проф. др Зоран Ђурђевић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Зоран Ђурђевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 180
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Полицијска академија у Београду
 2. Магистарске студије: Полицијска академија у Београду (2002) (тема: Криминалистички значај узрочности криминалитета)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду (2008) (тема: Кривичноправни и криминалистички аспекти насилничког криминалитета)
Наставна област, предмети
Научна област: Криминалистика тактика, методика и оператива

Предмет

 1. Криминалистичка оператива (основне академске студије)
 2. Управљање криминалистичким истрагама (специјалистичке студије)
 3. Криминалистичко профилисање (дипломске академске и специјалистичке студије)
 4. Криминалистичко-полицијска аналитика (основне струковне студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен је у Доњем Црниљеву, општина Коцељева. Радни однос у Министарству унутрашњих послова засновао је 4. 10. 1997, када је упућен и на стручно усавршавање у Управу криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд. На радно место помоћника командира полицијске станице у Одељењу полиције Полицијске управе Ваљево распоређен је 15. 4. 1998. Од 1. 6. 1998. до 12. 12. 2008. радио је на Криминалистичко-полицијској академији као асистент–приправник и асистент на предметима Криминалистичка тактика I, II и III и Криминалистичка оператива. У наставно звање доцента за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива, за наставни предмет Криминалистичка оператива, изабран је 12. 12. 2008 a у звање ванредног професора 08.09.2012. године. Наставник је и на предметима: Криминалистичко-полицијске аналитике на основним струковним студијама, Управљања криминалистичким истрагама на специјалистичким академским студијама и Криминалистичког профилисања на дипломским академским и специјалистичким академским студијама. Ментор преко 20 специјалистичких и мастер радова.

Учестовао је у дефинисању и имплементацији пројекта Школски полицајац Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете. Био члан Радно-стручне групе за моделовање организације рада полиције на принципима модела полиције у заједници. Испред Министарства унутрашњих послова заједно са господином Дејвидом Мелишем (DFID-Одељење за међународни развој Владе Велике Британије) извршио евалуацију пројекта „Полиција у локалној заједници и безбедне заједнице у Србији“. Учествовао у реализацији више пројеката на Полицијској  и Криминалистичко-полицијској академији, међу којима су: „Место и улога полиције у превенцији криминалитета“; „Насиље у школама“; „Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе“; „Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета“,  који је Полицијска академија реализовала у оквиру петогодишњег истраживачког програма Министарства науке Републике Србије; „Интегрисан одговор на насиље над женама у Србији“, који је Криминалситичко-полицијска академија спровела под окриљем Уједињених нација у Србији, и то уз директно учешће агениција: Програм Уједињених нација за развој, Агенција Уједињених нација за оснаживање жена и родну равноправност и Дечији фонд Уједињених нација. Тренутно је члан истраживачког тима у научно-истраживачком пројекту „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије а реализује Криминалистичко-полицијска академија, пројекта Криминалистичко-полицијске академије „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“ и пројекта који Криминалистичко – полицијска академија спроводи са Удружењем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца „Тужилачка истрага на Западном Балкану – како је унапредити“.
У коауторству са др Ненадом Радовићем објавио је два издања уџбеника „Криминалистичка оператива“; монографију „Криминалистичко профилисање“ са др Дагом Коларевићем, др Бобаном Милојковићем и др Звонимиром Ивановићем; приручник „Интегрисан одговор на насиље над женама у Србији“ у коауторству са др Биљаном Симеуновић-Патић, др Драганом Коларић и др Тањом Кесић; и монографију „Кривична дела убиства-етиолошке и феноменолошке карактеристике“ у издању Службеног гласника. Осим тога, објавио је преко 70 радова у часописима међународног и националног значаја.

Био је члан Комисије за издавачку делатност Криминалистичко-полицијске академије. Члан је Програмског одбора 4,5,6 међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“ и уредник пете области „Друштвени, економски и политички токови криминала-изражавање, мерење и анализа“. Осим тога, био је и уредник издања Катедре криминалистичких наука и члан уредништва и редакционог одбора часописа „Безбједност-полиција-грађани“. Исто тако, и стручни редактор стртешког документа „Процене претње од тешког и организованог криминала“ (Serious and Organised Crime Threat Assessment- SOCTA), коју је Република Србија била у обавези да уради у складу са Акционим планом за поглавље 24 у преговорима са ЕУ и уредник приручника „Полицијско - обавештајни модел, који је израђен уз подршку Шведске полиције у заједничком српско – шведском развојном програму сарадње за период 2012-2015. и 2016-2018. године.

Био је члан је Савета Криминалистичко-полицијске академије до септембра 2015, руководилац пројекта обуке пореске полиције који је Криминалситичко-полицијска академија реализовала са Пореском управом Министарства финансија уз подршку фондацијом ГИЗ „Пореска кривична дела:кривичноправни и криминалситички аспекти“, који је реализован од априла до јуна 2016. године.

Од маја 2015 шеф је Катедре криминалситичких наука и члан Сената Криминалистичко - полицијског универзитета. Члан је радне групе за успостављање Полицисјког – обавештајног модела у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

ИзБор из публикација
 1. Ђурђевић, З.; Радовић, Н.: Криминалистичка оператива (два издања), Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2012.
 2. Ђурђевић, З., Коларевић, Д., Ивановић, З. & Милојковић, Б. (2012) Криминалистичко профилисање. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 3. Ђурђевић, З. (2014). Кривична дела убиства: етиолошке и феноменолошке карактеристике, Београд: Службени гласник.
 4. Симеуновић - Патић, Б., Коларић, Д., Кесић, Т. & Ђурђевић, З. (2014). Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији (приручник), Београд:  Криминалистичко – полицијска академија..
 5. Simonovic, B., Djurdjevic, Z. & Otasevic, B. (2014). Violence at Sporting Events: The European Standards of Police Procedures and Practice in Serbia. In Policing Major Events: Perspectives from Around the World. CRC Press Taylor&Francis Group, p. 1-24.
 6. Ђурђевић, З. & Маринковић, Д. (2014). Полицијски рад вођен обавештајним информацијама и супротстављање организованом криминалу. Тематски зборник: „Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму, стр.205-222.
 7. Ђурђевић, З. & Совтић, С. (2014). Управљање људским ресурсима у организационим јединицама криминалистичке полиције. Зборник радова: Структура и функционисање полицијске организације (традиција, стање и перспектива)-3.
 8. Ђурђевић, З., Радовић, Н. & Совтић, С. (2014). Убиства извршена од стране организованих криминалних група. Тематски зборник „Насиље у Србији- узорци, облици, последице и друштвена реакција, Криминалистичко – полицијска акдемија, Фондација „Ханс Зајдел“, стр. 277 – 287.
 9. Simonović, B., Otašević, B. & Đurđević, Z. (2014). Kriminalne kariere vodij nogometnih navijaških skupin v Srbiji, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, 65, 2, 108–120.
 10. Ђурђевић, З. (2013). Методе анализе функционалности модела организације криминалистичке полиције. Зборник радова: Структура и функционисање полицијске организације (традиција, стање и перспектива)-1, Криминалистичко-полицијска академија, стр. 205-224, ISBN 978-86-7020-240-5, UDK 351.741 (497.11).
 11. Ђурђевић, З. (3013). Управљање криминалистичким истрагама. Зборник радова: Структура и функционисање полицијске организације (традиција, стање и перспектива)-2,Криминалистичко-полицијска академија. стр.133-148.
 12. Ђурђевић, З. (2007). Појам и врсте анализе криминалитета. НБП: Наука–Безбедност–Полиција, бр. 1, стр. 93–110.
 13. Ђурђевић, З., Маринковић, Д.: Прилог дефинисању националне стратегије супротстављању насиљу. Зборник радова: Сузбијање криминала и европске интеграциј, Београд : Криминалистичко-полицијска академија, Ханс Зајдел Фондација, 2010, стр. 133–142.
 14. Krstic, O., Djurdjevic, Z. (2010). Scientific and Organisational Assumptions Necessary to Efficiently Fight Criminal Acts of Violence. Zbornĺk: Policajné vedy a policajné činnosti 2009, pp. 12–20. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra kriminalistiky a forenzých disciplĺn.
 15. Ђурђевић, З., Радовић, Н. (2010). Типологија кривичних дела убиства. Тематски зборник: Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета V, Београд : Криминалистичко-полицијска академија, стр. 157–178.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени