Мастер академске студије - Криминалистике

Све студијске програме на основним и студијама другог и трећег степена на Универзитету акредитовала је Комисија за акредитацију и проверу квалитета у складу са Законом о високом образовању.

Студијски програм Мастер академске студије криминалистике изводи се на српском језику као студије другог степена и траје једну школску годину (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ.

 

Одговорна лица за студијски програм
Руководилац Департмана криминалистике

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Радомир Зекавица
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На студијски програм Мастер академске студије криминалистике могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, , као и кандидати који су стекли високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара, и то из поља друштвено-хуманистичких наука, као и ИМТ студије које укључују следеће научне области: криминалистичке науке, правне науке и/или науке безбедности.

На Мастер академским студијама криминалистике постоје три модула: Криминалистичке истраге, Криминалистичка и правна реакција на криминалитет и Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције.

Студијски програм Мастер академске студије криминалистике организован је у два семестра: у зимском семестру предвиђено је пет изборних предмета, а у летњем семестру један обавезан предмет - Mетодологијa истраживања безбедносних појава, Стручна пракса, као и Предмет завршног рада и Завршни рад.

Садржаји сва три модула, кроз два заједничка изборна предмета, обухватају напредна знања из криминалистике и права неопходна за ефикасан поступак доказивања. Осим тога садржај модула:

  • Криминалистичке истраге, чине два изборна предмета којима се усвајају напредна знања за управљање криминалистичким истрагама појединих група кривичних дела;
  • Криминалистичка и правна реакција на криминалитет, чине два изборна предмета којима се усвајају напредна знања о политици сузбијања криминалитета, полицији и људским правима, моделима истражног поступка и европским стандардима, кривичноправном сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, међународном кривичном праву и полицијском систему Републике Србије.
  • Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције, чине два изборна предмета којима се усвајају напредна знања о методици полицијске обуке, специјализованим менаџмент дисциплинама у полицији, кризном менаџменту у систему безбедности, супротстављању навијачком хулиганизму, безбедности државне границе, полицији и родној равноправности.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом Мастер академске студије криминалистике и одбрани дипломски рад стиче високо образовање и академски назив МАСТЕР КРИМИНАЛИСТА.

Мастер криминалиста је оспособљен за: адекватно коришћење савремених научних сазнања у спровођењу криминалистичких истрага и правној реакцији на криминалитет; самостално процењивање релевантних информативних садржаја о кривичном догађају; учествовање у изради стратешких планова и криминалистичких анализа савремених облика криминала; коришћење научних метода у спровођењу научних истраживања криминалитета; размењивање информативних садржаја о савремених облицима криминалитета са стручњацима у земљи и иностранству, у складу са стандардима Интерпола и Еуропола; руковођење организационим јединицама у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, организацијама и недржавним субјектима.

Поред ових оптих компетенција мастер криминалиста поседује и следеће специфичне способности:

Модул: КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ИСТРАГЕ - разумевање модела рада криминалистичке полиције; анализа и примена криминалистичких и правних стандарда у предузимању оперативних и доказних радњи: употреба научних метода у анализи чињеница о кривичном делу; процена и прогноза криминалитета; извођење закључака о профилу учинилаца кривичног дела; познавање модела проактивних истрага; познавање модела криминалистичких истрага насилничког криминала, наркокриминала, имовинског криминала, високотехнолошког криминала, деликата у саобраћају и насиља у породици; познавање модела организације и реализације криминалистичких истрага организованог криминала; усвојени криминалистички и правни стандарди у поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела; коришћење софтвера у криминалистичким истрагама.

Модул: КРИМИНАЛИСТИЧКА И ПРАВНА РЕАКЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ - правилна анализа и примена правних стандарда о доказивању у кривичном поступку; усвојени правни стандарди у заштити људских права у поступку доказивања; усвојени Европски стандарди у предузимању доказних радњи; познавање модела истражног поступка у Европи; познавање кривичноправних питања важних за доказивање организованог криминала, тероризма и корупције; познавање обележја међународног кривичног права; познавање Полицијског система у Републици Србији.

Модул: САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ И УПРАВЉАЊЕ ЈЕДИНИЦАМА ПОЛИЦИЈЕ - адекватан ниво практичне примене одговарајућих метода у систему националне безбедности и њихову компарацију са земљама у окружењу; висок ниво познавања специјализованих менаџмент дисциплина у полицији и поступања у кризним ситуацијама; знања неопходна за обављање посебних полицијских послова (безбедност државне границе; супротстављање навијачком хулиганизму; супротстављање тероризму); примена стандарда родне равноправности у полицији.
Након завршетка овог студијског програма постоји могућност даљег усавршавања, односно уписа на докторске студије Криминалистике и права.

Модул: Криминалистичке истраге

Модул: Криминалистичка и правна реакција на криминалитет

Модул: Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције

Услови уписа и школарина

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.

Школарина за Мастер академске студије криминалистике у школској 2023/2024. години износи 115.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 160.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу школарину умањену за 40%.

Библиотека КПУ

На Криминалистичко-полицијском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека чији фонд броји 38.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. У оквиру Библиотеке се налази електронска читаоница са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Aутоматизовано пословање библиотеке омогућава корисницима да са било ког места и рачунара претражују фонд Библиотеке посредством електронског каталога ОПАК (Online Public Access Catalog – OPAC), који је на интернету јавно доступан на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке.

Преко сервиса КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за  обједињену набавку, www.kobson.nb.rs), којем је Библиотека приступила 2004. године, у библиотеци Универзитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у електронској форми са текстом у целини. Доступно је више од 35.000 страних научних часописа и 150.000 књига најпознатијих светских издавача (Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge), неколико индексних база података, као и садржаји са отвореним приступом.

Јаков“ (http://jakov.kpu.edu.rs) је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација Криминалистичко-полицијског универзитета отвореног приступа. Његова софтверска платформа прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези са отвореним приступом публикацијама; дисеминација кроз „OpenAire“, „BASE“, „CORE“, „Google Scholar“; интегрисани „ORCID“ (Open Researcher and Contributor ID).

Универзитет је у потпуности припремљен за наставу у условима пандемије COVID-19

На Универзитету се поштују све прописане мере заштите како би се студентима омогућило да безбедно похађају наставу и извршавају своје испитне обавезе. Универзитет има и развијену инфраструктуру и адекватан простор, као и искусне наставнике и сараднике за извођење онлајн наставе. У том смислу, настава се изводи у складу с највишим стандардима без обзира на спољашње услове.

Упутства и обрасци

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени