Проф. др Зорица Вукашиновић-Радојичић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Зорица Вукашиновић-Радојичић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 119
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (2003) (тема: Стратегија развоја државне управе у Србији – правни аспекти)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду (2011) (тема: Европски стандарди правног положаја државних службеника)
Наставна област, предмети
Научна област: Управно право

Предмет

 1. Управно право
 2. Систем државне управе
 3. Јавна управа
 4. Радни односи у органима државен управе
 5. Право и економија јавног сектора
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Зорица Вукашиновић Радојичић је рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу (Осму београдску гимназију, са просечном оценом 5.00). Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду, 1996. године са општим успехом 9.06.  Магистарски рад под називом “Стратегија развоја државне управе у Србији – правни аспекти”, на Правном факултету Универзитета у Београду, одбранила је са одликом, 2003. године. Докторску дисертацију под називом “Европски стандарди правног положаја државних службеника”, на Правном факултету Универзитета у Београду, одбранила је са одликом, у јуну 2011. године. Током школске 2000/2001. години, усавршавала се на Правном факултету у Атини као добитница  стипендије „Александар Оназис” за научноистраживачки рад (Alexander S. Onassis Grant for Postgraduate Studies and Research). Радно искуство има у следећим институцијама: Министарству финансија Владе Републике Србије (1997- 2000); Министарству за рад и запошљавање Владе Републике Србије (2000 - 2002); Савету за државну управу Владе Републике Србије ( 2002 2003); Министарству за економске везе са иностранством Владе Републике Србије (2003 - 2004). Звање тренера у области Права Европске уније у организацији Института за европску политику из Берлина (European Policy Institute), стекла је 2003. године. Похађала је програм „Истраживање јавне управе САД” (Public Administration Issues for Public Executives), у САД, у организацији Владе САД, 2004. године.

У звање асистента за наставни предмет Управно право (општи део), изабрана је Одлуком Изборног већа Полицијске академије, маја 2004. године. У звање доцента за ужу научну област Управно право, за наставни предмет Управно право, изабрана је на седници Наставно - научног већа Криминалистичко-полицијске академије, одржаној 10. јануара 2012. године. У звање ванредног професора, за ужу научну област Управно право, за наставни предмет Управно право, изабрана је Одлуком Већа научних области друштвено хуманистичких и интердисциплинарних студија Криминалистичко-полицијског универзитета, на седници одржаној 7.09. 2016. године.

Поред наставних активности на Криминалистичко-полицијском универзитету, учествовала је у извођењу наставе на мастер академским студијама (Менаџмент у управи) на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Сарадњу са Правним факултетом LUMSA Универзитета у Палерму, Сицилија (Lumsa University Palermo) остварује као предавач по позиву. Учествује у реализацији обука и курсева у оквиру Криминалистичко-полицијског Универзитета, Националне академије за јавну управу, пројеката Европске уније и Савета Европе. Учествује у програму размене наставника у оквиру ЕУ програма Erasmus+Program (Erasmus Mobility). Ментор је у процесу израде завршних радова на специјалистичким и мастер академским студијама. Учествује у раду радних група државних органа за припрему нацрта прописа. 

Остварује учешће у научно-истраживачким и стручним пројектима: Савета Европе и Европске уније, (Human Resources Management in Local Self-Government Phase 1 and 2,  Erasmus+ Program of the European Union, IPA), Центра за интегритет у сектору безбедности Краљевине Норвешке (CIDS), Организације за европску безбедност и сарадњу (ОSCE), Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), Програмa Велике Британије за подршку реформама у Србији  (UK Reform assistance to Serbia), Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), Програма за развој уједињених нација (UNDP), Владе Француске, Светске банке и другим. Истраживач је у оквиру Пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС („Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“). Кроз научно-истраживачке и стручне пројекте остварује сарадњу са  институцијама и органима Републике Србије - Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, Министарством унутрашњих послова РС, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Националном академијом за јавну управу, СКГО, Службом за управљање кадровима РС, Институтом за Упоредно право у Београду и другим.

Аутор је монографија, научних радова у домаћим и међународним часописима. Остварује учешће на домаћим и међународним конференцијама. Говори енглески језик, служи се немачким и грчким.
Избор из публикација
 1. Вукашиновић Радојичић З., Измене правног оквира у правцу јачања професионализације управе, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу, 2018,  Број 10, Том II, Књига 608, 245-259.  
 2. Vukašinović Radojičić Z., The Novelties of the Serbian Civil Service Legislation-Introducing a competency based human resource management, Thematic Conference Proceedings of International Significance, “Archibald Reiss Days”, Belgrade, 6-7 November, 2019.
 3. Вукашиновић Радојичић З., Правна питања службеничких односа, Едиција Монографије, Књига 25, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
 4. Васиљевић, Д., Вукашиновић Радојичић З., Управно право, Четврто измењено и допуњено издање, ISBN 978-86-7020-428-7 COBISS SR-ID 279556876, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 2019.
 5. Вукашиновић Радојичић, З., Вучетић, Д., Крстић Мастриџеловић И.; Развој службеничког законодавства и образовања у Србији – историјске и савремене тенденције, Теме, Часопис за друштвене науке, Journal for social sciences, vol. XLIII, Nо1, 2019, Правни факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2019, стр. 109-132.
 6. Vukašinović Radojičić, Z., New Police Legislation of the Republic of Serbia-Towards a New Human Resource Management System, Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Volume II, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016.
 7. Вукашиновић Радојичић, З., Марковић, Н., Изазови примене савремених информационих технологија и реформа јавне управе у Републици Србији, 32. Сусрет Копаоничке школе природног права, Правни живот, Часопис за правну теорију и праксу,  12-17 Децембар, 2019, Удружење правника Србије, Београд.
 8. Vukašinović Radojičić, Z., Rabrenović,A., Alignment of the Serbian Civil Service Legislation with the EU accession requirements, PRAVOS, „EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement“ in Osijek, 14-15 June 2018, 184-200.  
 9. Вукашиновић Радојичић, З., Европски службенички системи, монографија, Криминалистичко-полицијска академија, Едиција Монографије, Књига 14, ISBN 978-86-7020-253-5, COBISS.SR-ID 200619276, Београд, 2013.
 10. Vukašinović Radojičić Z., Vučetić, D., Novelties in the Serbian Local Self-Government Regulation, “Archibald Reiss Days”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Belgrade, 7-9 November 2017, Volume II, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2017, pp. 253-259.  
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је Управног одбора Института за Упоредно право у Београду (2019- /). Члан је Удружења за јавну управу Србије. Чланство у Издавачком одбору научног часописа Криминалистичко-полицијске академије, «НБП -  Наука, безбедност, полиција – Журнал за криминалистику и право/NBP (2016-2018). Чланство у Савету Криминалистичко – полицијске академије (2013 – 2017).

Награде и признања

Добитница је стипендије „Александар Оназис” за научноистраживачки рад у Атини (Alexander S. Onassis Grant for Postgraduate Studies and Research), за школску 2000/ 2001. годину. Добитница је стипендије Владе САД (US State Department Program) за програм „Истраживање јавне управе САД” (Public Administration Issues for Public Executives), 2004. године. Добитница ја награде Фонда „Проф. др Никола Стјепановић“, Правног факултета Универзитета у Београду, за рад „Јавна управа и промене“.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени