проф. др Горан Бошковић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Горан Бошковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 139
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Полицијска академија у Београду
 2. Магистарске студије: Полицијска академија у Београду (2003) (тема: Начини прања новца и методи супротстављања)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2007)
  (тема: Методи сузбијања организованог криминалитета у области привредно-финансијског пословања)
Наставна област, предмети
Научна област: Криминалистичка тактика, методика и оператива

Предмет

 1. Организовани криминал (основне академске студије)
 2. Организовани криминал и тероризам (основне струковне студије)
 3. Финансијске истраге и специјалне истражне методе (специјалистичке академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Проф. др Горан Бошковић је рођен у Сомбору , где је завршио основну и средњу школу са одличним успехом. Редовне студије на Полицијској академији у Београду (криминалистичке и полицијско-безбедносне науке) уписао је 1994., а завршио 1998. године, са просечном оценом 9,34. На крају све четири године студија награђиван је као један од најуспешнијих студента Полицијске академије. За постигнути изузетан успех током студија у Полицијској академији министар унутрашњих послова га је 1998. године наградио пиштољем. Након завршетка Полицијске академије распоређен је на рад у СУП Сомбор, где ради на пословима сузбијања криминалитета у Полицијској станици и Одељењу криминалистичке полиције.

Магистарску тезу под називом Начини прања новца и методи супротстављања одбранио је јуна 2003. године и стекао научни степен магистра криминалистичко-безбедносних наука. Докторску дисертацију под називом Методи сузбијања организованог криминалитета у области привредно-финансијског пословања одбранио је октобра 2007. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу и стекао научни степен доктора правних наука. Своје професионално искуство и стручни идентитет као наставник и научни радник гради постепено од 1999. године у Полицијској академији, касније Криминалистичко-полицијској академији, од почетног (асистент-приправник) ка вишим наставним звањима (асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор), усавршавајући се и потврђујући у области криминалистичких и безбедносних наука.

Редовни је професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду за ужу научну област Криминалитичке тактике, оперативе и методике за наставни предмет Организовани криминал. Поред тога, гостујући је професор Универзитета у Бањој Луци Високе школе унутрашњих послова (2009–2015. година), као и наставник по позиву на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране Републике Србије.

Учествовао је у реализаовању више научних пројеката и на око 40 научних конференција у земљи и иностранству. Самостално или у коауторству, објавио је више десетина радова, од чега две монографије Прање новца и Финансијске истраге организованог криминала и уџбеник Организовани криминал. Рецензирао је више десетина научних радова, студија и монографија. У својој досадашњој каријери, кандидат др Горан Бошковић на основу резултата научноистраживачког рада остварио је научну компетентност од 170 бодова.

Континуирано учествује у раду различитих тела високошколске установе у којој је радно ангажован кроз свој рад на позицији продекана за наставу (2009–2012. година), затим, Комисије за акредитацију нових студијских програма, Комисије за самовредновање, уредника издања Криминалистичко-полицијске академије за област Криминалистичких наука, члана и председника Света Криминалистичко-полицијске академије. Ангажован је као научно-стручни консултант у различитим доменима рада Министраства унутрашњих послова, посебно, Радне групе за креирање процедура у случајевима извршења кривичног дела отмице.

Горан Бошковић је члан научно-истраживачког тима који је у периоду 2009–2012. године реализовао научни пројекат Криминалистичко-полицијске академије под називом Корупција у јавној управи, затим, у периоду 2012–2014. године члан је научно-истраживачког тима који је реализовао научни пројекат Криминалистичко-полицијске академије под називом Криминалистичко-форензичка обрада места кривичног догађаја. Потом, члан је научно-истраживачког тима који реализује научни пројекат Криминалистичко-полицијске академије под називом Криминалистет у Србији и инструменти државне реакције у периоду 2015–2019. година. Даље, од 2011. године, у својству истраживача др Горан Бошковић учествује у релизацији научноистраживачког пројекта Министарства науке и технолошког развоја бр. 179045 под називом Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција.

Учествује и у међународним пројектима као представник Криминалистичко-полицијске академије – Strengthening capacities in the fight against cybercrime,  EU/COE Joint Project Regional Cooperation in Criminal Justice, 2010–2013. IPA Regional Programme 2010 - Agreement number: CN 2010/248-578; Project against Money Laundering and Terrorist Financing and Economic Crime in Serbia, 2010–2013., EU/COE Joint Project Serbia-MOLI  2010/DGHL/JP/2274; Fight against organised crime (human trafficking, drugs trafficking, illicit arms trafficking, financial investigation) twining project SR 13 IB JH 05, чији је носилац Министарство унутрашњих послова Републике Србије, пројекат финансира Европска унија у оквиру програма IPA и Measuring and assessing organised crime in the Western Balkans: supporting evidence-based policy, United Nations Office on Drugs and Crime,  2016–2019. година.

Затим, учествовао је у реализовању семинара стручног усавршавања за: припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Србије (Родна равноправност и родно засновано насиље – борба против сексуалног и родно заснованог насиља и Финасијске истраге); просветне раднике (Безбедност ученика у школским објектима и Здравствена безбедност ученика – превенција злоупотребе дрога); припаднике Пореске полиције Министарства финансија и Сектора унутрашње контроле Управе царина и друго. Такође, учестовао је у пројекту под покровитељством Владе Републике Србије и ОЕБС–а, а у реализацији Министарства за просвету и спорт и Министарства унутрашњих послова, Школски полицајац – пријатељ и заштитник деце. Члан је и стручних организација International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) и Интернационалне асоцијација криминалиста (ИАК).

Избор из публикација
 1. Бошковић, Г.: Организовани криминал. друго измењено и допуњено издање, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
 2. Бошковић, Г.; Маринковић, Д.; Лајић, О.: Финансијске истраге организованог криминала, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015, ISBN 978-86-7020-337-2;  COBISS.SR-ID 220446220;
 3. Бошковић, Г.: Прање новца, БеоСинг, Београд, 2005. (Библиотека Правом кроз праксу), ISBN 86-7686-059-9; UDK 342.53:336.741.1;
 4. Simonović B.; Bošković G., „Symbiosis of Politics, the Shadow Economy, Corruption, and Organized Crime in the Territory of the Western Balkans – The Case of the Republic of Serbia. – In: Edelbacher M., Kratcoski P.C. & Dobovšek B. (eds.). Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy, CRC Press, New York, 2015, Chapter 11, pp. 110124, ISBN 978-1-4822-5531-7;
 5. Mijalković, S.; Bošković, G.; Vuković, S.; Vučković, G.: Trendi tatvin motornih vozil v Republiki Srbiji in drugih evropskih državah, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Ljubljana, Letnik 67, št. 1, 1–83, januar–marec 2016, pp. 26–43, UDK (rad): 343.3/.7(497.11), UDK 343.98+343.9, ISSN 0034-690X, Web of Science impakt faktor za 2014. godinu je 0,245;
 6. Bošković, G.; Marinković, D.: Application of Financial Investigations in Contemporary Criminalistic Practice, Thematic Proceedings of International Significance “Archibald Reiss Days”, Vol. I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2012, (eds.: Nikač, Ž.; Milašinović, S.; Simović, D.; Bošković, G.); UDC 343.983:657.632 (rad); UDC 343.9(082), 343.85(082) , ISBN 978-86-7020-190-3 (za zbornik), ISBN 978-86-7020-220-7 (za izdavačku celinu), COBISS.SR-ID 192447500;
 7. Бошковић Г.; Југовић С.: „Корупција у јавној управи Републике Србије – специфичности и институцијални механизми за спречавање”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 3, год. 22, vol. 49, 2015, стр. 137155, COBISS. SR-ID rada 512818608; COBISS. SR-ID časopisa 102782215; UDK časopisa 32; UDK rada 343.352+343.85]:35.07(497.11); ISSN 0354-5989;
 8. Бошковић Г.; Вуковић С.: Области и последице утицаја организованог криминала на легално тржиште. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, број 1, Правни факултет, Нови Сад, 2016, str. 129–142; ISSN 0550-2179; UDK časopisa 3; UDK рада 343.9.02:339.1; doi:10.5937/zrpfns50-10873;
 9. Bošković, G.; Mijalković, S.; Marinković, D.: Criminalistic Strategy – Strategic Choice, Thematic Proceedings of International Significance “Archibald Reiss Days” (Belgrade, 2−3 March 2014), Vol. I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade; German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), Bonn; Belgrade, 2014, pp. 333−342, UDC 343.985; 343.9.02 (rad), UDC 343.85(082), 343.9(082), ISBN 978-86-7020-278-8 (za zbornik), ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku celinu), COBISS.SR-ID 206896908 (zbornik);
 10. Бошковић Г.; Југовић С.: Правно˗политички аспекти одузимања имовине стечене криминалом у Републици Србији, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2, vol. 52, 2016, стр. 147166, COBISS. SR-ID časopisa 102782215; UDK časopisa 32; UDK rada 343.272(497.11); ISSN 0354-5989.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени