проф. др Дане Субошић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Дане Субошић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 229
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Војна академија у Београду (1995)
 2. Магистарске студије: Војна академија у Београду (2001)
  (тема: Класификација начина ослобађања талаца ангажовањем антитерористичких јединица)
 3. Докторат: Војна академија у Београду (2004)
  (тема: Утицај несмртоносног оружја на варијанте ангажовања противтерористичких јединица)
Наставна област, предмети
Наставна област: Организација полиције

Предмети

 1. Организација и послови полиције (ОАС криминалистике, ОАС Информатика и рачунарство),
 2. Управљање пројектима (ОАС Информатика и рачунарство),
 3. Теорија одлучивања (ОАС Информатика и рачунарство),
 4. Теорија ризика (ОАС Информатика и рачунарство и ОАС Форензичко инжењерство),
 5. Акредитован за предмет Индустријски менаџмент (ОАС Форензичко инжењерство),
 6. Специјализоване менаџмент дисциплине у полицији (МАС криминалистике),
 7. Управљање ризиком (МАС Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, ИМТ),
 8. Управљање безбедносним организационим системима (САС криминалистике),
 9. Менаџмент у полицији (ДАС криминалистике) и
 10. Полицијски послови (ОАС Форензичко инжењерство, у току је реакредитација студијског програма).
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен је 16.09.1972. године у Земуну, Београд, Република Србија. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Војну академију у Београду уписао је 1991. године, а дипломирао 1995. године, просечном оценом 8,54 и оценом 10 на дипломском испиту, чиме је стекао звање дипломираног официра Војске Југославије. По дипломирању на Војној академији распоређен је на руководне дужности у Војсци (претежно на пословима обезбеђења државне границе и обуке војника у регрутном центру), на којима је радио до 01.04.1997. године.
На лични захтев, 02.04.1997. године прешао је на рад у Управу полиције МУП-а Републике Србије, а затим, на основу споразума о преузимању, 15.05.1997. године прешао је у радни однос на Полицијску академију, где је распоређен на радно место командира вода.
Након тога, одличним успехом завршио је Курс за полицајце (у шестомесечном трајању, просечном оценом 4,83) и одличном оценом је положио стручни испит за обављање послова овлашћених службених лица са високом стручном спремом. Током 1997. године уписао је последипломске студије на Војној академији у Београду. Испите је положио просечном оценом 8,71.
Поред дужности (1) командира вода на Полицијској академији, замењивао је (2) начелника класе студената Академије, на Вишој школи унутрашњих послова обављао је дужности: (3) командира вода, (4) командира чете, (5) команданта батаљона студената Школе, (6) координатора за тактичку обуку, (7) помоћника команданта за обуку на обуци студената Школе за обављање полицијских послова у теренским условима (2002. – 2005.), у Средњој школи унутрашњих послова - Курсу за полицајце, обављао је дужности: (8) заменика командира чете и (9) командира чете и на Криминалистичко-полицијској академији [од 2006. до 2013. године – (10) члан Привременог савета и Савета Академије у четворогодишњем трајању (2006. - 2010.), као органа управљања, (11) вршио дужност продекана за материјално-финансијске послове КПА, (12) шефа Катедре полицијских наука на Криминалистичко-полицијској академији (девет година)]. Тренутно је ректор Криминалистичко-полицијског универзитета.
Током 2003. године изабран је за сарадника у звању асистента за предмет Руковођење у полицији на Полицијској академији, при чему је био и секретар Катедре полицијско-безбедносних наука. Након тога, током априла 2005. године изабран је за наставника у звању доцента за предмет Организација и послови полиције. Децембра 2009. године изабран је за ванредног професора за предмет Организација и послови полиције који припада ужој научној области Организација полиције. У децембру 2013. године изабран је у звање редовног професора за исту ужу научну област и предмет.
Поред наставне активности на Полицијској и Криминалистичко-полицијској академији, предавао је и на: Курсу за полицајце, Вишој школи унутрашњих послова у Београду,  Факултету безбедности Универзитета у Београду, Високој школи унутрашњих послова из Бања Луке, Факултету безбедносних наука (ФБН) из Бања Луке, Универзитету одбране (Високе студије безбедности и одбране).
Учествовао је и још увек је ангажован на 15 научно-истраживачких и стручних пројеката као руководилац и члан тимова за њихову реализацију. Истраживач је на пројектима министарства надлежног за науку Републике Србије, при чему је од 2011. године сврстан у категорију А1.

Избор из публикација
 1. Субошић, Д: Организација и послови полиције. Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2017, стр. 304.
 2. Субошић, Д: Ослобађање талаца, Глосаријум, Београд, 2003, стр. 242
 3. Субошић, Д: Несмртоносно оружје. Београд: Новинско-издавачки центар Војска, 2005. - стр. 272.
 4. Иваниш; Субошић, Д: Безбедносно преговарање. Београд: Факултет цивилне одбране, 2006. стр. 232.
 5. Субошић, Д; Даничић М: Безбједносни менаџмент  – организација и одлучивање. – Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2012. - стр. 316.
 6. Мојсиловић, Ж; Субошић, Д: Десет година Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014. - стр. 195.
 7. Стевановић, О; Субошић, Д; Кекић, Д: Менаџмент у полицији ,  практикум,  Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014. - стр. 185.
 8. Субошић, Д: Примена методе аналитичких хијерархијских процеса током формирања и вредновања варијанти ангажовања полицијских јединица. НБП: Наука–безбедност–полиција, Год. 11, бр. 2 (2005), стр. 81–102.
 9. Subošić, D; Mihić, M; Kekić, D: Influence of Impact Munition on Police Units Engagement Costs. Actual Problems of Economics, No. 1 (151) 2014, pp. 453-461.
 10. Petar Cisar, Sanja Maravic Cisar, Dane Subošić, Predrag Đikanović and Slaviša Đukanović: Optimization Algorithms in Function of Binary Character Recognition, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol. 12, No. 7, 2015, pp. 77-88.
Чланства у научним и стручним организацијама
 1. Матица Српска, Нови Сад,
 2. International Police Association - IPA.
Награде и признања
 • Захвалница за јачање борбене готовости Војске Југославије 1996. године,
 • Материјална награда министра унутрашњих послова Републике Србије 2001. године,
 • Признање декана Полицијске академије 2003. године.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени