Специјалистичке академске студије криминалистике

Све студијске програме на основним и студијама другог и трећег степена на Универзитету акредитовала је Комисије за акредитацију и проверу квалитета у складу са Законом о високом образовању.
 
Настава на специјалистичким академским студијама криминалистике организована је радним данима у поподневним сатима (од 14.00 часова) и суботом, тако да је прилагођена и студентима који су у радном односу.
 

Одговорна лица за студијски програм
Руководилац Департмана криминалистике

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Радомир Зекавица
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студијски програм Специјалистичких академских студија криминалистике изводи се на српском језику као студије другог степена и траје једну школску годину (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ. Годишња оптерећеност студената је 600 часова – 240 часова предавања, 240 часова вежби и 120 часова студијског истраживачког рада.

Завршетком студијског програма Специјалистичке академске студије криминалистике студент стиче стручни назив СПЕЦИЈАЛИСТА КРИМИНАЛИСТА.
 
Специјалистичке студије на Универзитету заснивају се на савременим научним дисциплинама, садржајима, методама и техникама који одговарају стандардима престижних високих школа. Кандидати односно будући студенти бирају смер у складу са сопственим интересовањима и професионалним опредељењима како би се оспособили за успешно обављање послова у јавном сектору и у привреди. Другим речима, Универзитет им омогућава да своје усавршавање ускладе са актуелном односно будућом каријером.

Модул: Криминалистичко супростављање савременим облицима криминала

Модул: Менаџмент у полицији

Услови уписа и школарина

Право уписа на Специјалистичке академске студије криминалистике имају кандидати који су завршили мастер академске студије на акредитованом студијском програму и остварили најмање 300 ЕСПБ, као и кандидати који су завршили основне студије у трајању од најмање осам семестара према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању. Кандидати конкуришу на одређени модул специјалистичких студија, под условом да су претходне студије завршили на одговарајућим  факултетима.

Рангирање
односно редослед кандидата за упис на Специјалистичке академске студије криминалистике утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходним студијама.

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.


Школарина за Специјалистичке академске студије криминалистике у школској 2023/2024. години износи 115.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 160.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу школарину умањену за 40%.

Библиотека КПУ

На Криминалистичко-полицијском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека чији фонд броји 38.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. У оквиру Библиотеке се налази електронска читаоница са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Aутоматизовано пословање библиотеке омогућава корисницима да са било ког места и рачунара претражују фонд Библиотеке посредством електронског каталога ОПАК (Online Public Access Catalog – OPAC), који је на интернету јавно доступан на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке.

Преко сервиса КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за  обједињену набавку, www.kobson.nb.rs), којем је Библиотека приступила 2004. године, у библиотеци Универзитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у електронској форми са текстом у целини. Доступно је више од 35.000 страних научних часописа и 150.000 књига најпознатијих светских издавача (Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge), неколико индексних база података, као и садржаји са отвореним приступом.

Јаков“ (http://jakov.kpu.edu.rs) је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација Криминалистичко-полицијског универзитета отвореног приступа. Његова софтверска платформа прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези са отвореним приступом публикацијама; дисеминација кроз „OpenAire“, „BASE“, „CORE“, „Google Scholar“; интегрисани „ORCID“ (Open Researcher and Contributor ID).

Универзитет је у потпуности припремљен за наставу у условима пандемије COVID-19

На Универзитету се поштују све прописане мере заштите како би се студентима омогућило да безбедно похађају наставу и извршавају своје испитне обавезе. Универзитет има и развијену инфраструктуру и адекватан простор, као и искусне наставнике и сараднике за извођење онлајн наставе. У том смислу, настава се изводи у складу с највишим стандардима без обзира на спољашње услове.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени