Правила студирања, студијски програми и школарина

pravila

Статус студента се стиче уписом на Универзитет на један од студијских програма. Упис наредне године студија обавља се најкасније 10 дана после завршетка октобарског испитног рока. Студенти се уписују у статусу студента који се финансира из буџета (буџетски студент) или студента који се сам финансира (самофинансирајући студент).

Рад студената у савлађивању програма појединих предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Обавезе студената на сваком предмету су предиспитне обавезе и завршни испит. Од укупног броја поена, предиспитне обавезе учествују с најмање тридесет (30), односно с највише седамдесет (70) поена. Завршни испит из истог предмета се може полагати највише три пута у току исте школске године. Студент може после три неуспела полагања, на лични захтев, испит полагати пред испитном комисијом.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује и слуша исти тај предмет.Услов за оверу семестра буџетском студенту је потпис предметних наставника у индексу о уредном похађању организованих облика наставе у току семестра.

Буџетски студент који је у току семестра неоправдано одсуствовао с више од једне трећине предвиђеног фонда часова, не може добити потпис наставника из тог предмета.
Буџетски студент који није оверио семестар може полагати испите из предмета за које му је у индексу наставник својим потписом потврдио уредно похађање обавезних облика наставе.
Студенту Универзитета се могу признати испити положени на другој високошколској установи, под условом да по садржају и обиму одговарају предметима утврђеним студијским програмима Универзитета.

Акредитовани студијски програми

Основне струковне студије криминалистике (трајање 3 године)
Основне академске студије криминалистике (трајање 4 године)
Основне академске студије информатика и рачунарство (трајање 4 године)
Основне академске студије форензичко инжењерство (трајање 4 године)
Мастер академске студије криминалистике (трајање 1 година)
Мастер академске студије информатика и рачунарство (трајање 1 година)
Мастер академске студије форензичко инжењерство (трајање 1 година)
Мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа (трајање 1 година)
Специјалистичке академске студије (трајање 1 година)

- смер: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминалитета
- смер: Безбедносна заштита лица и имовине
- смер: Извршно управљање у систему државне управе

Докторске студије - Криминалистика и право (трајање 3 године)
Докторске студије - Форензичко инжењерство (трајање 3 године)
Докторске студије - Информатика (трајање 3 године)

Испити

Испити могу бити теоријски и практични. У складу са студијским програмом, полажу се само писмено, само усмено, или писмено и усмено.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

Школарина

Oдлука о висини школарине за школску 2022/23. годину преузми
--- --- --- ---
Одлуку о накнадама за стицање истраживачких и научних звања, можете погледати овде
Динамику плаћања школарине на основним студијама, можете погледати овде

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени