УПИС 2023: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 27. марта 2023. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве, а то су:

  1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно у јуну, када заврше средњу школу);
  2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
  3. извод из матичне књиге рођених;
  4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
  5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
  6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени