проф. др Александар Чудан

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александар Чудан
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 130
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Економски факултет Универзитетa у Новом Саду
 2. Магистарске студије: Економски факултет у Суботици (2001) (тема: Облици угрожавања новчане сфере незаконитим трансакцијама са новцем)
 3. Докторат: Економски факултет у Суботици (2006) (тема: Деструкција финансијских трансакција на тржишту)
Наставна област, предмети
Научна област: Криминалистичка тактика, методика и оператива

Предмет

 1. Економски криминал (академске студије)
 2. Економски криминал (струковне студије)
 3. Менаџмент информационих система (основне академске студије информатике и рачунарства)
 4. Информациони системи у економији (основне академске студије информатике и рачунарства)
 5. Финансијска форензика (мастер академске студије)
 6. Фискални менаџмент (специјалистичке академске студије криминалистике)
 7. Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминалитета (докторске студије криминалистика и право)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Чудан Александар је рођен 24.09.1966. године у Кикинди. Основну и средњу школу завршио је у Кикинди. Економски факултет у Суботици уписао је школске 1989/90 и студирао  упоредо два смера и то Маркетинг и Менаџмент у спољној трговини. На смеру маркетинг дипломирао је 1993. године. Уписао је постдипломске студије на Економском факултету у Суботици, смер менаџмент у међународној трговини, те положио све програмом предвиђене испите са просечном оценом 9,50, а 2001. године успешно одбранио своју магистарску тезу из области банкарства под насловом „Облици угрожавања новчане сфере незаконитим трансакцијама са новцем“. Током 2006. године одбранио је докторску дисертацију „Деструкција финансијских трансакција на тржишту“, те стекао научно звање доктора економских наука из области банкарства.

Професионално је био ангажован у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, ППУ Кикинда, и то од 15.07.1993. године, на радном месту оперативног радника Одсека за сузбијање привредног криминалитета у области банкарства и других финансијских организација, док је шест година био ангажован на радном месту шефа Одсека за сузбијање привредног криминалитета. Пет година  је обављао послове начелника Оделења криминалистичке полиције ПУ Кикинда. У својој професионалној каријери два пута је награђиван од стране министра унутрашњих послова и то: Решењем 17-4/97 од 09.05.1997. године, те у другом наврату доделом признања за постигнуте резултате у виду јубиларне награде Министарства унутрашњих послова.

Чудан Александар је на Киминалистичко-полицијској академији у Београду избран марта 2010. године за наставника са звањем доцента, а 2015. године за наставника са звањем ванредног професора , након чега 2020. године одлуком Сената  Криминалистичко – полицијског универзитета  стиче звање редовног професора за наставни предмет Економски криминал, за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива.

Аутор је акредитованих наставних планова за научну област криминалистичка тактика, методика и оператива за предмет Економски криминал који се изучава на основним академским студијама, као и на основним стурковним студијама Криминалистичко-полицијског универзитета, те је сходно томе аутор уџбеника Економски криминал који је издат 2018. године. Такође је аутор акредитованих наставних планова за научну област Информатике за предмет Менаџмент информационих система, као и за предмет Информациони системи у економији који се изучавају на основним академским студијама информатике.

Учествовао је у реализацији четири научно истраживачка пројекта и то три интерна, Корупција у јавној управи, Транзиција и економски криминал и Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције. Од 2011. године ангажован је на пројекту Савета Европе и европске комисије Project against Money Laundering and Terrorist Finnancing in Serbia (MOLI). Као члан Савеза рачуновођа  током 2004. године стекао звање и сертификат овлашћеног рачуновође. Током 2007. године у оквиру International Criminal Investigative Training Assistance Program завршио Anti-Terrorism Course.  На основу одлуке о именовању био је члан организационог одбора више међународних научних скупова.
ИзБор из публикација
 1. Чудан А., Николоска С., „Економски криминал“, Криминалистичко-полицијска академија, 2018.
 2. Чудан А., Фијат Љ.,: „Ризици и превенција прања новца“, монографија,  Визарт, Принтекс, Суботица, 2015. год., укупно 140 стр.
 3. Чудан А., „Деструкције финансијских трансакција на тржишту на почетку новог миленијума“, монографија, Визарт, Принтекс, Суботица, 2014. год., укупно 80 стр.
 4. Čudan A., Kekić D., (2019), Customs Administration on the Republic of Serbia In The Function of Economic Security, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018, Нови Сад, 3/2018, p. 1113-1131.
 5. Čudan A., Major G., Ivanović Z., (2019), Legalization of Criminal Profit in The Course of Agricultural Privatization, a view from the Republic of Serbia, NBP Acta Polytechnica Hungarica - Journal of Criminalistics and Law, Vol 24 no. 3/2019, p.43-59.
 6. Чудан А., Петковић А., Историјска генеза корупције, Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције, тематски зборник радова на пројекту, Криминалистичко-полицијска академија Београд, 2016. год., стр. 377-395.
 7. Чудан А., Мајор Ђ., Економски криминал и осигурање, Безбедност саобраћаја, осигурање и накнаде штете, тематски зборник радова, XVIII међународни научни скуп, Вршац, 2015. год., стр. 194-206.
 8. Čudan A., Nikolić Đ., Kekić D., (2020), New Architecture and Risks in Payment Card Operations, Безбедност, Београд.
 9. Kekić D., Milenkоvić M., Čudan A. (2019), The Use Adjusted Transportation Model for Optimizing Provision of International Help in Case of Emergency Situations, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Volume 16 ISSUE number 3, p. 187-206.
 10. Čudan A., Cvetković D., Economic Crimes With High Risk of Criminal Profit Legalization, Security concepts and policies – new generation of risks and threats, Thematic proceedings of international significance, 4-5 Jun 2017 Ohrid, Skopje 2017, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje, Vol – III, p.10-22.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени