Увид научној и стручној јавности за дан 28.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана форензичког инжењерства 28.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Утицај материја насталих декомпозицијом леша на брзину раста корена биљке калина (Ligustrum vulgare), студенткиње мастер академских студија Марије Тасић под менторством проф. др Ане Бранковић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 22.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 22.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Откривање и доказивање основног облика кривичног дела недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога“ студента мастер академских студија криминалистике Вукашина Глишића под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 16.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 16.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Насиље према ЛГБТ заједници у контексту деловања екстремистичких група у земљама Западног Балканастуденткиње мастер академских студија криминалистике Исидоре Глигорић под менторством проф. др. Данијеле Спасић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 16.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 16.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Телесне казне у Србији у XIX векустудента мастер академских студија криминалистике Алексе Раденовића под менторством проф. др Иване Крстић Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 13.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Малолетна лица као учиниоци кривичног дела силовањастуденткиње Специјалистичких академских студија криминалистике Веселе Миловановић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 10.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 10.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалне каријере учинилаца наркокриминаластуденткиње мастер академских студија криминалистике Јелице Јоковић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 8.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 8.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Организација и надлежност полиције у поступцима спречавања насиља у породици“ студента мастер академских студија криминалистике Милоша Томовића под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 7.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 7.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Кривичноправни систем Србије и сузбијање тероризма студента мастер академских студија криминалистике Илије Вучковића под менторством проф. др Драгане Чворовић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 7.11.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 7.11.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистички аспекти недозвољене трговине опојним дрогама студента мастер академских студија криминалистике Стефана Глођовића под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) проректор за наставу 13.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Адаптација на климатске промене у циљу смањења последица природних катастрофа, студенткиње мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа Исидоре Игњатовић под менторством проф. др Александре Љуштине. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 11.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 11.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом „Посебности америчке концепције „рата против тероризма“ студентa специјалистичких академских студија криминалистике Александра Кунарца под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 11.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 11.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Употреба полиграфа: историјат, методологија и валидност студенткиње мастер академских студија криминалистике Милице Радовић под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 11.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 11.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Пол и старост као диференцијалне карактеристике учиниоца насилних деликата студенткиње мастер академских студија криминалистике Марије Скорић под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 9.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 9.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Организација и надлежност полиције у поступцима спречавања насиља у породици студента Мастер академских студија криминалистике Милоша Томовића под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 9.10.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 9.10.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом „Оружано насиље на јавним скуповима студента специјалистичких академских студија криминалистике Танета Одовића под менторством проф. др Саше Милојевића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени