УВИД НАУЧНОЈ И СТРУЧНОЈ ЈАВНОСТИ ЗА ДАН 24.01.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 21.01.2022. године стављају на увид научној и стручној јавности мастер радове Милице Трифуновић и Марине Кмезић и специјалистички рад Невене Танасковић. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства 21.01.2022. године стављају на увид научној и стручној јавности мастер рад Милана БркићаЗванични текст обавештења

 

Увид научној и стручној јавности за дан 21.1.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Трговина децом као облик организованог криминала и Извештај комисије о оцени мастер  рада (број 19/1 од 20.1.2022 године) студенткиње мастер студија Стојане Остојић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу 20.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад  под називомКриминалистичке истраге прања новца и пореских кривичних дела“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/18 од 20.1.2022 године) студента мастер студија Криминалистике Николе Голубовића под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Организациони модели криминалних група“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/20 од 20.1.2022 године) студенткиње мастер студија Катарине Петровић под менторством проф. др Горана Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Рецидивизам малолетника-феноменолошке карактеристике и значај за превенцију и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/25 од 20.1.2022 године) студенткиња мастер студија Марије Ркман под менторством доц др Иване Радовановић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 20.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Криминалистичка анализа кривичних дела убистава повезаних са наркокриминалом“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/16 од 19.1.2022 године) студенткиње мастер студија Марије Ковачевић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 18.1.2022

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом  “Криминалистичка анализа кривичног дела насиља у породици на подручју Полицијске управе за град Београд" и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/8 од 13.1.2022 године) студенткиње специјалистичких студија Ренате Ваневски под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад  под називом "Казна затвора у националном кривичном законодавству “ и Извештај комисије о оцени специјалистичког  рада (број 38/4 од 18.1.2022 године) студенткиње  специјалистичких студија Криминалистике Валентине Ђурић под менторством проф. др Иване Бодрожић. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике  18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер  рад под називом “Испитивање сведока као доказна радња у кривичном поступку“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/6 од 17.1.2022 године) студенткиње мастер студија Кристине Глишевић  под менторством проф. др Александра Бошковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Преваре у банкарском сектору и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/7 од 18.1.2022 године) студенткиња мастер студија  Невена Здравковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића . Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Малолетна лица као учиниоци кривичног дела преваре и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/8 од 17.1.2022 године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике Ане Дамњановић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистичке истраге нелегалне продаје наркотика на “Даркнет“ маркетима“,  и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 38/9 од 17.1.2022 године) студента Мастер академских студија криминалистике Милоша Младеновића под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер  рад под називом “Превенција сексуалног насиља као фактора каснијег криминалног понашања малолетника“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/12 од 18.1.2022 године) студенткиње мастер студија Николине Раонић  под менторством доц. др Иване Радовановић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Рад Алфонса Бертијона на унапређењу  криминалистичке идентификацијеи бертијонажа у Србији  (1904-1921) и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/14 од 18.1.2022 године) студента мастер студија  Марка Јовановића под менторством проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Агитовање политичких противника: случај Брионски пленум1966 и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/15 од 18.1.2022 године) студента Мастер академских студија криминалистике Ђорђа Марковића  под менторством проф. др Саше Мијалковића, Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 18.1.2022 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Полицијске потраге и објаве у Србији на страницама Полицијског гласника 1897-1914" и Извештај комисије о оцени мастер рада студента  Мастер академских студија криминалистике Марка Радисављевића под менторством проф. др Иване Крстић Мистриџеловић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

 

Увид научној и стручној јавности за дан 13.01.2022

Дана  18. 1. 2022. године у 13:00 часова у сали за састанке, студент  мастер академских студија Стефан Радоњић, јавно ће бранити мастер рад на тему:  Насиље над српским народом на Косову и Метохији током Другог светског  рата пред комисијом за оцену и одбрану мастер рада у саставу:

  • проф. др Зоран Ђурђевић, председник
  • проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић, члан
  • доц. др Божидар Оташевић, ментор

Дана  25. 1. 2022. године у 10:00 часова у сали за састанке, студент  мастер академских студија Aлександар Јакимовски, јавно ће бранити мастер рад на тему: "Нужна одбрана  “ пред комисијом за оцену и одбрану мастер рада у саставу:

