Основне академске студије Kриминалистике

Основне академске студије криминалистике које се изводе на Криминалистичко-полициском универзитету су студије првог степена, које трају четири године (осам семестара) и обима су 240 ЕСПБ бодова. Студијски програм чине обавезни и изборни предмети: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Однос међу предметима изражен у процентима у складу је са захтевима акредитације. Сваки предмет је одређен бројем ЕСПБ бодова.

Студенти на трећој и четвртој години могу да се определе за праћење наставе на једној од три изборне групе. То су Криминалистичка, Полицијска и Безбедносна изборна група.

На првој и другој години студенти имају по једанаест обавезних предмета. На трећој  години  је шест обавезних предмета, два изборна предмета и три предмета која студент слуша у зависности од опредељења за изборну групу и на четвртој години је седам обавезних предмета, два изборна предмета и два предмета која студент слуша у зависности од опредељења за изборну групу. На свим годинама студија реализују се и посебни облици наставе у које спадају различите стручне праксе.

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом основних академских студија стиче високо образовање и стручни назив ДИПЛОМИРАНИ КРИМИНАЛИСТА.

Поред редовне наставе, на Универзитету се изводе и посебни облици наставе – сталне обуке (током читавог школовања), тематске обуке (једном у току школовања) и праксе, у којима студенти усвајају низ компетенција у домену вештина. 

То су:
  1. Почетна обука,
  2. Стројева обука,
  3. Обука у примени оперативних полицијских вештина,
  4. Обука у руковању службеним наоружањем,
  5. Школска полицијска испостава (ШПИ),
  6. Спасилачка обука,
  7. Теренска обука,
  8. Теренска обука у зимским условима и
  9. Праксе, које се спроводе у полицијским управама МУП-а и у полицијским станицама према месту пребивалишта студената.
Током пракси студенти повезују стечена теоријска знања с практичним радом у Министарству.
По завршетку студија студенти су оспособљени за обављање послова на извршилачким и руководећим радним местима оперативног, средњег, високог и стратешког нивоа руковођења у Министарству унутрашњих послова. Дипломирани криминалиста у статусу полицијског службеника је од посебног друштвеног значаја.  Део студената Криминалистичко-полицијског универзитета који заврши овај програм има могућност запослења и у другим државним органима, организацијама и недржавним субјектима, где ће применити стечена знања из области криминалистике, за рад на радним местима која се састоје од послова вишег нивоа сложености. Сврха овог студијског програма има јасно дефинисане могућности како за наставак даљег усавршавања, тако и за праћење научних достигнућа из области криминалистике и сродних дисциплина, а све у функцији стварања квалитетног научно-образовног профила за извршење полицијских послова.

Стечени стручни назив омогућава стицање следећих општих способности: аналитичко промишљање, креативни приступ у решавању проблема и предвиђање исхода безбедносних и криминалистичких феномена; овладавање научним методама и поступком научног истраживања у области криминалистичких истраживања; примена савремених научних метода и средстава у превенцији и сузбијању криминалитета; разумевање концепта владавине права, оспособљеност за законито, хумано и ефикасно обављање полицијских послова и поштовање људских и грађанских права и слобода; разумевање и поштовање професионалних етичких стандарда полицијског поступања; размена информација и идеја са одговарајућим стручњацима и институцијама у земљи и иностранству; оспособљеност за перманентно усавршавање у струци.

Дипломирани криминалиста поседује и следеће специфичне способности: темељно познавање криминалистичко-форензичких дисциплина и домете њихове примене у решавању сложених криминалистичких проблема; оспособљеност за практичну примену усвојених мултидисциплинарих знања (из области криминалистичких, полицијских, безбедносних, правних и других наука) у обављању сложених полицијских послова; оспособљеност за оправдану, закониту и сразмерну примену полицијских овлашћења уз поштовање основних слобода и права човека и грађанина; продубљена знања и критичко промишљање о правном положају полицијских службеника у кривичном и прекршајном поступку; поседовање специфичних знања и вештина у поступању са рањивим групама; оспособљеност за примену савремених техничких средстава полиције; оспособљеност за руковођење организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије и других државних органа, организација и недржавних субјеката; коришћења информационих технологија у обављању полицијских послова.

Студенти прве године основних студија, који се финансирају из буџета, смештају се у интернат Криминалистичко-полициског универзитета, где су им обезбеђени добри услови за студирање.
Студентима су током сваког дана на располагању савремено опремљена теретана и спортско-рекреативни центар с разноврсним спортским садржајима. Отуда и многобројност спортских секција: џудо, карате, одбојка, мали фудбал, кошарка, стони тенис, стрељаштво, пливање, шах и оријентиринг.
На Криминалистичко-полициском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека са богатим фондом књига и часописа, углавном из области криминалистичких, полицијско-безбедносних, правних и друштвених наука. 

Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 3107-218 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени