Увид научној и стручној јавности за дан 7.5.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Раде Јаковљевић под називом: “Професионална изложеност стресу  и виктимизацији полицијских службеника и полицијска поткултура“ код ментора проф. др Биљана Симеуновић Патић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 27.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана форензичког инжењерства, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Употреба биолошког оружја у терористичке сврхе – случај терористичког напада Раџниш покрета и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/85 од 26.4.2021. године) студента мастер академских студија Форензичког инжењерства, Марка Ранковића под менторством проф. др Саше Мијалковић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Појам, типологизација и организација савремених деструктивних секти и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/87 од 26.4.2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Гатарић под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 26.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 26. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Феноменологија кривичног дела разбојништво и криминалистичка реакција и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/85 од 26. 4. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Стефана Василијевића под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 22.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана информатике, дана 22. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Биометријско препознавање на друштвеним мрежама и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/83 од 20. 4. 2021. године) студенткиње мастер академских студија Информатике и рачунарства, Јелене Стојановић под менторством проф. др Бранкице Поповић.

Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00  часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 21.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 21. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Оружје као срдство извршења насиља у породици и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/78 од 18. 4. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Александра Жуњића под менторством проф. др Данијеле Спасић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 15.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 15.4.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Малолетна лица као извршиоци кривичних дела тешке крађе и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/80 од 22. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Драгане Јовановић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 13.4.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Александра Вулића под називом: “Војна полиција у Републици Србији и земљама чланицама НАТО-а“ код ментора доц. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 8.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 8. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Криминалистичка анализа кривичног дела кријумчарења и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/52-1 од 2. 3. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Душана Маркагића под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 8. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Рецидивизам и сколоност ка насилничком понашању и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/52-1 од 2. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Андријане Масловарић под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 2.4.2021

Ha ocнoвy члaнa 32. cтав 3. Правилника o студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 6poj 79/7-3-2020 oд 22.9.2020 године), руководилац Департмана криминалистике, 2.4.2021 ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом "Рачунарске преваре - студија случаја" и Извештај комисије о оцени мастер рада (6poj 37/72 од 31. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Иване Цветковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова  у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, ул. Цара Душана 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 25.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Марка Стојановића под називом: “Угрожавање еколошке безбедности инвазивним врстама“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Душана Ђокића под називом: “Еколошки деликти у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Далиборке Мићић под називом: “Психолошки профил вишеструког извршиоца кривичног дела силовања – студија случаја“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Бојана Четника под називом: “Анализа кривичног дела тешка крађа на територији Републике Србије“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Кекић под називом: “Специфичности евакуације као мере цивилне заштите у ванредним ситуацијама“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Зоране Попов под називом: “Поступање полиције у процени ризика од насиља у породици“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Филипа Миљковића под називом: “Анализа обучености полицијских службеника Полицијске управе у Јагодини за употребу средстава принуде“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студентa Специјалистичких академских студија криминалистике, Милоша Златковића под називом: “Криминолошки аспекти кривичних дела тешке крађе на подручју Ниша у периоду од 2016. до 2018. године“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студентa Специјалистичких академских студија криминалистике, Решада Џанковића под називом: “Појавни облици и карактеристике насилничког криминалитета у Србији и превентивне активности полиције“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Благојевића под називом: “Анализа употребе средстава принуде МУП-а Р Србије са посебним акцентом на средства за везивање у периоду од 2015.-2020. године“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 21.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Јовановић под називом: “Криминал у време малолетништва као фактор криминалног понашања у одрасло доба“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Јелене Крушчић под називом: “Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.01.2021

Увид научној и стручној јавности за студента Анђелка Раковић можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Драгана Раичевића можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Бећири Ахмета можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Ђоковић Драгана можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Николић Андреја можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Ристић Марко можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Симићевић Марина можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Станојевић-Милинковић Милена можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Шћепановић Горан можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Тодоровић Михајло можете погледати овде.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента мастер академских студија Информатика и рачунарство, Ненада Ждраљевића под називом: “Мрежна баријера у функцији заштите рачунарске мреже“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике, Снежане Маринковић под називом: “Спречавање насиља у породици и заштита жртава на подручју Полицијске управе Параћин“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 18.01.2021

Увид научној и стручној јавности за студента Жарковић Катарина можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Биљана Радојевић можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Вуковић Теодора можете погледати овде.

Увид научној и стручној јавности за дан 15.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Игора Вујовића под називом: “Социјално-патолошки аспекти алкохолизма и његов утицај на вршење казнених деликата“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Брајковића под називом: “Кривично дело разбојништво на територији Полицијске управе Јагодина“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Уроша Пејовића под називом: “Специфичности организационе структуре полицијских управа у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике, Исидоре Чакаревић под називом: “Однос здравствене безбедности становништва и националне безбедности“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Јелене Ристић под називом: “Утицај ране виктимизације као фактор ризика насилног понашања у доба пунолетства“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид јавности студента Александра Јовановић преузми (ПДФ)

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени