Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2023.

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припрему кандидата за полагање пријемног испита у оквиру уписа на основне студије Универзитета у школској 2023/2024. години.

Обавештавају се кандидати који су заинтересовани и пријаве се за припрему, да за упис на све студијске програме основних студија морају испуњавати 

  1. опште услове за упис (да имају држављанство Републике Србије, да имају средње образовање стечено у средњој школи четворогодишњег трајања (или да су ученици четвртог разреда у школској 2022/23. години) и да имају пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана пре дана подношења пријаве на конкурс),
  2. посебне услове у погледу здравственог стања и спихолошког тестирања, а у складу са критеријумима прописаним за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Када се ради о аномалијама, оштећењима на површини и испод коже (све тетоваже), лекари у току спровођења општег лекарског прегледа кандидата, само утврђују њихово постојање, док ће о евентуалној елиминацији кандидата из тих разлога одлучивати надлежна Комисија за упис која утврђује испуњеност свих прописаних услова за избор кандидата,
  3. услове морфолошког статуса, и то:
  • за кандидате мушког пола: телесна висина најмање 1,70 m и телесна тежина у толеранцији до 10 kg више, односно, до 10 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm и
  • за кандидате женског пола: телесна висина најмање 1,63 m и телесна тежина у толеранцији до 3 kg више односно до 12 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm.

Цена припреме за студијске програме криминалистике износи 6.000,00 динара, за студијски програм Форензичко инжењерство 6.000,00 динара и за студијски програм Информатика и рачунарство 6.000,00 динара.

Наведени износ кандидати уплаћују на рачун број 840-31369845-90 (840-0000031369845-90 за електронско плаћање), модел плаћања 97, шифра плаћања 253, позив на број 2810123456789, прималац Криминалистичко-полицијски универзитет, сврха уплате: припрема кандидата и име и презиме кандидата. Напомињемо да у пољу сврха уплате мора бити уписано име и презиме кандидата за припрему.

Припрема кандидата састоји се, за:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КРИМИНАЛИСТИКА

  • из провере базично-моторичких способности; теста из српског језика и књижевности  и теста опште културе

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  • из теста математике и теста из информатике

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

  • из теста математике и теста из хемије

Кандидати који испуњавају напред наведене услове, а заинтересовани су за припрему кандидата за полагање пријемног испита, пријаву могу поднети путем електронске платформе од 6.2.2023. године до 17.2.2023. године, Пријаве кандидата који не изврше уплату најкасније до 17.2.2023. године сматраће се непотпуним и неће се разматрати.

Припрема кандидата траје један дан. Спискови кандидата са термином одржавања припреме биће објављени на Интернет страници Универезитета. Исте можете наћи овде (Главни мени Упис - (Студијски програм) - Основне студије).
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени