Увид научној и стручној јавности за дан 23.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 21.9.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “План обезбеђења са планом техничких система заштите у индустријским објектима и просторима“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/19-4 од 21.9.2022 године) студента специјалистичких студија Лазара Миладиновића под менторством проф. др Радована Радовановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 23.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 21.9.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Место и улога субјеката у безбедносној заштити ученика основних школа са посебним освртом на улогу приватног обезбеђења“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 38/18-3 од 15.9.2022 године) студенткиње специјалистичких студија Ирене Миладиновић под менторством проф. др Жељка Никача. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 23.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 20.9.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Употреба КАА ИоТ платформе као решења за повезивање са паметним уређајима“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/110-4 од 20.9.2022 године) студента Стефана Симића мастер студија Информатике и рачунарства под менторством доц. др Војислава Николића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.9.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Незаконити докази у кривичном поступку“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/122-3 од 19.9.2022 године) студента мастер студија Јелене Јоксимовић под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.9.2022. године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом Утицај доминантних геополитичких концепција великих сила на безбедност Републике Србије студентакиње специјалистичких студија Амре Мушовић под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 7.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године ) ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Трагови папиларних линија као доказно средство у расветљавању кривичних дела“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/16-3 од 7.9.2022 године) студента специјалистичких студија Радомира Васовића под менторством проф. др Иване Бјеловук. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 1.9.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 1.9.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Судска функција полиције у Србији у XIX веку“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/87-3 од 31.8.2022 године) студента мастер студија Данила Радојевића под менторством проф. др Иване Крстић Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.8.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана форензичког инжењерства 30.8.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Детекција латентних трагова отисака прстију коришћењем (био)прахова на бази декстрана добијених из течног екстракта антоцијанина и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/77-3 од 30.8.2022 године) студента мастер студија Стефана Димитријевића под менторством проф. др Николе Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.8.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 30.8.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом "Место и улога царинске службе у сузбијању кријумчарења опојних дрога и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/1-2 од 1.7.2022 године) студента мастер студија Дејана Тодоровића под менторством проф. др Дарка Маринковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 23.8.2022

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње мастер академских студија криминалистике, Сузане Петровић под називом: “Улога надлежних полицијских службеника у супростављању насиљу у породици“ код ментора проф. др Саше Марковића.  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 21.7.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 21.7.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистичке истраге крађе моторних возилаи Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/145-3 од 18.7.2022 године) студента мастер студија Александра Вулина под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.7.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.7.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Жене извржиоци кривичног дела убиства и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/75-3 од 18.7.2022 године) студенткиње мастер студија Тање Савић под менторством проф. др Зорана Ђурђевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.7.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 19.7.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Кризна комуникација полиције у случајевима појачане пажње јавности: студија случаја Матеј Периш и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/94-3 од 11.7.2022 године) студента мастер студија Марка Лазаревића под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Мастер студије: Одбрана мастер рада

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 13.7.2022. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад  под називом Савремени верски конфликти и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/74-3 од 13.7.2022 године) студента мастер студија Стефана Антића под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 11.7.2022

На основу члана 29. став 1. Правилника о докторским студијама Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/4-2-2019 од 15.3.2019. године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 11. 7. 2022. године ставља на увид научној и стручној јавности докторску дисертацију под називом Разрешавање идентитета  и груписање дигиталних доказа о осумњиченима  применом технологија  препознавања лица и система софтверских интелигентних агената заснованог на неаксиоматском  резоновању, предлог Одлуке Већа Департмана информатике и рачунарства о прихватању оцене 24 број 81/8-3-2022 од 8. 7.2022. године и Извештај комисије о оцени дисертације број 43/1-4 од 4. 7. 2022. године, студента докторских студија (ДС Информатика и рачунарство) Игора Вуковића .

Извештај, предлог Одлуке и докторска дисертација могу се видети на интернет страници (овде) као и у штампаном облику у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун, сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени