проф. др Саша Милојевић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Саша Милојевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 123
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Морнаричка војна академија (1992)
 2. Магистарске студије: Војна академија (2000)
  (тема: Могућност извођења противпобуњеничких дејстава на простору СР Југославије)
 3. Докторат: Војна академија (2004)
  (тема: Модел ангажовања специјалних снага полиције и војске током гушења оружане побуне)
Наставна област, предмети
Наставна област: Организација полиције

Предмет

 1. Полицијска тактика (основне академске студије)
 2. Организација и тактика полиције (основне струковне студије)
 3. Тактика полицијских јединица посебне намене (основне струковне студије)
 4. Обезбеђење и заштита личности (специјалистичке студије)
 5. Методологија научног истраживања (докторске студије)
 6. Супротстављање навијачком хулиганизму (мастер студије)
 7. Методика полицијске обуке (мастер студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен 8.4.1969. године у Смедеревској Паланци, Република Србија. Основну и средњу школу завршио у Приједору, Република Српска. Дипломирао на Морнаричкој војној академији 1992. године као други у класи. На Војној академији Војске Југославије, од 1996. године, похађао 10. ванредну класу последипломских студија, смер Ратна вештина. Са успехом магистрирао 2000. године на тему Могућност извођења противпобуњеничких дејстава на простору СР Југославије. Докторску дисертацију под називом Модел ангажовања специјалних снага полиције и војске током гушења оружане побуне успешно одбранио у априлу 2004. године. Од 1992. до 1995. године обављао низ командних дужности у Ратној морнарици Војске Југославије. На лични захтев демобилисан 1995. године, од када ради на Полицијској академији у Београду, најпре на месту командира вода.
У звање асистента–приправника за предмет Ратна вештина изабран 1996. године. У априлу 2000. године изабран у звање асистента на истом предмету. Као асистент у периоду 2000–2002. годинe, држао је наставу на Правном факултету Новосадског универзитета из предмета Методологија истраживања безбедносних појава, а на последипломским студијама Полицијске академије изводио вежбе из предмета Методологија истраживања безбедносних наука. У октобру 2003. изабран је за асистента за предмет Полицијска тактика на Полицијској академији, а у септембру 2004. године изабран за наставника у звању доцента за исти предмет. У августу 2009. године реизабран је у звање доцента за ужу научну област Организација полиције. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије, 2012. године изабран је за ванредног професора. Крајем 2016. године изабран је за редовног професора за ужу научну област Организација полиције, наставни предмет Полицијска тактика.
До сада је објавио више од 60 научних чланака, монографских публикација и уџбеника.
Учествовао је у реализацији више научно истраживачких пројекта Полицијске академије и Криминалистичко-полицијске академије. Од 2014. до 2016. године био је члан уредништва часописа НБП Журнал за криминалистику и право. Од 2016. до половине 2017.  године поверена му је улога уредника тематске области у истом часопису.
Одлуком министра унутрашњих послова именован је у комисију која је у периоду 2003.-2005. године радила на изради плана и програма обучавања припадника Гранична полиције. Током тог рада успешно је сарађивао са Центром за демократску контролу оружаних снага из Женеве (DCAF - Democratic Control of Armed Forces). Током те сарадње у својству изасланика Министарства унутрашњих послова Републике Србије активно је учествовао у низу састанака у Мађарској, Бугарској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и код нас у Србији. На позив Центра за демократску контролу оружаних снага из Женеве одржао је и предавање на тему обуке припадника граничне полиције. У јуну 2011. године био је у групи испитивача на завршном испиту курса за регионалне командире граничних полиција земаља југоисточне Европе (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија и Албанија) у организацији Центра за демократску контролу оружаних снага из Женеве.
Активно је учествовао у раду Академије: више пута је био члан Комисије за издавачку делатност; учествовао је у Радној групи за израду студијских програма Академије; као представник Катедре полицијских наука учествовао је у процесу акредитације Академије и др. Од 1996. године до данас учествује у организацији и реализацији Теренске обуке студената Академије као помоћник руководиоца обуке за оперативно-планске послове, заменик руководиоца обуке и руководилац обуке. Од фебруара 2013. до децембра 2018. године поверена му је организација и реализација свих посебних облика наставе на Криминалистичко-полицијској академији.
Од фебруара 2017. до децембра 2018. године био је вршилац дужности продекана за наставу Криминалистичко-полицијске академије.

Избор из публикација
 1. Милојевић С., Основи полицијске тактике, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009., ISBN 978-86-7020-155-2, UDK 351.74/.75(075.8)
 2. Милојевић С, Јанковић Б, Упоредни приказ граничних полиција држава насталих распадом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и граничне полиције Републике Србије, Страни правни живот 1/12, Београд, 2012.
 3. Милојевић, С., Симоновић, Б., Јанковић, Б., Оташевић Б., Турњанин В., „Млади и хулиганизам на спортским приредбама“, (ISBN 978-86-6383-001-1, COBISS.SR-ID 206137868), ОЕБС, Београд, 2014.
 4. Милојевић С., Јанковић Б., Основи тактике полицијских јединица посебне намене, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, (ISBN 978-86-7020-293-1, COBISS.SR-ID 211105036)
 5. Јанковић Б, Милојевић С, Расизам у фудбалској Србији, Култура Полиса, бр 30, 2016. година, Polis нови Сад и Институт за европске студије Београд, 2016 (УДК: 323.27/.28351.86 ИД БРОЈ 192634124), (УДК 316.624:343.915, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391).
 6. Spasić, D., Milojević, S. (2016). Community Policing in Serbia: Between Tradition and Contemporary Challenges. In: Gorazd Meško, Branko Lobnikar (eds.). Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Safety, Security and Social Control in Local Communities (Conference proceedings). Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security. ISBN 978-961-6821-57-5
 7. Милашиновић, С., Милојевић, С., Пројектовање и реализовање научног истраживања, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016, ISBN 978-86-7020-352-5, COBISS.SR-ID 224354572
 8. Mitrović, B., Janković, R., Dopsaj, M., Vučković, G., Milojević, S., Pantelić, S., Nurkić, M. (2016). How eight-months period without special physical education classes affect on morphological characteristics and motor abilities of students of the academy of criminalistic and police studies, 14 (2), Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, ISSN 2406-0496, UDC 351.74:796.
 9. Cvetković, V., Janković, B., Milojević, S. (2016). Bezbednost učenika od posledica prirodnih katastrofa u školskim objektima. Ecologica, 23 (84), Београд, UDC 502.5:371.212.001.25:614.8.026
 10. Милојевић С., Мијалковић С., Јанковић Б., Детерминантна обележја адолесцентног члана навијачке групе, Теме, Vol. XLI, No. 1, Универзитет у Нишу, 2017, DOI 10.22190/TEME1701227M, UDK 316.624-053.6:796.332
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Комисије за за очување непристрасности у области услуга приватног обезбеђења Сертификационог тела Привредне коморе Србије

Награде и признања
 • Награда министра унутрашњих послова за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства - златник са ликом Арчибалда Рајса (2002);
 • више пута награђиван увећањем коефицијента плате за резултате у обављању редовних и ванредних послова.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени