Увид научној и стручној јавности за дан 21.5.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 21.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Злоупотреба криптовалута у сврху прања новца" студенткиње мастер академских студија Марине Николић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.5.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 20.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистичке истраге кријумчарења наркотика" студента мастер академских студија Николе Јанковића под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.5.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 20.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Криминолошки и пенолошки аспекти искоришћавања малолетних лица у порнографске сврхе“ студенткиње мастер академских студија криминалистике Марије Зарковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.5.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) проректор за наставу 13.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Анализа могућности примене танких филмова никла електрохемијски таложених из сулфаматног електролита у форензичкој обради места догађаја, студенткиње мастер академских студија Форензичког инжењерства Тамаре Јевтић под менторством доц. др Јелене Ламовец. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 8.5.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) проректор за наставу 9.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Анализа безбедносно-обавештајних података добијених из отворених извора коришћењем алгоритама за обраду великих података“, студента мастер академских студија Националне безбедности Николе Петровића под менторством проф. др Војкана Николића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 7.5.2024

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020 године) проректор за наставу 7.5.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Процена ризика код природних катастрофа и мере за ублажавање рањивости заједнице“, студента мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа Милоша Радаковића под менторством проф. др Слободана Миладиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.4.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 19.4.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом Прикупљање обавештења од грађана у криминалистичкој и кривичнопроцесној пракси" студента специјалистичких  академских студија Петра Мушикића под менторством проф. др Милана Жарковића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 16.1.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 16.4.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом „Преводилаштво у часопису "Полиција "у функцији унапређења полицијске службе у Србији од 1910-1940. године студентa специјалистичких академских студија криминалистике Милоша Станковића под менторством проф. др Драгославе Мићовић. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 16.4.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 16.4.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Трговина људским органима и деловима тела на простору Косова и Метохије: случај "Жута кућа" студента мастер академских студија криминалистике Стефана Милића под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.3.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) проректор за наставу 26.3.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Значај безбједносне културе за спрјечавање  међуетничких сукоба на простору Босне и Херцеговине“, студентa мастер академских студија Национална безбедност Ивана Милошевића под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.2.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022. године) руководилац Департмана криминалистике 26. 2. 2024. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистичко-форензичка обрада трагова експлозивних направа студенткиње мастер академских студија криминалистике Јелене Здравковић под менторством проф. др Иване Бјеловук. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 14.2.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022. године) проректор за наставу 14. 2. 2024. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Откривање и доказивање кривичног дела тероризма, студенткиење мастер академских студија Национална безбедност Јасмине Спасојевић под менторством проф. др Драгане Чворовић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022. године) руководилац  Департмана криминалистике 14. 2. 2024. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Улога полиције у кривичноправној заштити жртава насиља у породици студенткиње мастер академских студија криминалистике Инес Савуљић под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.2.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022. године) руководилац  Департмана криминалистике 13. 1. 2024. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Полиција као субјект заштите посебно рањиве категорије лица - деце од насиља у породици студенткиње мастер академских студија криминалистике Марије Младеновић под менторством проф. др Саше Марковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 9.2.2024

На основу члана 29. став 1. Правилника о докторским студијама Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/4-2-2019 од 15.3.2019. године) руководилац Департмана криминалистике 9. 2. 2024. године ставља на увид научној и стручној јавности докторску дисертацију под називом Криминалистичко-тактички аспекти препознавања лица у предистражном поступку и истрази, предлог Одлуке Већа Департмана криминалистике о прихватању оцене 12 број 80/3-5-2024 од 8. 2. 2024. године и Извештај комисије за оцену докторске дисертације (број 43/2 од 5. 2. 2024. године), студенткиње докторских студија (ДС Криминалистика и право) Марије Тасић. Извештај, предлог Одлуке и докторска дисертација могу се видети на интернет страници (овде) као и у штампаном облику у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун, сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Материјал за преузимање (PDF)ДисертацијаИзвештајОбавештење

Увид научној и стручној јавности за дан 2.2.2024

На основу члана 27. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/10-2-2022 од 19.9.2022 године) руководилац Департмана криминалистике 2.2.2024 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом „Заштита од секундарне виктимизације жртава трговине људима у Републици Србији“ студенткиње мастер академских студија криминалистике Кристине Топић под менторством проф. др Милана Жарковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени