Увид научној и стручној јавности за дан 04.01.2019

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Ирине Алексић под називом: ”Кривично - правна  анлиза НАТО интервенције на СРЈ”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијскoг универзитета, Улица цара Душана бр. 196, Земун.

Увид научној и стручној јавности за дан 31.12.2018

„Криминалистичко-полицијски универзитет- Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Ане Недељковић под називом: „Развој каријере државних службеника кроз оцењивање и напредовање“. Извештај и специјалистички  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду – Земун Ул. Цара Душана бр.196.“

„Криминалистичко-полицијски универзитет- Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Изета Берише под називом: „Организовани криминал као претња националној безбедности“. Извештај и мастер  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду – Земун Ул. Цара Душана бр.196.“

Увид научној и стручној јавности за дан 27.12.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Илић Маријане Ане под називом: ”Медији и криминалитет у Републици Србији”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр. 196.
 
Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Василијевић Срђана под називом: ”Функционалност алата Wireshark  у бежичном окружењу – детекција припремне фазе напада”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр. 196.

Увид научној и стручној јавности за дан 17.12.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Вујановић Славице под називом: ”Утицај оцењивања на мотивацију службеника и намештеника општинске управе Републике Србије”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.
 
Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Ракоњац Милице под називом: ”Дизајнирање приватних безбедносних агенција на Балкану”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 14.12.2018

„Криминалистичко-полицијска академија- Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Радована Јоксимовића под називом: „Криминалистичка анализа кривичног дела убиства на подручју полицијске управе Смедерево“. Извештај и мастер  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду – Земун Ул. Цара Душана бр.196.“

Увид научној и стручној јавности за дан 13.12.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Јовићевић Предрага под називом: ”Успостављање и функционисање самозаштитне  делатности у наменској војној индустрији Републике Србије”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Танасковић Невене под називом: ”Конфликтолошки потенцијал твитера у друштвено политичким кризама”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Рудан Лазара под називом: ”Пресретање и надгледање дигиталног мрежног саобраћаја”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Ђукић Драгише под називом: ”Развој полиције у Србији у првој половини XIX века”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 16.11.2018

Криминалистичко - полицијска академија - Београд, ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Ненада Ђурића под називом „Кривично дело насилничког понашања на спортској приредби или јавном скупу у КЗ Србије“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. Цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 30.10.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Сакач Александра под називом: ”Идентификација индикатора учинка полицијске организације”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 28.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид  научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студенткиње Коцић Александре под називом: ”Значај криминалистичко-обавештајног рада полиције у локалној заједници за супротстављање тероризму и насилном екстремизму”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.
 
Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид  научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Алашевић Уроша под називом: ”Субверзивно деловање хрватске политичке емиграције против ДФЈ, ФНРЈ и СФРЈ: случај „Радуша 72“”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 26.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Јокић Јасне под називом:”Коришћење локацијски базираних сервиса за потребе безбедносне заштите личности и објеката  ”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 24.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер  рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентка Воркапић Далибора  под називом:”Детектовање напада на мрежи имплементацијом софтвера Suricata”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, Ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички  рад и Извештај комисије о оцени спeцијалистичког рада студентa Маћешић Милоша под називом: ”Структура и функционисање специјалне антитерористичке јединице”. Извештај и специјалистички  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, Ул. цара Душана бр.196

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички  рад и Извештај комисије о оцени спeцијалистичког рада студентa Ђорђевић Марка под називом: ”Верски и етнички мотивисан екстремизам и тероризам на Балканском полуострву”. Извештај и специјалистички  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, Ул. цара Душана бр.196

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички  рад и Извештај комисије о оцени спeцијалистичког рада студенткиње Петровић Милице под називом: ”Веза ЦЕРТ-а и интернет центара за жалбе грађана”. Извештај и специјалистички  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, Ул. цара Душана бр.196

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички  рад и Извештај комисије о оцени спeцијалистичког рада студента Арбутина Марка под називом: ”Безбедносна заштита података од интереса за националну безбедност Републике Србије”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, Ул. цара Душана бр.196

Увид научној и стручној јавности за дан 21.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Кутлић Милане под називом: ”Компаративна анализа антивирусних алата: KASPERSKY, AVG и NOD”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид   научној и стручној јавности мастер  рад  и  Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Лукић Јоване под називом: ”Мрежни алати за обезбеђивање сигурности од DDOS”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид  научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студентa Кнежевић Стефана под називом:”Медији и насиље”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности   специјалистички рад и Извештај комисије о оцени спeцијалистичког рада студентa Ђуровић Дејана под називом:”Критички осврт на правну регулативу приватног обезбеђења у Републици Србији, посебно са аспекта практичне примене”. Извештај и специјалистички  рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 19.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Малиновић Александре под називом: ”Кривично-процесни значај методе ДНК профилисања ”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр. 196.

Увид научној и стручној јавности за дан 14.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Веселиновић Јоване под називом: ”Тајни надзор комуникације као посебна радња доказивања и обавештајни метод ”. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Ћирић Иване под називом: ”Криминалистичке истраге кривичног дела убиства од стране организованих криминалних група“. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

Увид научној и стручној јавности за дан 13.09.2018

Криминалистичко-полицијска академија – Београд ставља на увид научној и стручној јавности специјалистички рад и Извештај комисије о оцени специјалистичког рада студента Милосављевић Миљојка под називом:” Криминалистичка анализа кривичног дела насиље у породици на подручју полицијске управе Нови Пазар”. Извештај и специјалистички рад могу се видети сваког радног дана, сем суботе, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијске академије у Београду-Земун, ул. цара Душана бр.196.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени