Увид научној и стручној јавности за дан 31.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 31.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Феноменологија кривичног дела насиље у породици“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Дејане Ђурђевић под менторством проф. др Милана Жарковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 24.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана форензичког инжењерства 24.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Идентификационе карактеристике ручног ватреног оружја“, студенткиње мастер академских студија Јоване Дражинац под менторством проф. др Радована Радовановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 23.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022. године) руководилац Департмана криминалистике 23.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Анализа објективних невербалних знакова у лажном и истинитом доказу“, студента Мастер академских студија криминалистике Немање Бајића, под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 22.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 22.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Ресурси и активности у приватном сектору безбедности у спровођењу интегрисаних мера у заштити лица, имовине и пословања“, студенткиње специјалистичких академских студија Светлане Јовановић, под менторством проф. др Радована Радовановића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Ментални поремећаји и малолетничка деликвенција, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Саре Плочић под менторством проф. др Дага Коларевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Међународни стандарди поступања полиције у заштити права на физички интегритет“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Драгане Бешевић под менторством проф. др Радомира Зекавице. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Криминалистичка анализа кривичних дела против животне средине“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Катарине Петровић, под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Борба против организовног криминала у Републици Србији, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Драгане Бујишић, под менторством проф. др Драгане Чворовић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Проналажење и фиксирање материјалних доказа на месту кривичног догађаја“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Шокац Иване, под менторством проф. др Милана Жарковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 15.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 15.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Унутрашња контрола полиције и њен значај за успостављање и очување владавине права“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Анђеле Ћорде, под менторством проф. др Радомира Зекавице. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 12.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 12.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Повреда интелектуалне својине и механизми заштите, студентa Мастер академских студија криминалистике Бранка Ризовског под менторством проф. др Александра Чудана. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 12.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 12.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Управа царина у функцији економске безбедности“, студента Мастер академских студија криминалистике Стефана Јухаса под менторством проф. др Александра Чудана. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 9.5.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020 године) руководилац Департмана криминалистике 9.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом „Превентивно прогностички аспект вршњачког насиља кроз призму породичног контекста и карактеристика личности малолетника“, студенткиње специјалистичких академских студија Слађане Иванишевић под менторством проф. др Дага Коларевића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 9.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 9.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Улога полиције Црне Горе у супростављању навијачком хулиганизму, студентa Мастер академских студија криминалистике Матије Дробњака под менторством проф. др Бојана Јанковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 4.5.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 4.5.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа под називом “Степен припремљености општине Ивањица на опасност од поплава“, студентa мастер академских студија Немање Поледице под менторством проф. др Драгана Млађана. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени