Проф. др Драгана Чворовић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Драгана Чворовић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 3107 119
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (2010) (тема: Полиција и преткривчни поступак)
 3. Докторске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (2016) (тема: Лишење и ограничење слободе од стране полиције)
Наставна област, предмети
Научна област: Казнено право

Предмет

 1. Полиција у кривичном поступку (основне академске и струковне студије криминалистике);
 2. Кривично и кривично процесно право (основне академске студије форензичког инжењерства );
 3. Европски стандарди полицијског поступања у кривичном поступку (мастер студије криминалистике );
 4. Тужилачка истрага (мастер студије криминалистике);
 5. Доказивање у кривичном поступку (мастер студије криминалистике);   
 6. Кривично право (материјално и процесно) (докторске студије криминалистике )
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Драгана Чворовић је рођена 01. 09.1981. године у Београду , где је  завршила Основну школу и  VI  београдску гимназију, и то са одличним успехом.  Правни факултет је уписала 2001. год. , и исти завршава 2005. године са просечном оценом  9, 65.

Одмах  по дипломирању на факултету (школске 2005/2006.) уписала је последипломске студије на Правном факултету у Београду (СМЕР КРИВИЧНОПРАВНИ), и на истима је положила усмесни магистарски испит 5. јула 2007. год., са одликом,  a магистарску тезу под називом`` Полиција и преткривични поступак ``одбранила је (такође са одликом) на Правном факултету Универзитета у Београду 14. јуна 2010. год., и стекла  академски назив магистра правних наука.

Докторску дисертацију под називом '' Лишење и ограничење слободе од стране полиције '' одбранила је  26. фебруара 2016. год. на Правном факултету Универзитета у Београду и стекла академски назив доктора правних наука.

Након рада у Институту за криминолошка  и социолошка  истраживања у  Београду у својству истраживача приправника марта месеца 2006. год. прелази да ради на Вишу школу унутрашњих послова у Београду (сада Криминалистичко-полицијски Универзитет) где је и данас запослена прво као сарадник у настави и асистент  а потом (од 8.12.2016.год.) као доцент за  ужу научну област казнено право.

Остварила је учешће у већем броју домаћих и међународних пројеката: Европска Унија, Канадска амбасада, Организација за европску безбедност и сарадњу, Америчка амбасада, '' Opportunity of Criminal Prosecution ( Government of Canada through the Canadian International Development Agency ( CIDA ) '', 2009; '' Implemantation of the new Criminal Procedure Code in Serbia ( OSCE Mission to Serbia) '', 2015; '' Penal Policy in Serbia ( US Embbasy in Serbia ) '', 2016- 2019; '' Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security ImprESS ( 586410-EPP-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP ) '', Co-funded by the Erasmus+ Programme of European Union, 2017- 2020; '' Crime in Serbia: Phenomenology, Risks and Possibilities of Social Intervention '', Institute for Criminological and Sociological Research, 2012- 2019;

У свом досадашњем раду објавила је преко 50 радова из области кривичноправних научних дисциплина, у домаћим часописима и у часописима у иностранству који су индексирани у SSCI листи, heinonline, scopus листи престижних светских часописа. Учесник је преко 20 научно-стручних скупова националног, региналног и међународног карактера. Члан је уређивачког одбора Ревије за криминологију и кривично право Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, члан међународног научног одбора часописа '' Yearbook '' University “St. Kliment Ohridski” Bitola, Republic of North  Macedonia. Говори енглески језик, служи се немачким.
Избор из публикација
 1. Чворовић, Д., Турањанин В. : Улога пороте у Француском кривичном поступку '', Анали Правног факултета Универзитета у Београду, УДК 343.195( 44 ), 2015.
 2. Чворовић, Д. : Предистражни поступак и бесплатна правна помоћ '', Збор.:'' Бесплатна правна помоћ ( Ratio legis, обим и услови примене ), Министарство Правде, Београд, 2017.
 3. Турањанин, В., Чворовић, Д. : Структура судских већа у кривичним судовима, Анали, Правни факултет Универзитета у Београду, вол. 66, 2, UDC 343.195( 497.1- 89 ), 2018.
 4. Чворовић, Д. : Одбрана сиромашних ( економски показатељ и правичан поступак ), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2018.
 5. Cvorovic, D, Djokic, I. : Legal protection of domestic violence ( pre- crime concept and doctrine of the European Court of Human right ), in Simovic, D. ( Ed. ). Thematic Conference Proceedings of International Significance, University of Criminal Investigations and Police Studies, Vol. 1. Belgrade, 2018.
 6. Cvorovic, D. : Implicit of Rights to a Fair Trial and Casuistry of the European Court of Human Rights, Zbornik Instituta za kriminoloska I socioloska istrazivanja, 2016.
 7. Cvorovic, D. : Modern tendencies of the Police Action in Criminal Procedural Legislation of Germany, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 2018.
 8. Cvorovic, D. : PUBLIC PROSECUTOR AS A SUBJECT FOR THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA, ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ», МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ІНСТИТУТ ІКАО ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ БАКИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АВІАЦІЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ) МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОГІСТИКИ І ТРАНСПОРТУ У ВРОЦЛАВІ (ПОЛЬЩА), Том І 1 березня 2019 року Київ 2019.      
 9. Cvorovic, D. : Reform of the criminal procedure legislation of the Republic of Serbia- new challenges, Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки «МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ» Том І 16-17 травня 2019 року, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ, Київ, 2019.
 10. Djokic, I., Cvorovic, D. : Forming a group for the purpose of committing criminal offences as a modern threat to a democratic society- new challenges in the process of accession of the Republic of Serbia to the European Union, Teme, Универзитет у Нишу, vol. XLIII, no.4., 2019. 
Чланства у научним и стручним организацијама
 1. Српско удружење за кривичноправну теорији и праксу
 2. Europius
Награде и признања

University of Cambridge-first certificate in English-F.C.E.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени