Специјалистичке академске студије

Право уписа имају кандидати који су завршили мастер академске студије на акредитованом студијском програму и остварили најмање 300 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестара. Кандидати конкуришу на одређени смер специјалистичких студија, уз услов да су претходне студије завршили на  одговарајућим  факултетима.
Рангирање, односно редослед кандидата за упис на Специјалистичке академске студије криминалистике утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама.
Завршетком специјалистичких академских студија криминалистике стиче се стручни назив СПЕЦИЈАЛИСТА КРИМИНАЛИСТА.

Одговорна лица за студијски програм
проректор за наставу

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Горан Вучковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 108
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба - питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 967
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студијски програм специјалистичких академских студија криминалистике изводи се на Криминалистичко-полициском универзитету као студије другог степена које трају годину дана, организоване су у два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. Годишња оптерећеност студената је 600 часова, од тога 240 часова предавања, 240 часова вежби и 120 часова студијског истраживачког рада.
 
Концепт специјалистичких студија заснива се на савременим научним дисциплинама, садржајима, методама и техникама које одговарају стандардима престижних високих школа. Студијски програм специјалистичких студија на Универзитету омогућава студентима да изаберу смер према сопственом интересовању и професионалном опредељењу ради стицања посебног нивоа стручности потребног за успешно обављање послова у јавном сектору и привреди. На тај начин, пружа им се могућност да правац студија ускладе са актуелном, односно будућом каријером.
Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала (60 ЕСПБ)

Поред општих услова за упис на специјалистичке академске студије кандидати који желе уписати овај смер, морају имати претходне завршене студије на Криминалистичко-полицијској академији (Полицијској академији),
правном факултету или другом факултету друштвених наука.
На овом смеру студенти су оспособљени да свеобухватно разумеју проблематику превенције криминала, изналазе и примењују најадекватније мере и радње у циљу отклањања услова и узрока који погодују настанку кривичног дела, анализе, синтезе и предвиђања у комплексним криминалистичким случајевима, могућност праћења савремених научних достигнућа и даљег научног усавршавања на докторским студијама.

Безбедноснa заштита лица и имовине (60 ЕСПБ)

Поред општих услова за упис на специјалистичке академске студије кандидати који желе уписати овај смер, морају имати претходне завршене студије на Криминалистичко-полицијској академији (Полицијској академији), Факултету безбедности и факултетима из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука.
Овај смер омогућава студентима да стекну компетентност испољавања следећих способности: оспособљеност за остваривање и унапређење приватне делатности обезбеђења, могућност праћења савремених научних достигнућа и даљег научног усавршавања на докторским студијама.

Извршно управљање у систему државне управе (60 ЕСПБ)

Поред општих услова за упис на специјалистичке академске студије кандидати који желе уписати овај смер, морају имати претходне завршене студије на Криминалистичко-полицијској академији (Полицијској академији), Војној академији или другом факултету друштвеног смера.
Уписом овог смера студенти стичу знања из области управљачке функције, уважавање специфичних стандарда и етичких норми у ужестручним областима криминалистике, планирање, селекција и развој људских ресурса, награђивање, мотивисање, управљање каријером и заштиту здравља и безбедност запослених, могућност праћења савремених научних достигнућа и даљег научног усавршавања на докторским студијама

Предмети и професори
Наставни план и програм и ЕСПБ бодови
Конкурс за упис на студије другог степена
Флајер за студије другог степена