  • проф. др Ђорђе Ђорђевић, председник
  • проф. др Драгана Коларић, члан
  • проф. др Радосав Рисимовић, ментор

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу и руководионици департмана 13.01.2022. године стављају на увид научној и стручној јавности мастер радове Душана Зарубице, Стефана Поповића, Милице Михајловић, Милице Чанчаревић, Владимира Марјановића и Маријане Стевановић Максимовић. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 30.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) проректор за наставу 30.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Утицај медија на понашање грађана у условима природних катастрофа“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/110-3 од 27.12.2021 године) студента мастер студија Управљање ризицима природних катастрофа Марка Спасојевића под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10:00 до 13:00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 29.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 29.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Употреба интернета међу студентима Криминалистичко-полицијског универзитета и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/171-5 од 28.12.2021 године) студента мастер студија Ивана Јокића под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана информатике и рачунарства, 29.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Дигитални системи видео надзора : отпорност на сајбер нападе и методе заштитеи Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/117-3 од 21.12.2021 године) студента Мастер академских студија информатике и рачунарства, Милана Радисављевића под менторством проф. др Петра Чисара. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 28.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 28.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Форензички значај емоција – деликти у афекту“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/170-3 од 27.12.2021 године) студента мастер студија Николе Пантелића под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 27.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 27.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Прикупљање обавештајних података испитивањем ратних заробљеника и пребега“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/139-4 од 24.12.2021 године) студента мастер студија Александра Јовановића под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 24.12.2021

На основу члана 29. став 1. Правилника о дикторским студијама Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/4-2-2019 од 15.3.2019 године) руководилац Департмана криминалистике 24.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности докторску дисертацију под називом "Организационо прилагођавање полиције потребама примене полицијско-обавештајног модела у Републици Србији", предлог Одлуке о прихватању оцене (23 број 80/19-2-2021 од 22.12.2021 године) и Извештај комисије о оцени дисертације (број 124/7 од 29.11.2021 године) студента докторских студија Криминалистике и права Илије Рацића под менторством проф. др Ненада Радовића и коментора проф. др Жељка Никача. Извештај, предлог Одлуке и докторска дисертација могу се видети на следећим линковима: извештај, предлог одлуке и рад, као и у штампаном облику у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун, сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 23.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 23.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом “Криминалистичка анализа кривичног дела убиства на територији Полицијске управе Бор и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 38/30-3 од 21.12.2021 године) студенткиње специјалистичких студија Ружице Станојевић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 14.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 14.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад под називом Право на живот у пракси Европског суда за људска права“ и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада (број 37/31-3 од 14.12.2021 године) студенткиње специјалистичких студија Маријане Илић под менторством проф. др Дарка Симовића. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 13.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана криминалистике 13.12.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Криминалистичке истраге силовања“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/120-3 од 10.12.2021.године) студентa мастер студија Дарка Пајовића под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 9.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике 9.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом "Улога и функције полиције у демократској држави и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/123-4 од 8.12.2021 године) студенткиње мастер студија Зоране Павловић под менторством проф. др Дарка Симовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 9.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом “Поузданост сведочења деце: психолошка перспектива“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/54-2 од 9.12.2021 године) студенткиње мастер студија Катарине Димитријевић под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 7.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике 7. 12. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Малолетна лица као извршиоци кривичног дела насиља у породици“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/69-3 од 6. 12. 2021.године) студента мастер студија Стефана Божића под менторством доц. др Иване Радовановић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике 7. 12. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: “Насиље над српским народом на Косову и Метохији током другог светског рата“ и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/61-3 од 3. 12. 2021.године) студента мастер студија Стефана Радоњића под менторством доц. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 1.12.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана  криминалистике 1.12.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом Национализам и национални сукоби на просторима СФРЈ у периоду 1991 - 1995. године и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/109-3 од 23.11.2021 године) студента мастер студија Младена Васиљевића под менторством проф. др Срђана Милашиновића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун. Званични текст обавештења

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени