Увид научној и стручној јавности за дан 3.2.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 3.2.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Улога групе за координацију и сарадњу у заштити и подршци жртвама насиља у породици“, студенткиње мастер академских студија Ане Станојевић, под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 31.1.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 31.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Процесни аспекти поступања полиције у доказивању кривичног дела фалсификовање исправе током надзора и контроле државне границе на аеродрому Никола Тесла Београд“, студенткиње мастер академских студија Александре Ристић под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 31.1.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 31.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Специјалне истражне радње у кривичном законодавству и криминалистици“, студенткиње мастер академских студија Марије Вићовић под менторством проф. др Дарка Маринковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 31.1.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 31.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Примена Ансамбла стабла одлучивања као подршка одлучивању у ванредним ситуацијама“ и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Маје Милошевић мастер студија Информатике и рачунарства под менторством проф. др Војкана Николића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 30.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Кријумчарење оружја као облик организованог криминала, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Мирјане Ристић под менторством проф. др Дарка Маринковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.1.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 30.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Корупција у јавним набавкама у Републици Србији“, студенткиње мастер академских студија Сање Јовић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.1.2023

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 30.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Малолетна лица као извршиоци кривичног дела убиства“, студенткиње мастер академских студија Марије Вранић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 30.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Илегално тржиште сексуалних услуга у Републици Србији“, студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике Дијане Мишковић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 27.12.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 27.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Функције јавног тужиоца у кривичном поступку“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Николине Ерцеговац под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Принцип некажњавања жртава трговине људима“, студенткиње мастер академских студија Милице Добрић под менторством проф. др Милана Жаковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Ванпроцесна заштита учесника у кривичном поступку, студента Мастер академских студија криминалистике Славка Јешића под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Савремени изазови очувања људских права и стандарди поступања полиције, студента Мастер академских студија криминалистике Миломира Божиновића под менторством проф. др Радомира Зекавице. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Саслушање окривљеног као доказна радња у кривичном поступку, студента Мастер академских студија криминалистике Филипа Малетића под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Модел тужилачке истраге у Републици Србији са освртом на поједина упоредноправна решења, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Марине Лаконић под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.1.2023

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 26.1.2023 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Владавина права и полиције – основни изазови по улогу полиције у систему владавине права“, студенткиње Мастер академских студија криминалистике Тијане Симоновић под менторством проф. др Радомира Зекавице. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени