проф. др Ивана Бодрожић

 

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ивана Бодрожић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 131
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Специјалистичке студије: Право европске уније,
  Правни факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нанси-у (Француска) (2006)
 3. Специјалистичке студије: Менаџмент у јавној управи,
  Факултет организационих наука у Београду (2004) (тема: Формирање и тренинг тимова за обављање послова у јавној управи)
 4. Докторске студије
Наставна област, предмети
Научна област: Казнено право

Предмети

 1. Кривично право (основне струковне студије)
 2. Кривично право - општи део (основне академске студије)
 3. Кривично право - посебни део (основне академске студије)
 4. Међународно кривично право (дипломске академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Ивана Бодрожић рођена је 21.10.1977. године у Београду. Основну школу и гимназију, нижу и средњу музичку школу (гудачки одсек – смер виолина) завршила је са одличним успехом, након чега је уписала и завршила Правни факултет Универзитета у Београду . На групи предмета из кривичноправне области остварила је просечну оцену 9,80 (Кривично право – општи део 10, Кривично право – посебни део 10, Међународно кривично право 10, Судска психологија 10 и Кривично-процесно право 9).

Након завршених основних студија уписала је и, са одликом, завршила  последипломске специјалистичке студије Права Европске уније, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Европског универзититетског центра у Нансију и стекла стручни назив специјалисте права Европске уније.

Као стипендиста Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Фондације Конрад Аденауер, на Факултету организационих наука Универзитета у Београду уписала је и, са општом просечном оценом 9,66 завршила, последипломске специјалистичке студије Менаџмента у јавној управи, чиме је стекла стручни назив специјалисте за менаџмент у јавној управи.

Докторирала је  на Правном факултету Универзитета у Београду, на кривично-правном смеру, са темом докторске дисертације „Кривичноправно реаговање на тероризам“, под менторством проф. др Зорана Стојановића и стекла звање доктора правних наука. У току докторских студија остварила општу просечну оцену 10,00.

Обављала функцију секретара кривично-правне катедре и била члан у бројним комисијама за одбрану дипломских радова на Вишој школи унутрашњих послова.

Била члан Дисциплинске комисије у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и члан Дисциплинске комисије на Вишој школи унутрашњих послова.

Држала наставу из кривичног и кривично-процесног права на Курсу за Жандармерији и више пута држала наставу на последипломским студијама менаџмента у јавној управи на Факултету организационих наука.

Објавила је преко 50 радова у домаћим и страним часописима.

Један је од аутора “Приручника за припремање стручног испита запослених у Министарству унутрашњих послова са средњом стручном спремом” (одељак II, стр. 26-57, доступан у електронској форми на сајту МУП-а Републике Србије и КПА).

Похађала је многобројне курсеве и семинаре, у организацији МУП-а, Савета Европе и ОЕБС-а, и стекла дипломе квалификованог тренера за  тренинг и обуку, држање и организацију наставе из области људских права и полицијске етике.

Изводи наставу на основним академским, струковним, мастер и докторским студијама на следећим предметима-Кривично право – општи део (основне академске студије), Кривично право – посебни део (основне академске студије), Кривично право (основне струковне студије), Међународно кривично право (мастер студије), Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције(мастер студије), Кривично право материјално и процесно(докторске студије).

Била је ментор при изради 20 мастер радова из области кривичног и међународног кривичног права на мастер академским студијама криминалистике и члан у шеснаест Комисија за оцену и одбрану мастер и специјалистичких радова на Криминалиситичко-полицијском универзитету.

На списку је рецензената часописа Наука, безбедност, полиција, Безбедност, Ревија за криминологију и кривично право, као и научних скупова Дани Арчибалда Рајса и међународног научног скупа на Тари, у организацији Ханс Зајдел фондације и Криминалситичко-полицијске академије.

Учествовала у реализацији научно – истраживачких пројеката:

 1. „ Полиција, безбедност и високотехнолошки криминал“- који је финансирала и реализовала Криминалистичко –полицијска академија, у оквиру циклуса научних истраживања 2009-2011, руководилац пројекта проф. др Драган Ранђеловић;
 2. „ Место и улога полиције у демократској држави“, који је финансирала и реализовала Криминалистичко –полицијска академија, у оквиру циклуса научних истраживања 2012-2014, руководилац пројекта проф, др Ђорђе Ђорђевић;
 3. „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“, који је финансирала и реализовала Криминалистичко –полицијска академија, у оквиру циклуса научних истраживања 2015 – 2019, руководилац пројекта проф. др Биљана Симеуновић – Патић.
 4. „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“,(бр.179045) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује Криминалистичко – полицијска академија.

Oбављала дужност секретара Катедре правних наука на КПА.

Члан је Извршног одбора Erasmus+ пројекта ImprESS (Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security), који финансира Европска комисија.

Члан је Управног одбора  твининг пројекта „Подршка јачању борбе против трговине људима у Републици Србији"- Support to Strenghthening the Fight against Trafficking in Human Beings, који финансира Европска унија, a који се имплементира од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије и министрастава унутрашњ их послова Аустрије и Словеније.

Члан је пројектног тима Anita пројекта – Advanced Tools for fighting online illegal trafficking, који финансира Европска комисија у оквиру пројектног циклуса Horzont 2020.

Члан је редакције часописа Политика нацоналне безбедности, чији је издавач Институт за политичке студије.

Члан је редакције часописа Безбедност, чији је издавач Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

Предавач је на специјализованој обуци за Спречавање насиља у породици, који реализује Криминалистичко – полицијска академија и предавач на обуци за царинске службенике „Идентификација ризика од прања новца и финансирања тероризма приликом контроле прекограничног преноса новчаних средстава“, коју реализују Криминалистичко – полицијска академија, Управа царина и Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ).

У оквиру пројектне и интеринститицуоналне сарадње Криминалистичко- полицијског универзитета са  Research Centre on Security and Crimе (Torino), ICITAP-International Criminal Investigative Training Assstance Program (American Embassy Belgrade)  i Interpol-om боравила по позиву и у својству експерта у Eнкориџу, Риму, Лиону и Бриселу.

Члан је организационог одбора међународног научног скупа Дани Арчибалда Рајса 2020.

Члан је Удружења за јавну управу Србије, Међународне асоцијације полиције, Удружења правника Србије и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.

Говори енглески и служи се немачким језиком.
Избор из публикација
 1. Бодрожић И., „Негативне криминално – политичке тенденције и кривична дела тероризма у законодавству Немачке“, Српска политичка мисао, 1/2017, стр. 213 – 227.
 2. Бодрожић И., Бодрожић А., „Политичко – правни аспекти ширења лажних вести“, Српска политичка мисао, 3/2018, стр. 247- 260.
 3. Бодрожић И., „Кривично дело тероризма и његова обележја“, Правни живот, 9/2016, стр. 215-235.
 4. Бодрожић И., „Пракса Европског суда за људска права и кривична дела тероризма“, Страни правни живот, 3/2016, стр. 145- 160.
 5. Бодрожић И.,“Тероризам као кривично дело у документима међународних организација“, Наука, безбедност, полиција, 1/2016, стр. 203- 217.
 6. Бодрожић И., „Кривичноправни механизми реаговања на припремање тероризма“, Правни живот, 9/2017,стр.301-317.
 7. Бодрожић И., „Тероризам као савремена категорија националног кривичног законодавства“, Војно дело, 7/2017, стр.493-510.
 8. Бодрожић И., „Оправданост изучавања тероризма као категорије кривичног права, Култура полиса, 37/ 2018, стр. 237 – 247.
 9. Бодрожић И., „Кривичноправно реаговање на теоризам у законодавству Шпаније и Италије, Страни правни живот, 3/2018, стр. 109- 123.
 10. Бодрожић И., „Примена неких општих кривичноправних института у области кривичних дела тероризма“, Правни живот, 9/2018, стр. 165 – 180.
Чланства у научним и стручним организацијама
 1. Члан удружења за јавну управу Србије
 2. Члан међународног удружења полиције (IPA)
Награде и признања

-

 

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени