проф. др Јелена Радовић-Стојановић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јелена Радовић-Стојановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 123
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Економски факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Економски факултет Универзитета у Београду (2001)
  (тема: Дефинисање и избор критеријума одлучивања у условима ризика и неизвесности)
 3. Докторат: Економски факултет Универзитета у Београду (2014)
  (тема: Контрациклична економска политика у превазилажењу привредних флуктуација)
Наставна област, предмети
Научна област: Економске науке

Предмет

 1. Основи економије (основне струковне студије)
 2. Основи економије (основне академске студије)
 3. Јавне финансије (Основне академске студије)
 4. Финансијска форензика (Мастер академске студије криминалистике)
 5. Управљање људским и материјалним ресурсима у полицији (Мастер академске студије криминалистике)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Др Јелена Радовић – Стојановић рођена је 1971. године у Шапцу. Основну и средњу школу завршила је у Врњачкој Бањи. Економски факултет Универзитета у Београду уписала је 1989. године. Дипломирала је 1993. године на смеру Спољна и унутрашња трговина. Последипломске студије уписала је на истом факултету на смеру Економика предузећа. Магистарску тезу под називом „Дефинисање и избор критеријума одлучивања у условима ризика и неизвесности“ одбранила је 2001. године. Докторску дисертацију под називом „Контрациклична економска политика у превазилажењу привредних флуктуација“ одбранила је на Економском факултету Универзитета у Београду 2014. године.

Др Јелена Радовић – Стојановић ради од 1997. године на Криминалистичко – полицијском универзитету у Београду, најпре као асистент, затим као предавач, професор струковних студија, наставник у звању доцента, а од 2019. као ванредни професор, изабран за ужу научну област Економске науке, на предмету Основи економије, на Основним академским и Основним струковним студијама криминалистике. У више наврата обављала је различите одговорне дужности и послове на Криминалистичко – полицијском универзитету. У два мандата обављала је дужности шефа Катедре друштвених наука. Била је уредник за издавачку делатност у области друштвених наука, члан Сената Криминалистичко – полицијског универзитета, члан програмског и организационог одбора научних скупова у организацији Криминалистичко-полицијског универзитета. Рецензирала је научне радове за часописе Економика пољопривреде (М24), Мегатренд ревија (М51), Наука, безбедност, полиција (М51) и Криминалистичка теорија и пракса (Часопис међународног криминалистичког удружења са седиштем у Загребу), као и за научне скупове у организацији Криминалистичко – полицијског универзитета.

Др Јелена Радовић - Стојановић је аутор већег броја научних и стручних радова из области макроекономије, економске статистике и економике криминала. Учествовала је на домаћим и међународним научним скуповима, на којима је излагала и објављивала радове. Учествовала је на интерним пројектима Криминалистичко – полицијског универзитета у својству истраживача и секретара пројекта. Члан је истраживачког тима на међународном научно – истраживачком Erazmus+ пројекту под називом Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety and Security (ImpreSS). Ванредни је члан Научног друштва економиста Србије.

Избор из публикација
 1. Jelena Radović - Stojanović, Marta Tomić, Socioekonomske karakteristike učinilaca krivičnih dela u Republici Srbiji, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, NBP 2019, 24(1): 49–62.
 2. Jelena Radović - Stojanović, Ekonomski uzroci kriminala u Republici Srbiji, Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Tom II, naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 24-26. maj 2016., Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija “Hans Zajdel”, Beograd, 2016, str. 419-432.
 3. Јelena Radović - Stojanović, Efekti ekonomske politike i strukturnih reformi na stanje kriminala u Republici Srbiji, Zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog skupa Suprotstavljanje organizovanom kriminalu – pravni okvir, međunarodni standardi i procedure, Tara, 26-29. Мaj 2015, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 4. Jelena Radović - Stojanović, The Cyclical Character of Economic Policy in Serbia 2001-2012, Economic Annals, Volume LIX, No. 202/July – September 2014, pp. 157-182.
 5. Jelena Radovic - Stojanovic, A Cyclical Analysis of Economic Activity in Serbia, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, Volume 2011/2, OECD, 2011, pp.5-29.
 6. Jelena Radović - Stojanović, Enciklopedija srpskog naroda, Beograd: Zavod za udžbenike, 2008, (44 odrednice, oblast Ekonomija i finansije).
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Ванредни члан Научног друштва економиста Србије
Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени