Упис 2023! - Обавештење о упису кандидата на Основне струковне студије криминалистике

Упис кандидата на Основне струковне студије криминалистике обављен је 19. и 20.7.2023. године у 9,00 часова - Кандидати рангирани на Коначној ранг-листи за упис на Oсновне струковне студије криминалистике од броја 44 до броја 61.

Упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години је завршен.

Упис 2023! - Koначна ранг листа пријављених кандидата и обавештење о Упису

Погледајте коначну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2023/2024. години...

Упис 2023! - Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Погледајте прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2023/2024. години...

УПИС 2023: Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета. Конкурс је отворен од 27.03.2023. године до 21.04.2023. године до 15 часова...

УПИС 2023: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 27. марта 2023. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве, а то су:

 1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно у јуну, када заврше средњу школу);
 2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
 6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).

Припремна настава 2023. - Распоред преосталих кандидата - од 3.03. до 10.03.2023. године

Погледајте распоред преосталих кандидата за припремну наставу од 3.03. до 10.03.2023. године...

Припремна настава 2023. - Распоред кандидата - 25. и 26.02.2023. године

Погледајте распоред кандидата за припремну наставу за 25. и 26.02.2023. године...

Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2023. - непотпуне пријаве

Моле се наведени кандидати са списка који су уплатили за припремну наставу, а нису попунили пријаву да се јаве на телефон; 011-3107-129,011-3107-218.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2023.

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припрему кандидата за полагање пријемног испита у оквиру уписа на основне студије Универзитета у школској 2023/2024. години.

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис на основне студије Информатика и рачунарство (други круг)

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата за упис на основне студије Информатика и рачунарство (други круг)...

ЗАВРШЕН! Конкурс за попуну места за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години

Погледајте текст Конкурса за попуну места за упис у прву годину основних студија Универзитета. Конкурс је отворен од 15.08.2022. године до 22.08.2022. године до 15 часова...

Упис 2022! - Koначна ранг листа пријављених кандидата и обавештење о Упису

Погледајте коначну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2022/2023. години...

Упис 2022! - Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Погледајте прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2022/2023. години...

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Универзитета. Конкурс је отворен од 28.03.2022. године до 15.04.2022. године до 15 часова...

УПИС 2022: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 28. марта 2022. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити путем електронске платформе на сајту Универзитета од 28. марта 2022.године до 8. априла 2022. године до 15,00 часова.

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве у електронском облику - скенирано, а то су:

 1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно, када заврше средњу школу);
 2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
 6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени