проф. др Саша Мијалковић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Саша Мијалковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 64 89 25 002
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Полицијска академија у Београду (201)
 2. Магистарске студије: Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду (2004) (тема: Безбедносни аспекти трговине људима)
 3. Докторат: Факултет безбедности Универзитета у Београду (2006)
  (тема: Организоване илегалне миграције као савремени безбедносно-криминалистички проблем)
Наставна област, предмети

Наставна област: Безбедносне науке

Предмети
 1. Национална безбедност (основне академске и основне струковне студије);
 2. Методологија истраживања безбедносних појава (ИМТД мастер студије);
 3. Феноменологија угрожавања безбедности (специјалистичке академске студије);
 4. Тероризам и политичко насиље (мастер студије криминалистике);
 5. Биотероризам (мастер студије форензике);
 6. Савремене студије безбедности (докторске студије криминалистике и права)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен је у Пироту 1978. године, у радничкој породици. Основну школу „Свети Сава“ завршио је Пироту (5,00), а „Средњу школу унутрашњих послова“ у Сремској Каменици (5,00). За остварене резултате награђен је са две Вукове дипломе. Иако су му се дечачки снови о полицији остварили када се 1997. године запослио у Секретаријату унутрашњих послова у Пироту, наставио је школовање у Полицијској академији у Београду. Убрзо након дипломирања постао је најмлађи доктор наука, најмлађи доцент, најмлађи ванредни професор и најмлађи редовни професор у Србији. Основне студије завршио је пре рока, као најбољи студент у историји Полицијске академије (9,95), за шта је награђен златником „Родолф Арчибалд Рајс“. Пре рока је завршио и магистарске студије, као најуспешнији магистрант (9,50).

Од 2001. године изводи наставу у оквиру Катедре безбедносних наука. Осим у матичној установи, био је предавач у Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци (Систем безбједности и заштите и Обавјештајно-безбједносна дјелатност и службе), у Правном факултету Универзитета Црне Горе (Методологија истраживања безбједносних појава и Основи безбједности) и у Војној академији Универзитета одбране у Београду (Безбедносни и обавештајни системи, Методика обавештајног рада и Менаџмент обавештајне и безбедносне делатности). Тренутно је ангажован у Правном факултету Универзитета у Крагујевцу (Системи безбедности) и у Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране. Спољни је сарадник Центра за усавршавање кадрова обавештаних служби Војнообавештајне агенције. Као наставник по позиву, али и кроз размену наставника у оквиру европског програма Ерасмус+, одржао је предавања на основним, мастер и докторским студијама више престижних високошколских установа у земљи и у иностранству. Руководио је специјалистичким академским студијама Криминалистичко-полицијске академије, смером Национална безбедност – тероризам и антитероризам. У својству националног и међународног експерта за безбедност, одржао је серију тренинга и предавања о појединим савременим безбедносним проблемима и учествовао је у акредитовању и лиценцирању научно-образовних установа безбедносне оријентације у иностранству.

Самостално или у коауторству, објавио је око 230 радова (претежно из области националне безбедности: национални систем безбедности; службе безбедности; истраживање безбедносних појава; организовани криминал и политички мотивисано насиље), од чега 10 монографија, 1 студију и 5 уџбеника. Аутор је 13 радова у међународним часописима, од чега 4 рада у часописима који су индексирани у SSCI (Thompson Routers) листи. Рецензирао је више од 170 научних радова, студија и монографија. Био је члан редакција и савета више научних часописа: „Безбедност–полиција–грађани“ (Министарство унутрашњих послова Републике Српске); „Безбедност“ (Министарство унутрашњих послова Републике Србије); „Наука – безбедност – полиција“ (Криминалистичко-полицијска академија), „Темида“ (Виктимолошко друштво Србије) и „Review of International Affairs“ (Институт за међународну политику и привреду у Београду). Тренутно је један од уредника часописа „Наука – безбедност – полиција“ (Криминалистичко-полицијски универзитет) и члан Савета часописа „Журнал за безб(ј)едност и криминалистику“ (Криминалистичко-полицијски универзитет и Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањалуци).

Учествовао је у реализовању 9 научних пројеката националног и 2 научна пројекта међународног значаја, као и на више од 110 научних конференција. Министарство надлежно за науку поверило му је руковођење два научноистраживачка пројекта националног значаја: „Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета“ (2006−2010) и „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“ (2011−2019). Тренутно руководи истраживачким тимом Криминалистичко-полицијског универзитета у реализовању међународног пројекта у оквиру европског програма ERASMUS+, под називом „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk)“.

Као представник високог полицијског школства, свој допринос националној безбедности дао је чланством у више експертских тимова, од којих су најзначајнија учешћа у: Консултансткој групи председника Републике Србије за решавање проблема националне безбедности; Радној групи за анализу стања безбедности и израду предлога за повећање личне и имовинске безбедности у Београду и у Радној групи за израду нацрта Стратегије и Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма. Аутор је и руководилац више семинара за стручно усавршавање просветних радника Србије (област безбедности у школама). Учествовао је у раду 13 комисија за изборе у сарадничка, наставничка и истраживачка звања у земљи и иностранству.

Од 2015. до 2018. године био је на дужности продекана Криминалистичко-полицијске академије за материјално-финансијско пословање. Од 2018. године на дужности је проректора Криминалистичко-полицијског универзитета за међународну и интеринституционалну сарадњу. Био је члан Савета Криминалистичко-полицијске академије (2010‒2013), а од 2015. године је члан Сената Криминалистичко-полицијске академије, а потом и Сената Криминалистичко-полицијског универзитета. 

У истраживању часописа Блиц 2007. године проглашен је за једног од најуспешнијих младих људи и за најуспешнијег младог научног радника у Србији. Министарство надлежно за науку му је својевремено доделило статус „истакнутог младог научника“, а његов укупни научноистраживачки рад већ дуже од деценије класификује у највишу − А1 категорију.

Избор из публикација
 1. Мијалковић, С.: Трговина људима. Београд: БеоСинг, 2005. (монографија).
 2. Стајић, Љ., Мијалковић, С., Станаревић, С.: Безбедносна култура. Београд: Драганић, 2005, 2006, 2013 (монографија).
 3. Стајић, Љ., Мијалковић, С., Станаревић, С.: Безбедносна култура младих – како безбедно живети. Београд: Драганић, 2004, 2006 (монографија).
 4. Мијалковић, С.: Супротстављање трговини људима и кријумчарењу миграната – могућности унапређења безбедносно-криминалистичке праксе националног система безбедности. Београд: Службени гласник и Институт за упоредно право, 2009 (монографија).
 5. Мијалковић, С.: Национална безбедност. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2009, 2011, 2015, 2018 (уџбеник).
 6. Bandović, I., Jovanović, S., Mijalković, S., Ćuk-Milanov, S.: Understanding the Phenomenon of Trafficking in Human Beings. Belgrade: International Organization for Migration (IOM), 2009 (monografija).
 7. Мијалковић, С., Кесеровић, Д.: Основи безбједности са системом безбједности Босне и Херцеговине. Бања Лука: Факултет за безбједност и заштиту, 2010 (уџбеник).
 8. Мијалковић, С., Милошевић, М.: Обавјештајно безбједносна дјелатност и службе. Бања Лука: Висока школа унутрашњих послова, 2011 (монографија).
 9. Мијалковић, С.; Бајагић, М.: Организовани криминал и тероризам. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (монографија).
 10. Мијалковић, С.; Жарковић, М.: Илегалне миграције и трговина људима. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2012, 2019 (уџбеник).
 11. Мијалковић, С., Милошевић, М.: Савремене обавјештајне службе – организација и методика обавјештајног, безбједносног и субверзивног дјеловања. Бања Лука: Висока школа унутрашњих послова, 2013 (монографија).
 12. Мијалковић, С.: Аутомафија – тајне српског подземља и апорије националног система безбедности, Службени гласник, Београд, 2014 (монографија).
 13. Мијалковић, С.; Поповић, М.: Увод у студије безбедности − методолошко-истраживачке и теоријске основе безбедности, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2015, 2016 (монографија).
 14. Mijalković, S.; Popović-Mančević, M.: Contemporary Security Studies – An Introduction to Methodological, Research and Theoretical Foundations of Security, Academy for Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2017, 2018 (монографија).
Чланства у научним и стручним организацијама
 1. International Police Association – IPA
 2. Интернационална асоцијација криминалиста – ИАК
 3. Криминолошка секције Србије Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу
 4. Виктимолошко друштво Србије
 5. Међународно удружење методолога друштвених наука са седиштем у Београду
 6. Алумни клуб Криминалистичко-полицијске академије у Београду
Награде и признања
 1. за најбољи постигнути успех у петој генерацији студената Полицијске академије (просечна оцена 9, 95) министар унутрашњих послова га је 2002. године наградио персоналним рачунаром са штампачем;
 2. за најбољи постигнути успех на редовним студијама током првих десет година постојања и рада Полицијске академије, министар унутрашњих послова га је 2003. године наградио златником „Рудолф Арчибалд Рајс“;
 3. почетком 2004. године, награђен је плакетом и новчаном наградом за најбољи постигнути успех на магистарским студијама (просечна оцена 9, 50).
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени