проф. др Сретен Југовић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Сретен Југовић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 154
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2001) (тема: Правни положај лица у органима управе са посебним освртом на полицију)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2008) (тема: Управна овлашћења полиције)
Наставна област, предмети
Научна област: Управно право

Предмет

 1. Право унутрашњих послова (основне академске студије)
 2. Јавна управа (специјалистичке академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Сретен Југовић је рођен 02. јула 1966.  године у Бајиној Башти. Основну школу    завршио је у Бајиној Башти, а Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици, са одличним успехом. Вишу школу унутрашњих послова у Београду завршио је 1991. године. Правничко образовање заокружио је дипломирањем на Правном факултету у Крагујевцу (1996).  Последипломске студије уписао је на истом факултету, на Политичко-управном смеру 1997. године, а усмени магистарски испит положио је 2000. године. Магистрирао је 03. новембра 2001. године, одбранивши магистарски рад „Правни положај лица у органима управе са посебним освртом на полицију“. Докторску дисертацију „Управна овлашћења полиције“ одбранио је на Правном факултету у Крагујевцу 14. марта 2008. године, пред комисијом у саставу: проф. др Ратко Марковић, проф. др Невенка Бачанин (ментор), проф. др Мићо Бошковић.

Након завршене Средње школе унутрашњих послова, од 1985. године запослен је у РСУП-у Србије као полицијски службеник. Радно искуство стицао је на различитим радним местима, у различитим звањима, односно чиновима, са средњом, вишом и високом стручном спремом. Као сарадник у настави Више школе унутрашњих послова од 1991. године учествовао је у извођењу наставе на бројним курсевима за полицајце приправнике, у организацији МУП-а Републике Србије и ВШУП-а.

У звање асистента за предмете Управно право и Полицијско право изабран је 2002. године на Полицијској академији, а од оснивања Криминалистичко полицијске академије  био је асистент за ужу научну област Управно право, предмет Право унутрашњих послова (2006-2008). У звање доцента за исти наставни предмет изабран је 09. 06. 2008, док је у звање ванредног професора, за наставни предмет Право унутрашњих послова, изабран 28. 02. 2012. године на Криминалистичко-полицијској академији. У звање редовног професора на Академији за ужу научну област Управно право, предмет Право унутрашњих послова изабран је 2016. године.
Поред Права унутрашњих послова на основним академским студијама, држи наставу и из предмета Јавна управа на Специјалистичким академским студијама и Контрола полиције, на мастер академским студијама. На Специјалистичким студијама је  руководио смером „Извршно управљање у систему државне управе“ (2009-2015). Као гостујући професор држао је предавања из Управног права и Права унутрашњих послова на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

У досадашњем периоду имао је преко 20 менторстава (за мастер радове и  за специјалистичке). Осим тога, учествовао је и у већем броју комисија за одбрану завршних радова.
Више пута је учествовао у комисијама за писање извештаја за избор у наставно-научна звања на Криминалистичко-полицијској академији.

Био је рецензент уџбеника, монографија и већег броја чланака за часописе Теме, Наука, Безбедност и Полиција, и Безбедност, као и већег броја радова за зборнике са међународних скупова Криминалистичко полицијске академије и друге зборнике и часописе.

Учествовао је на већем броју домаћих и међународних научних скупова.
Објавио је уџбеник (четири издања), монографију и више од 55 научних и стручних радова.
За проректора Криминалистичко-полицијског универзитета изабран је 03.12.2018.
Члан је Удружења за јавну управу.

Избор из публикација
 1. С. Југовић, Управна функција полиције, (Едиција монографије), КПА, Београд, 2013, стр. 192. UDK  351.74/.76(497.11)  ISBN 978-86-7020-257-3  COBISS.SR-ID 201400844
 2. Сретен М. Југовић, „Право задржавања лица и сродни институти ограничавања слободе кретања“, Српска политичка мисао, број 2/2014, Год. 21. Vol. 44, стр. 267-281. УДК 343.26     ISSN 0354-5989    UDK 32.  
 3. Сретен Југовић, „Реформа државне управе у Републици Србији – с освртом на полицију – , Српска политичка мисао, посебно издање, Београд, 2017, стр. 143-157. ISSN 0354-5989 UDK 32  УДК чланка  35.07(497.11)(094.5.072)
 4. Сретен М. Југовић, (Не)делотворност Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, LII бр. 3/2018, стр. 961-975.УДК 3 343.55:343.85(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-18912
 5. Сретен Југовић, Дарко Симовић, „Закон о полицији Републике Србије од 2016. године - критички поглед“, Зборник радова/Правни факултет у Новом Саду, бр. 1/2016, Нови Сад, 71-85. ISSN 0550-2179 UDK 34(082) COBISS.SR-ID 16397826
 6. Сретен Југовић, „Законска решења о организацији, овлашћењима и контроли полиције у Републици Српској од 2016. године“,  Правна  ријеч, бр. 46/2016, Бања Лука, 223-236. УДК: 351.741(497.6) ISSN: 1840-0272
 7. Jugović, S.: „Zaštitnik građana i kontrola policije i Bezbednosno-informativne agencije u Republici Srbiji“, Pravna riječ, Broj 29/2011, Godina VIII, ISSN: 1840-0272, Banja Luka, 2011, str. 731-744. (glavni i odgovorni urednik: Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović). UDK 343.1/.5(497.11)
 8. С. Југовић, Полиција у Републици Србији – орган управе или јавна служба, Зборник  Структура и функционисање полицијске организације, традиција, стање и перспективе – II, Београд, 2013, стр. 73-87. УДК: 351.74/.75(497.11) ISBN 978-86-7020-263-4 COBISS.SR-ID 203350284
 9. С. Југовић, Д. Симовић, Д. Аврамовић, Правни режим оружја и муниције и право на живот, Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму IV, Београд, 2013, 79-92; UDK 343.9.02(082) 343.341(082) 323.28(082) ISBN 978-86-7020-267-2 COBISS.SR-ID 203874060
 10. С. Милетић, С. Југовић, Право унутрашњих послова, 4. измењено и допуњено издање, КПУ, Београд, 2019. стр. 438. (уџбеник).
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је и један од оснивача Удружења за јавну управу Републике Србије. Такође, члан је и један од оснивача Српског правничког клуба.

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени