Увид научној и стручној јавности за дан 22.10.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 20.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Значај полицијског речника“ Душана Алимпића“ за полицијску професију и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/151-3 од 20. 10. 2021.године) студента мастер студија Марка Стефановића под менторством проф. др Драгославе Мићовић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 19.10.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 19.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом: Безбедност и организација испитивања  муниције и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/17-3 од 19.10.2021 године) студента специјалистичких студија Милош Баљошевић   под менторством проф. др Радована Радовановића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 18.10.2021

Киминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности  мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Немање Петровића под називом: Криминалистичке истраге посебних облика преварекод ментора проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 15.10.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике 15.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Примена интелегентних информационих система у управљању у ванредним ситуацијама и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/99-2 од 29.9.2021 године) студента Мастер академских студија информатике Предрага Милошевићa под менторством доц. др Војкана Николића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 14.10.2021

Киминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности  мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија на студијском програму Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, Немање Стефановића под називом: Безбедносне последице миграција становништва изазваних природним катасрофaмакод ментора проф. др Александре Љуштине .  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности  мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија на студијском програму Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, Звонка Рaкића под називом: Организовање добровољних ватрогасних друштава за гашење пожара на отвореном просторукод ментора проф. др Далибора Кекића .  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

 

Увид научној и стручној јавности за дан 11.10.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 11.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом: Оперативна независност полиције и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/20-4 од 1.10.2021 године) студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике Миљане Бацковић Раденковић под менторством проф. др Данета Субошића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 11.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Екстремистичко деловање комунистичког режима у Југославији у периоду 1944-1946. године и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/107-4 од 7.10.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике Николе Митровића под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 1.10.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана форензичког инжењерства, 1.10.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Одређивање извора хидрофобних загађивача Саве и Дунава на територији града Београда пасивним узорковањем помоћу силиконских сорбената и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/76-3 од 29.9.2021 године) студента Мастер академских студија Форензичког инжењерства Милоша Мајкића под менторством проф. др Николе Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 28.9.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства, 28.9.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Улога виртуелних лабораторија у реализацији курсева за информациону безбедност". Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/128-3 од 28.9.2021 године) студента Мастер академских студија информатике и рачунарства, Милана Срећковића под менторством проф. др Бранкице Поповић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад форензичког инжењерства и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Миљане Пиљевић  под називом: “Анализа и употреба митохондријске ДНК у форензичким истрагама“ код ментора проф. др Смиље Теодоровић  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 24.9.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 24.9.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Саслушање осумњиченог у предистражном поступку и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/101-3 од 14.9.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике Владимира Алексића под менторством проф. др Тање Кесић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 23.9.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 23.9.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Финансијске истраге у Републици Србији и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/21-3 од 23.9.2021 године) студента Мастер академских студија криминалистике Немање Алексића под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства, 23.9.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Безбедност веб апликација базираних на CMS–у: случај платформне MOODLE и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/82-3 од 17.9.2021 године) студента Мастер академских студија Информатике и рачунарства Ђорђа Милошевића под менторством проф. др Кристијана Кука. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

Увид научној и стручној јавности за дан 16.9.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 16.9.2021 године ставља на увид стручној и научној јавности специјалистички рад под називом "Историјски развој полицијског образовања у Србији од краја 19. до почетка 21. века" и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/26-3 од 10.9.2021 године) студента Специјалистичких академских студија криминалистике Саше Ђорђевића под менторством проф. др Иване Крстић-Мистриџеловић. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, ул. Цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 8.9.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Степе Стјепановића под називом: Обележја полицијских овлашћења у Републици Српскојкод ментора проф. др Сретена Југовића.  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 31.8.2021

На основу члана 40. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 31. 8. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Полицијске наредбе Управе града Београда од 1839. до 1914. године“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 38/21-3 од 28. 6. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике Мартин Стојанчов под менторством проф. др Иване Крстић-Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 5.8.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Снежане Ковачевић под називом: Улога полиције у превенцији, откривању  и сузбијању злоупотреба опојних дрога – са посебним освртом на поступање надлежних органа у сузбијању злоупотреба  опојних дрога  на подручју Поморавског округа -" код ментора проф. др Саша Марковић.  Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

 


 

Увид научној и стручној јавности за дан 9.7.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Александра Симоновића под називом: “Домети начела ne bis in idem у кривичном поступку“ код ментора проф. др Тање Кесић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени