Акредитација НИО

Криминалистичко-полицијски универзитет се, поред остваривања студијских програма за потребе полицијског образовања, бави и научноистраживачком делатношћу у области криминалистичких, полицијских, безбедносних, правних и друштвених наука, информатике и форензике. У септембру 2020. године, установа је акредитована од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научноистраживачка организација.

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији из 2016. можете погледати PDF овде
Одлуку о акредитацији
из 2020. можете погледати PDF овде