Увид научној и стручној јавности за дан 9.7.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Александра Симоновића под називом: “Домети начела ne bis in idem у кривичном поступку“ код ментора проф. др Тање Кесић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 6.7.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Специјалистичких академских студија криминалистике, Новице Шумарца под називом: “Криминалистичко-форензичке методе утврђивања даљине са које је пуцано из ватреног оружја“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, ул. цара Душана бр.196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 28.6.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 28.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом: Развој јавно-приватног партнерства у области безбедности и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/21-3 од 28.6.2021 године) студента Специјалистичких академских студија  Игора Секулића под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 22.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 21.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Значај стратегија безбедности великих сила за безбедност Републике Србије у области ванредних ситуација и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/112 од 17.6.2021 године) студента Мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, Дејана Михајловића под менторством доц. др Марије Поповић Манчевић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 18.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 18.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Метод личног описа у криминалистичкој идентификацији у Србији до Другог светског рата“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/79-3 од 16.6.2021 године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Маје Батос под менторством проф. др Иване Крстић-Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 14.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 14.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Уградња обавештајца у структуре противника: случај „Ели Коен“" и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/67-4 од 14.6.2021 године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Маријане Грујић  под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 14.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Нарко-тероризам као претња националној безбедности и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/66-4 од 14.6.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике, Владимира Спасова  под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

Увид научној и стручној јавности за дан 11.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике, 11.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Примена ARDUINO микроконтролeра у развоју прототипова хардверских производа и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/103 од 3.6.2021 године) студенткиње Мастер академских студија информатике и рачунарства, Оливере Летић  под менторством доц. др Војкана Николића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 9.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 9.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Инциденција кривичних дела насилног имовинског криминалитета – пунолетни и малолетни учиниоци и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/103 од 3.6.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Глишића  под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

Увид научној и стручној јавности за дан 7.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 7.6.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Превенција злоупотребе дрога код малолетника у Србији и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/103 од 3.6.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике, Николе Живкова под менторством доц. др Иване Радовановић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 4.6.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Марије Петровић под називом: “Кријумчарење нових психоактивних супстанци “ код ментора проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Специјалистичких студија, Бориса Анђушића под називом: “Сукоби организованих криминалних група унутар преступничћке средине “ код ментора проф. др Ненада Радовића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 2.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 2. 6. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Криминалистичка анализа фингираног разбојништва и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/88-1 од 28. 5. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Ранковића под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 2.6.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 2. 6. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Криминалистичка анализа кривичних дела разбојништва извршених на подручју Републике Србије и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/60-3 од 1. 6. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Немањe Стевовића под менторством проф. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 24.5.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 24.5.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Ситуациони приступ полицијском преговарању и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/59-3 од 10.5.2021 године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Анђеле Симоновић под менторством проф. др Данета Субошића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 7.5.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Раде Јаковљевић под називом: “Професионална изложеност стресу  и виктимизацији полицијских службеника и полицијска поткултура“ код ментора проф. др Биљана Симеуновић Патић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 27.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана форензичког инжењерства, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Употреба биолошког оружја у терористичке сврхе – случај терористичког напада Раџниш покрета и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/85 од 26.4.2021. године) студента мастер академских студија Форензичког инжењерства, Марка Ранковића под менторством проф. др Саше Мијалковић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Појам, типологизација и организација савремених деструктивних секти и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/87 од 26.4.2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Гатарић под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени