Увид научној и стручној јавности за дан 23.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 23.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер под називом “Улога полиције у превенцији физичког насиља у партнерском односу“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/4-1 од 15.6.2022 године) студенткиње мастер академских студија Тамаре Недељковић под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 23.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 23.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Заштита жртава насиља у породици са освртом на поједине ефекте примене Закона о спречавању насиља у породици“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/191 од 17.6.2022 године) студенткиње мастер студија Анђеле Бошковић под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Мастер студије: Одбрана мастер рада

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана форензичког инжењерства 22.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Поређење две методе деминерализације при изоловању ДНК из костију домаћег говечета (Bos Taurus) и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/48-1 од 31.1.2022 године) студенткиње мастер студија Теодоре Нешовановић под менторством доц. др Ане Бранковић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 17.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 17.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Развој студентског веб сервиса коришћењем Laravel развојног оквира и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/91-1 од 17.6.2022 године) студента мастер студија Информатике и рачунарства Уроша Динића под менторством проф. др Кристијана Кука. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 15.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 15.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Кривичноправна анализа лишења живота из самилости као инкриминације у Кривичном законику“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/17-1 од 14.6.2022 године) студенткиње специјалистичких студија Миље Вукобратовић под менторством проф. др Иване Бодрожић. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 13.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Криминалистичко-обавештајна делатносз у супростављању организованом криминалу“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/82-1 од 9.6.2022 године) студенткиње мастер академских студија Иване Алексић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 8.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 8.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Локационо засновани web сервиси у функцији информисања о криминалу“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/88 од 8.6.2022 године) студента мастер студија Информатике и рачунарства Ненада Јаворца под менторством проф. др Бранкице Поповић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 1.6.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 1.6.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Саслушање осумњиченог лица и њихова невербална комуникација“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/15-1 од 25.5.2022 године) студента Специјалистичких академских студија криминалистике Данијел Стојилковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 17.5.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу 17.5.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Службе социјалне заштите у пружању услуга и помоћи у ванредним ситуацијама изазваним природним катастрофама“ и Извештај комисије о оцени мастер  рада (број  37/67-2 од 17.5.2022 године) студента мастер студија Николе Митровића под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 5.5.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 5.5.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Рајсова истрага бугарских злочина у Великом рату“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/14 од 26.4.2022 године) студента Специјалистичких академских студија криминалистике Стефана Јеремића под менторством проф. др Иване Крстић Мистриџеловић. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.4.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Улога полиције и царинских органа у борби против наркокриминала“  и Извештај комисије о оцени мастер  рада (број 37/76 од 14.4.2022 године) студенткиње мастер студија Љиљане Тунић под менторством доц. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.


На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.4.2022. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад  под називом “Криминалистичка анализа кривичног дела преваре“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/78 од 19.4.2022 године) студента мастер студија Александра Спасића под менторством проф. др Ненада Радовића . Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад  под називом "Зависници од психоактивних супстанци у истрагама наркокриминала“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/79 од 19.4.2022 године) студента мастер студија Милана Костића под менторством проф. др Дарка Маринковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад  под називом “Надзор кроз податке и право на приватност“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/79 од 19.4.2022 године) студенткиње специјалистичких студија Маје Јовановић под менторством проф. др Дарка Маринковића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 18.4.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 18.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Искоришћавање малолетних лица у порнографске сврхе и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/46-3 од 18.4.2022 године) студенткиње мастер студија Тијане Орловић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу 18.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Социјални проблеми у Републици Србији у условима пандемије“ и Извештај комисије о оцени мастер  рада (број 37/60-1 од 14.4.2022 године) студенткиње мастер студија Олге Војиновић под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 14.4.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 14.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Криминалистички аспект унакрсног испитивања“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/62-4 од 13.4.2022 године) студента мастер студија Рафета Никшића под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 14.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад  под називом “Криминалистичке истраге продаје психоактивних контролисаних супстанци“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/73 од 8.4.2022 године) студенткиње мастер студија Светлане Ђурић под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 13.4.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 13.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад  под називом “Обезбеђење и техничка заштита складишта пнеуматика“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/2-3 од 13.4.2022 године) студента специјалистичких студија Марјана Јаначковића под менторством проф. др Радована Радовановића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 12.4.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 12.4.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Тајно праћење и снимање као криминалистичка метода у спречавању и сузбијању организованог криминала“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/47-2 од 8.4.2022 године) студенткиње мастер студија Јелене Младеновић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени