Мастер академске студије - Криминалистике

Све студијске програме на основним и студијама другог и трећег степена на Универзитету акредитовала је Комисија за акредитацију и проверу квалитета у складу са Законом о високом образовању.
 
Настава на мастер академским студијама организована је радним данима у поподневним сатима (од 14.00 часова) и суботом, тако да је прилагођена и студентима који су у радном односу.
 

Одговорна лица за студијски програм
Проректор за наставу

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Ненад Милић
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
КОНТАКТ
+ 381 11 31 07 967, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Студијски програм Мастер академске студије криминалистике изводи се на српском језику као студије другог степена и траје једну школску годину (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ.

На студијски програм Мастер академске студије криминалистике могу се уписати кандидати који су завршили основне студије у трајању од најмање осам семестара, остваривши притом најмање 240 ЕСПБ, као и кандидати који су стекли високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара, из поља друштвено-хуманистичких наука, као и интердисциплинарне студије у области криминалистике, безбедности и заштите животне средине.

Садржаји овог студијског програма обуватају биометријско-форензичке идентификације, криминалистичко профилисање, високотехнолошки криминал, кризни менаџмент, полицију и људска права, међународно кривично право, тероризам и политичко насиље, управљање људским и материјалним ресурсима и у складу су с научним достигнућима и стандардима криминалистичке праксе.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом Мастер академске студије криминалистике и одбрани дипломски рад стиче високо образовање и академски назив МАСТЕР КРИМИНАЛИСТА.

Мастер криминалиста је оспособљен да: 1) самостално процењује релевантне садржаје о криминалном догађају; 2) израђује стратешке планове и примењује их у пракси; 3) спроводи криминалистичке анализе савремених облика криминала; 4) профилише извршиоце кривичних дела; 5) обавља селекцију у поступцима професионалне оријентације и запослења; 6) размењује информативне садржаје о савременим облицима криминала са стручњацима у земљи и у иностранству; 7) руководи организационим јединицама у недржавним и државним субјектима и 8) обављање сложене послове на радним местима полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова Републике Србије од посебног друштвеног значаја. Мастер криминалиста је усвојио сва потребна знања и овладао вештинама неопходним да би се укључио у образовни процес и научноистраживачки рад на високошколским и научноистраживачким установама (правни факултет, факултет за безбедност, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, криминолошки и социолошки институти итд.). Након завршетка овог студијског програма постоји могућност даљег усавршавања, односно уписа на докторске студије криминалистике и права.

Студијски програм Мастер академске студије криминалистике организован је у два семестра: у зимском семестру се слуша пет изборних предмета, док се у летњем семестру слуша предмет под називом Студијски истраживачки рад и пише завршни рад.

Модул: Криминалистичке истраге

Модул: Криминалистичка и правна реакција на криминалитет

Модул: Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције

Услови уписа и школарина

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.

Школарина за Мастер академске студије криминалистике у школској 2021/2022. години износи 86.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 120.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу половину школарине (како за мастер тако и за специјалистичке студије).

Студенти се пријављују на студије другог степена (Мастер академске студије криминалистике) на основу конкурса који ће бити објављен у четвртак, 30. септембра 2021. године на сајту Универзитета (www.kpu.edu.rs). Текст Конкурса можете погледати овде. Комисија за упис, коју именује ректор Универзитета, спроводи конкурс и утврђује и објављује редослед примљених кандидата.

Библиотека КПУ

На Криминалистичко-полицијском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека чији фонд броји 38.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. У оквиру Библиотеке се налази електронска читаоница са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Aутоматизовано пословање библиотеке омогућава корисницима да са било ког места и рачунара претражују фонд Библиотеке посредством електронског каталога ОПАК (Online Public Access Catalog – OPAC), који је на интернету јавно доступан на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке.

Преко сервиса КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за  обједињену набавку, www.kobson.nb.rs), којем је Библиотека приступила 2004. године, у библиотеци Универзитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у електронској форми са текстом у целини. Доступно је више од 35.000 страних научних часописа и 150.000 књига најпознатијих светских издавача (Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge), неколико индексних база података, као и садржаји са отвореним приступом.

Јаков“ (http://jakov.kpu.edu.rs) је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација Криминалистичко-полицијског универзитета отвореног приступа. Његова софтверска платформа прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези са отвореним приступом публикацијама; дисеминација кроз „OpenAire“, „BASE“, „CORE“, „Google Scholar“; интегрисани „ORCID“ (Open Researcher and Contributor ID).

Универзитет је у потпуности припремљен за наставу у условима пандемије COVID-19

На Универзитету се поштују све прописане мере заштите како би се студентима омогућило да безбедно похађају наставу и извршавају своје испитне обавезе. Универзитет има и развијену инфраструктуру и адекватан простор, као и искусне наставнике и сараднике за извођење онлајн наставе. У том смислу, настава се изводи у складу с највишим стандардима без обзира на спољашње услове.

Упутства и обрасци

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени