проф. др Ивана Радовановић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ивана Радовановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије:  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, (бивши Дефектолошки факултет, 2002)
 2. Магистарске студије: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, (2011)
  (тема: Повезаност особина личности Eysenckovog спектра са поремећајима понашања у школи)
 3. Докторске студије: Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, (2016)
  (тема: Злоупотреба дроге у популацији средњошколских ученика: феноменологија, етиологија и модели превенције)
Наставна област, предмети

Научна област: Криминалистичка превенција

Предмет

 1. Превенција криминала (основне струковне студије)
 2. Превенција и прогностика криминала (специјалистичке академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија
Рођена у Београду 1973. године. Х београдску гимназију ''Михајло Пупин'' на Новом Београду, завршила је 1992. године. На Дефектолошком факултету, на Смеру за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, дипломирала је 2002. године са просечном оценом 8,96 и стекла звање дипломираног специјалног педагога. Школске 2003/04. године уписала је последипломске-магистарске студије на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду (Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију), на којима је положила све испите предвиђене наставним планом магистарских студија, са просечном оценом 9,83. Магистарску тезу под називом ''Повезаност особина личности Eysenckovog спектра са поремећајима понашања у школи'' успешно је одбранила на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 26.11.2010. године и стекла назив магистра дефектолошких наука, научно подручје – превенција и ресоцијализација лица са поремећајима у друштвеном понашању. Докторску дисертацију под називом „Злоупотреба дроге у популацији средњошколских ученика: феноменологија, етиологија и модели превенције“ одбранила је 2016. год.
На Вишој школи унутрашњих послова, запослена је од марта 2003. године (2003 – 2005. као стручни сарадник за ваннаставне активности студената; а у периоду 2005-2006. као стручни сарадник у Одсеку за организацију наставе). Након оснивања Криминалистичко-полицијске академије, 2006. године запослена је на месту стручног сарадника у Научно-истраживачком центру Криминалистичко-полицијске академије. У септембру 2011. године, распоређена је на радно место сарадника, у звању сарадника у настави, а од новембра 2012. год. у звању асистента за ужу научну област Криминалистичка превенција, наставни предмет Превенција криминала Одлуком ННВ Криминалистичко-полицијске академије у јуну 2017. год. изабрана је у звање доцента.
Учествовала је у реализацији неколико научноистраживачких пројеката.
Похађала је тренинг „Трговина људима и међународни стандарди“ у организацији Виктимолошког друштва Србије, као и четвородневну радионицу „Оквири рада полиције са жртвама криминала“ у организацији Одељења за спровођење закона Мисије ОЕБС у Србији. На Институту за ментално здравље, завршила је едукацију из Системске породичне психотерапије и добила звање породичног саветника.
Избор из публикација
 1. Радовановић, И., Спасић, Д., (2010) Повезаност особина личности и злоупотребе дрога, У: Ковачевић, Ј., Вучинић, В., (ур.) Сметње и поремећаји: Феноменологија, превенција и третман, ФАСПЕР, Београд, стр. 387-398.
 2. Radovanović, I., Ilić, Z., (2011) Drug abuse as a security threat: factors affecting the misuse of drugs by high school students, U: Milošević, G., Dani Arčibalda Rajsa, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, str. 579-588.
 3. Spasić, D., Radovanović, I. (2012), Nasilje kao kriminološki fenomen – teorijski okvir, Nauka-Bezbednost-Policija, 2, 137-151.
 4. Radovanović I., Spasić, D. (2012). Fizičko nasilje i njegova povezanost sa sociopsihološkim karakteristikama učenika, Kultura polisa, god. IX, posebno izdanje 1, 209-231.
 5. Radovanović, I. (2013). Zlouporaba droge i fizičko nasilje kod srednjoškolskih učenika: Neke karakteristike značajne za razvojni model prevencije. Policija i sigurnost, god. 22, br.1, 197-212.
 6. Radovanović, I. Radulović, D. (2014). Factor Structure of secondary School Student’s Behaviour. Review of Higher Education and Self-Learning. Vol. 7 (23),  Intellectbase International Consortium, USA, pp. 64-83.
 7. Daruši, D., Radulović, D., Radovanović, I. (2014). Cerebral edema in drug addicts. Vojnosanitetski pregled, Vol. 71, Br. 6, str. 554- 558.
 8. Радовановић, И. (2015). Виктимизација као ризичан фактор насилног понашања ученика. У: Б. Симеуновић-Патић (ур.), тематски зборник радова Насиље у Србији – облици, чиниоци, контрола. вол. 1, 106-125.
 9. Radovanović, I. (2015). Učestalost zloupotrebe droge u populaciji učenika srednjih škola u Beogradu. U: K. Butorac, Zbornik radova IV međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 376-393.
 10. Radovanović, I. i Marković B. (2017). Efektivni programi prevencije zloupotrebe droga. Kriminalističke teme, Poseban broj - Zbornik radova XVII Dani kriminalističkih nauka, Međunarodna naučna konferencija “Crimen, Forensis, Securitas - CFS 2017” Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, str. 390-411.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени