УПИС 2024: Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2024/2025. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета. Конкурс је отворен од 18.03.2023. године до 04.04.2023. године до 15 часова...

Упис 2024! - Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2024. - Групе за Криминалистику, Информатику и Форензику

Погледајте распоред кандидата за припремну наставу (групе 4, 5, 6 и 7) за Криминалистику и групе за Информатику и Форензику за 23. и 24.02.2024. године...

Упис 2024! - Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2024. - Групе 1, 2 и 3

Погледајте распоред кандидата (групе 1,2 и 3) за припремну наставу за 9.,10. и 11.02.2024. године...

Упис 2024! - Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2024. - Обавештење

Погледајте спискове кандидата који су се успешно пријавили и извршили уплату, као и списак кандидата који морају да ураде допуну података...

Упис 2024! - Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2024.

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припрему кандидата за полагање пријемног испита у оквиру уписа на основне студије Универзитета у школској 2024/2025. години.

Упис 2023! - Обавештење о упису кандидата на Основне струковне студије криминалистике

Упис кандидата на Основне струковне студије криминалистике обављен је 19. и 20.7.2023. године у 9,00 часова - Кандидати рангирани на Коначној ранг-листи за упис на Oсновне струковне студије криминалистике од броја 44 до броја 61.
Упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години је завршен.

Упис 2023! - Koначна ранг листа пријављених кандидата и обавештење о Упису

Погледајте коначну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2023/2024. години...

Упис 2023! - Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Погледајте прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2023/2024. години...

УПИС 2023: Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета. Конкурс је отворен од 27.03.2023. године до 21.04.2023. године до 15 часова...

УПИС 2023: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 27. марта 2023. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве, а то су:

  1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно у јуну, када заврше средњу школу);
  2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
  3. извод из матичне књиге рођених;
  4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
  5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
  6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).

Припремна настава 2023. - Распоред преосталих кандидата - од 3.03. до 10.03.2023. године

Погледајте распоред преосталих кандидата за припремну наставу од 3.03. до 10.03.2023. године...

Припремна настава 2023. - Распоред кандидата - 25. и 26.02.2023. године

Погледајте распоред кандидата за припремну наставу за 25. и 26.02.2023. године...

Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2023. - непотпуне пријаве

Моле се наведени кандидати са списка који су уплатили за припремну наставу, а нису попунили пријаву да се јаве на телефон; 011-3107-129,011-3107-218.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2023.

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припрему кандидата за полагање пријемног испита у оквиру уписа на основне студије Универзитета у школској 2023/2024. години.

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис на основне студије Информатика и рачунарство (други круг)

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис на основне студије Информатика и рачунарство (други круг)...

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени