проф. др Милан Жарковић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милан Жарковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 195
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 • Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 • Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (1994) (тема: Потраге за учиниоцима кривичних дела)
 • Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду (2005) (тема: Кривичнопроцесни и криминалистички аспекти увиђаја на месту догађаја)
Наставна област, предмети
Научна област: Криминалистичка тактика, методика и оператива

Предмет

 1. Криминалистичка тактика (основне академске студије)
 2. Криминалистика (основне студије форензике)
 3. Криминалистика  (основне студије информатике)
 4. Илегалне миграције и трговина људима (основне академске студије)
 5. Криминиластичка обрада места догађаја (мастер академске студије криминалчистике)
 6. Саобраћајна криминалистика (мастер академске студије криминалчистике)
 7. Обезбеђење доказа (специјалистичке студије)
 8. Криминалитикa (докторске студије криминалистика и право)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен 2. 10. 1958. године у Букови, општина Вировитица, Република Хрватска. На шестомесечном курсу за милиционаре (октобар 1983 – март 1984) постигао најбољи успех у класи. Након дипломирања на Правном факултету Универзитета у Београду распоређен на послове вође сектора у ОУП Земун.

За асистента за предмет Криминалистика–тактика у Вишој школи унутрашњих послова изабран 1986. године, а за наставника 1994. године. У марту 2005. године постављен за помоћника директора Више школе унутрашњих послова за послове вишег образовања.

Након конституисања Криминалистичко-полицијске академије, уз избор за доцента за предмет Криминалистика–тактика, 2006. године изабран за шефа Катедре криминалистичких наука. Шеф Катедре криминалистичких наука  био и у периоду 15.1.2010. –  10.3.2015.). У звање ванредног професора изабран 18. 4. 2007.  године. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије, 2012. године изабран је за редовног професора. Вршилац дужности продекана за наставу у периоду 10.3.2015 – 10.3.2017.

Као аутор, односно коаутор, oбјавио је преко 120 научних и стручних радова (од чега 16 књига - уџбеника, приручника, монографија и студија).

 На Правном факултету у Београду био члан комисија за оцену и одбрану докторске тезе, односно магистарске  тезе , а на парвном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и коментор на докторским студијама.  Криминалистичко-полицијској академији комисије за оцену и одбрану магистарских радова. Учествовао на преко 30 научних и стручних саветовања и био ангажован у реализацији више научних и истраживачких пројеката. Био руководилац групе експерата која је 2010. године израдила Свеобухватну студију о кривичноправном систему и судској пракси у области борбе против трговине људима у Србији, у оквиру Заједничког програма за борбу против трговине људима Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација, Међународне организације за миграције и Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Србији, а под покровитељством Глобалне иницијативе Уједињених нација за борбу против трговине људима. Учествовао у реализацији наставе на бројним (више од 40) семинарима за судије, тужиоце и полицију, на тему унапређења ефикасности мера супротстављања трговини људима и на једном намењеном обуци полицијских тимова МУП-а Црне Горе специјализованих за борбу против трговине људима.  Као међународни експерт ангажован од стране ОЕБСа мисија у Црној Гори реализовао четри дводневна тренинга са судијама, тужиоцима и полицијским службеницима у Црној Гори (окт. – нов. 2018. год. ), на тему „Јачање капацитета представника истражних и правосудних органа у истраживању и процесуирању случајевима трговине људима“.  Учествовао у реализацији предавања посвећених супротстављању трговини људима на Правом факултету Универзитета у Београду, на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, као на семинарима и тренинзима које су организовале различите институције (ICMPD, UNDP, ОЕБС, Центар за безбедносне студије, АСТРА, Црвени крст Србије).

ИзБор из публикација
 1. Кривокапић, В., Жарковић, М., Симоновић, Б.: Криминалистика – тактика. Београд: Виша школа унутрашњих послова, 2003.
 2. Алексић, Ж., Шкулић, М., Жарковић, М.: Лексикон криминалистике. Београд: ауторско издање, 2004.
 3. Жарковић, М., Бановић, Б., Ступар, Љ.: Криминалистика. Београд: Виша школа унутрашњих послова, 2005.
 4. Жарковић, М., Кесић, Т.: Подршка жртвама кривичних дела. Правни живот, Год. 54, књ. 493, бр. 9 (2006), стр. 1151–1161.
 5. Жарковић, М.: Кријумчарење миграната у светлу одредаба Кривичног законика Републике Србије. Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, II део. Београд: Правни факултет, 2008, стр. 203-215.
 6. Жарковић, М.: Криминалистика – тактика, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2010.
 7. Жарковић, М., Бјеловук, И., Боројевић, А., Критички осврт на радни и образовни профил судских вештака у појединиум областима вештачења у Републици Србији, Правни живот, часопис за правну теорију и праксу.Тематски број Право и начело савесности и поштења, год. 63, књига 571, бр. 9, 2014, стр. 693-704 (главни и одговорни уредник проф. др Слободан Перовић).
 8. Жарковић, М., Шурлан, Т., Киурски, Ј., Матић, М., Јосимовић, С., Ка бољој заштити жртава насиља у породици: одговор правосуђа, Београд, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 2012, 312 стр.
 9. Жарковић, М., Бјеловук, И., Кесић, Т., Криминалистичко поступање на месту догађаја и кредибилитет научних доказа, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2012, 235 стр.
 10. Жарковић, М.,  Трговина људима, проституција - унапређење заштите жртава, у Студије рода, Правни факултет  Универзитета у Београду,  2017, Вујадиновић, Д., Станимировић, В.,  стр. 203-232
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени