проф. др Јелена Радовић-Стојановић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јелена Радовић-Стојановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 123
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Економски факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Економски факултет Универзитета у Београду (2001)
  (тема: Дефинисање и избор критеријума одлучивања у условима ризика и неизвесности)
 3. Докторат: Економски факултет Универзитета у Београду (2014)
  (тема: Контрациклична економска политика у превазилажењу привредних флуктуација)
Наставна област, предмети
Научна област: Економске науке

Предмет

 1. Основи економије (основне струковне студије)
 2. Основи економије (основне академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија

Др Јелена Радовић – Стојановић рођена је 23.03.1971. године у Шапцу. Основну и средњу школу завршила је у Врњачкој Бањи. Економски факултет Универзитета у Београду уписала је 1989. године. Дипломирала је 1993. године на смеру Спољна и унутрашња трговина. Последипломске студије уписала је на истом факултету на смеру Економика предузећа. Магистарску тезу под називом „Дефинисање и избор критеријума одлучивања у условима ризика и неизвесности“ одбранила је 2001. године. Докторску дисертацију под називом „Контрациклична економска политика у превазилажењу привредних флуктуација“ одбранила је на Економском факултету Универзитета у Београду 2014. године.

Др Јелена Радовић – Стојановић ради од 1997. године на Криминалистичко – полицијској академији у Београду, најпре као асистент, затим као предавач и професор струковних студија, и најзад као наставник у звању доцента за ужу научну област Економске науке на предмету Основи економије на основним академским и основним струковним студијама. У више наврата обављала је различите одговорне дужности и послове на Криминалистичко – полицијској академији. У 2014. години именована је за шефа Катедре друштвених наука на Криминалистичко – полицијској академији и уредника издања наставне литературе за друштвене науке. Члан је Сената Криминалистичко – полицијског универзитета у оснивању.

Др Јелена Радовић - Стојановић је аутор већег броја научних и стручних радова из области макроекономије, економске статистике и економског криминала. Учествовала је у изради Енциклопедије српског народа у издању Завода за уџбенике (2008. године) као аутор у области Економија и финансије са 44 одреднице и коаутор је практикума за наставу на предмету Основи економије на Криминалистичко – полицијској академији.  Учествовала је на домаћим и међународним скуповима, на којима је излагала и објављивала радове. Рецензирала је за научне часописе Безбедност, НБП – Журнал за криминалистику и право и Journal of Business Cycle Measurement and Analysis (JBCMA), који издају OECD i CIRET, Zurich, Switzerland. Учествовала је на интерним пројектима Криминалистичко – полицијске академије у својству истраживача и секретара пројекта. Ванредни је члан Научног друштва економиста Србије.

Избор из публикација
 1. Jelena Radović – Stojanović, Efekti ekonomske politike i strukturnih reformi na stanje kriminala u Republici Srbiji, Zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Suprotstavljanje organizovanom kriminalu – pravni okvir, međunarodni standardi i procedure, Tara, 26-29. Мaj 2015, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 2. Jelena Radović – Stojanović, „The Cyclical Character of Economic Policy in Serbia 2001-2012”, Economic Annals, Volume LIX, No. 202/July – September 2014, pp. 157-182.
 3. Jelena Radović – Stojanović, Dragoslava Mićović, “Statističko obuhvatanje ekonomskog kriminala u Republici Srbiji”, Tematski zbornik radova Tranzicija i ekonomski kriminal, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2014, str. 39-57.
 4. Jelena Radović-Stojanović, Goran Amidžić, Nataša Nešković, Milan Salamadija, „Privredni prestupi u Republici Srbiji  u periodu tranzicije 2001-2011. godine“, Tematski zbornik radova Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2013, str. 123-144.
 5. Đerić Nada, Jelena Radović – Stojanović, „Zarade u Republici Srbiji 1994 - 2011“, Finansije 1-6/2012, str. 118-136.
 6. Jelena Radović-Stojanović, Aleksandar Čudan, „Crime Statistics in Statistical Data of The Statistical Office of The Republic of Serbia”, Thematic Conference Proceedings of International Significance „Archibald Reiss Days”, Belgrade, 1-2 March 2012, Vol – I, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2012.
 7. Jelena Radovic – Stojanovic, „A Cyclical Analysis of Economic Activity in Serbia“, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, Volume 2011/2, OECD, 2011, pp.5-29.
 8. Jelena Radović – Stojanović, „Korupcija u Srbiji 1996-2010”, Tematski zbornik radova Korupcija u javnoj upravi, Beograd, Kriminalističko – policijska akademija, 2011, str. 1-20.
 9. Jelena Radović – Stojanović, „Statistički pokazatelji korupcije u javnom sektoru u Srbiji“, Finansije, 1-6/10, 2010, str. 78-103.
 10. Jelena Radović – Stojanović, Enciklopedija srpskog naroda, Beograd: Zavod za udžbenike, 2008, (44 odrednice, oblast Ekonomija i finansije).
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Ванредни члан Научног друштва економиста Србије
Награде и признања

-

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs