Увид научној и стручној јавности за дан 13.4.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Александра Вулића под називом: “Војна полиција у Републици Србији и земљама чланицама НАТО-а“ код ментора доц. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 8.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 8. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Криминалистичка анализа кривичног дела кријумчарења и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/52-1 од 2. 3. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Душана Маркагића под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 8. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Рецидивизам и сколоност ка насилничком понашању и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/52-1 од 2. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Андријане Масловарић под менторством проф. др Валентине Баић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 2.4.2021

Ha ocнoвy члaнa 32. cтав 3. Правилника o студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 6poj 79/7-3-2020 oд 22.9.2020 године), руководилац Департмана криминалистике, 2.4.2021 ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом "Рачунарске преваре - студија случаја" и Извештај комисије о оцени мастер рада (6poj 37/72 од 31. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Иване Цветковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова  у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, ул. Цара Душана 196, Земун. Званични текст обавештења

Увид научној и стручној јавности за дан 25.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Марка Стојановића под називом: “Угрожавање еколошке безбедности инвазивним врстама“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Мастер академских студија криминалистике, Душана Ђокића под називом: “Еколошки деликти у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Далиборке Мићић под називом: “Психолошки профил вишеструког извршиоца кривичног дела силовања – студија случаја“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Бојана Четника под називом: “Анализа кривичног дела тешка крађа на територији Републике Србије“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Кекић под називом: “Специфичности евакуације као мере цивилне заштите у ванредним ситуацијама“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Зоране Попов под називом: “Поступање полиције у процени ризика од насиља у породици“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Филипа Миљковића под називом: “Анализа обучености полицијских службеника Полицијске управе у Јагодини за употребу средстава принуде“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студентa Специјалистичких академских студија криминалистике, Милоша Златковића под називом: “Криминолошки аспекти кривичних дела тешке крађе на подручју Ниша у периоду од 2016. до 2018. године“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студентa Специјалистичких академских студија криминалистике, Решада Џанковића под називом: “Појавни облици и карактеристике насилничког криминалитета у Србији и превентивне активности полиције“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Благојевића под називом: “Анализа употребе средстава принуде МУП-а Р Србије са посебним акцентом на средства за везивање у периоду од 2015.-2020. године“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 21.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Јовановић под називом: “Криминал у време малолетништва као фактор криминалног понашања у одрасло доба“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Јелене Крушчић под називом: “Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 20.01.2021

Увид научној и стручној јавности за студента Анђелка Раковић можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Драгана Раичевића можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Бећири Ахмета можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Ђоковић Драгана можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Николић Андреја можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Ристић Марко можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Симићевић Марина можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Станојевић-Милинковић Милена можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Шћепановић Горан можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Тодоровић Михајло можете погледати овде.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента мастер академских студија Информатика и рачунарство, Ненада Ждраљевића под називом: “Мрежна баријера у функцији заштите рачунарске мреже“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике, Снежане Маринковић под називом: “Спречавање насиља у породици и заштита жртава на подручју Полицијске управе Параћин“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 18.01.2021

Увид научној и стручној јавности за студента Жарковић Катарина можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Биљана Радојевић можете погледати овде.
Увид научној и стручној јавности за студента Вуковић Теодора можете погледати овде.

Увид научној и стручној јавности за дан 15.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Игора Вујовића под називом: “Социјално-патолошки аспекти алкохолизма и његов утицај на вршење казнених деликата“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Марка Брајковића под називом: “Кривично дело разбојништво на територији Полицијске управе Јагодина“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.
 
Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Уроша Пејовића под називом: “Специфичности организационе структуре полицијских управа у Републици Србији“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Специјалистичких академских студија криминалистике, Исидоре Чакаревић под називом: “Однос здравствене безбедности становништва и националне безбедности“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Јелене Ристић под називом: “Утицај ране виктимизације као фактор ризика насилног понашања у доба пунолетства“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид јавности студента Александра Јовановић преузми (ПДФ)

Увид научној и стручној јавности за дан 14.01.2021

Увид јавности студента Марко Милановић преузми (ПДФ)

Увид научној и стручној јавности за дан 13.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, Славице Вујановић под називом: “Отклањање последица епидемије“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид јавности студента Никола Гатарић преузми (ПДФ)

Увид јавности студента Игор Јовановић преузми (ПДФ)

Увид јавности студента Јелена Коларевић преузми (ПДФ)

Увид јавности студента Анђела Комљеновић преузми (ПДФ)

Увид научној и стручној јавности за дан 12.01.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Предрага Илића под називом: “Злоупотреба службеног положаја као кривично дело у Кривичном законику Републике Србије“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид јавности студента Слободана Пантића преузми (ПДФ)

Увид научној и стручној јавности за дан 30.12.2020

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, Милице Сикимић под називом: “Критична инфраструктура као одредница националне безбедности“ код ментора проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Специјалистичких академских студија криминалистике, Мирољуба Перовића под називом: “Унапређење система физичко-техничке заштите објеката и имовине применом робота“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 29.12.2020

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Душана Ивковића под називом: “Улога граничне полиције у сузбијању ирегуларних миграција“ код ментора доц. др Бојана Јанковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 28.12.2020

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Вање Спасић под називом: “Улога спортских савеза у супротстављању навијачком хулиганизму“ код ментора доц. др Бојана Јанковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Марије Антанасковић под називом: “Обавештајне структуре терористичких и криминалних организација“ код ментора проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр. 196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Ивана Романовића под називом: “Породични фактори, образовање и малолетничка делинквенција“ код менторке проф. др Биљане Симеуновић-Патић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Специјалистичких академских студија криминалистике, Филипа Вучића под називом: ““Дубока држава“ као претња националној безбедности“. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени