Упис 2024! - Припрема кандидата за полагање пријемног испита 2024.

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду организоваће припрему кандидата за полагање пријемног испита за упис на основне студије у школској 2024/2025. години.

Припрема кандидата за полагање пријемног испита организује се за кандидате који су заинтересовани да се пријаве на конкурс за упис на основне студије у школској 2024/2025. години (конкурс се очекује у марту 2024. године), а како би добили додатне информације о начину припреме и полагања пријемног испита. Припрема кандидата спроводи се пре расписивања конкурса и не представља пријаву на конкурс.

Кандидати који су заинтересовани за упис на све студијске програме основних студија морају испуњавати следеће услове:

  1. опште услове за упис (да имају држављанство Републике Србије, да имају средње образовање стечено у средњој школи четворогодишњег трајања и да имају пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана пре подношења пријаве на конкурс),
  2. посебне услове у погледу здравственог стања, а у складу са критеријумима прописаним за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Ово подразумева да здравствено стање кандидата мора бити без аномалија, а са посебним акцентом на чуло видa, слухa, као и оштећења на површини коже.
  3. за упис на студијске програме основних студија криминалистике морају испуњавати и услове морфолошког статуса, и то:
  • за кандидате мушког пола: телесна висина најмање 1,70 m и телесна тежина у толеранцији до 10 kg више, односно, до 10 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm и
  • за кандидате женског пола: телесна висина најмање 1,63 m и телесна тежина у толеранцији до 3 kg више односно до 12 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm.

Напомињемо да наведену документацију кандидати подносе приликом подношења пријаве на конкурс и да иста није потребна за припрему кандидата за полагање пријемног испита.

Цена припремне наставе за студијске програме криминалистике износи 6.000,00 динара, за студијски програм Форензичко инжењерство 6.000,00 динара и за студијски програм Информатика и рачунарство 6.000,00 динара.

Наведени износ кандидати уплаћују на рачун број 840-31369845-90, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031369845-90; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 2810123456789; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: трошкови за припрему кандидата обавезно навести име и презиме кандидата (НПР: Трошкови за припрему кандидата Петра Петровића). 

Припрема кандидата састоји се, за:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КРИМИНАЛИСТИКА

  • из провере базично-моторичких способности; теста из српског језика и књижевности  и теста опште културе

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  • из теста математике и теста из информатике

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

  • из теста математике и теста из хемије

Кандидати који испуњавају напред наведене услове, а заинтересовани су за припрему кандидата за полагање пријемног испита, пријаву могу поднети од 17.1.2024. године до 06.2.2024. године.

Пријава ће се сматрати комплетном и кандидату ће бити додељен термин након уплате. 

Пријаве кандидата који не изврше уплату најкасније до 06.2.2024. године до 15 часова сматраће се непотпуним и неће се разматрати.

Припрема кандидата траје један дан. Спискови кандидата са термином одржавања објављиваће се на Интернет страници Универезитета почев од 25.1.2024. године након формирања група. Исте можете наћи овде (Главни мени Упис - (Студијски програм) - Основне студије).

Припрема кандидата ће се реализовати у учионицама, спортској сали и на отвореном терену Криминалистичко-полицијског универзитета.

Све додатне информације у вези припреме кандидата, можете добити на 011/3107-129, 011/3107-218, 066/8897964.

Лични подаци које нам прослеђујете користиће се искључиво у сврху подношења пријаве кандидата за припрему за полагање пријемног испита за упис на основне студије у школској 2024/2025. години. Сви подаци о кандидатима се чувају у складу са законом. Приступ подацима имају само запослени који податке обрађују у циљу евиденције кандидата односно реализације пријеме кандидата. Попуњавање овог образца је добровољно. Попуњавањем овог обрасца дајем сагласност за обраду и чување мојих личних података у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени