Упис 2022! - Koначна ранг листа пријављених кандидата и обавештење о Упису

Погледајте коначну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2022/2023. години...

Упис 2022! - Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Погледајте прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2022/2023. години...

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Универзитета. Конкурс је отворен од 28.03.2022. године до 15.04.2022. године до 15 часова...

УПИС 2022: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 28. марта 2022. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити путем електронске платформе на сајту Универзитета од 28. марта 2022.године до 8. априла 2022. године до 15,00 часова.

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве у електронском облику - скенирано, а то су:

  1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно, када заврше средњу школу);
  2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
  3. извод из матичне књиге рођених;
  4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
  5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
  6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).

Припремна настава 2022. - Распоред преосталих кандидата од 25.02. до 05.03.2022. године

Погледајте преостали распоред кандидата за припремну наставу од 25.02. до 05.03.2022. године...

Припремна настава 2022. - Распоред кандидата - 19.02. и 20.02.2022. године

Погледајте распоред кандидата за припремну наставу за 19. и 20.02.2022. године...

Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2022. - пријава је ОТВОРЕНА до 15.02.!

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припремну кандидата за полагање пријемног испита поводом уписа на основне студије у школској 2022/2023. години. Пријаве су отворене од 31.01. до 15.02.2022. године.

Упис 2021! - Koначна ранг листа пријављених кандидата и обавештење о Упису

Погледајте коначну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2021/2022. години...

Упис 2021! - Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Погледајте прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на прву годину основних студија у школској 2021/2022. години...

Материјал за припремну наставу - математика

Материјал за припремну наставу можете преузети на следећим линковима:

1. Припремна настава 1
2. Припремна настава 2
3. Припремна настава 3

ОТВОРЕН! Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 21/22. години

Погледајте текст Конкурса за упис у прву годину основних студија Универзитета.
Конкурс је отворен од 17.05.2021. године закључно са 31.05.2021. године...

УПИС 2021: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2021/22. години биће објављен у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Универзитета дана 16. 05. 2021. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће моћи да подносу путем електронске платформе у складу са условима конкурса, почев од дана 17. 05. 2021. године закључно са 31. 05. 2021. године до 15.00 часова.

Припремна настава 2021. - пријава је ОТВОРЕНА до 02.04.!

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припремну наставу за пријемни испит поводом уписа на основне студије у школској 2021/2022. години. Пријаве су отворене од 24.03. до 02.04.2021. године.

Овде се школују будући припадници Министарства унутрашњих послова

Криминалистичко-полицијски универзитет је једина високошколска установа која школује будуће припаднике Министарства унутрашњих послова. Универзитет је самостална високошколска установа за остваривање студијских програма за потребе полицијског образовања, основана Одлуком Владе Републике Србије. Усклађени са болоњским системом образовања, студијски програми који се реализују у Универзитету креирани су према потребама будућих професионалних опредељења студената. Студијски програми изводе се у оквиру департмана и то...

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени