студената

Напомена: Нова сатница часова 2020

Основне академске студије ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 распоред еНаставе 
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања
Групе за вежбе: (прва) списак студената
Групе за вежбе: (друга и трећа година) списак студената

Напомена: Нова сатница часова 2020

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ академске студије

(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања - online
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) студентска обавештења

Напомена: Прелиминаран распоред наставе за зимски семестар 20/21. године

МАСТЕР академске студије

(Криминалистика, Форензика, Информатика, NatRisk програм) (од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања - online
(Криминалистика, Форензика, Информатика, NatRisk програм) (од 17.2.2021 до 31.5.2021) студентска обавештења

Напомена: Прелиминаран распоред наставе за зимски семестар 20/21. године

ДОКТОРСКЕ студије

(од 17.2.2021 до 31.5.2021) распоред предавања - online
(од 17.2.2021 до 31.5.2021) студентска обавештења

Напомена: Прелиминаран распоред наставе за зимски семестар 20/21. године

Легенда:
п - распоред само за предавања
п+в - распоред са предавањима и вежбама
Фајлови су снимљени у PDF формату, уколико немате одговарајући PDF viewer можете скинути Adobe Acrobat Reader.