проф. др Ивана Бјеловук

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ивана Бјеловук
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 127
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Машински факултет Универзитета у Београду (1997)
 2. Магистарске студије: Машински факултет Универзитета у Београду (2005)
  (тема: Форензичка карактеризација трагова дејства бризантних експлозива на подлогу и околину)
 3. Доктор техничких наука: Машински факултет Универзитета у Београду, смер Војно машинство-системи наоружања, 2014.
Наставна област, предмети

Научна област: Криминалистичко-форензичка

Предмет

 1. Криминалистичка техника (ОАСК)
 2. Основи криминалистичке технике (ОССК)
 3. Инжењерство експлозива и експлозивних направа (ОАСФ)
 4. Криминалистичка обрада места догађаја (МАСК)
 5. Криминалистичке експертизе (МАСК)
 6. Криминалистичке идентификације (САСК)
 7. Криминалистика (ДАСК)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Рођена у Београду, где је завршила основну школу, гимназију и Машински факултет Универзитета у Београду, смер Војно машинство; дипломирала рад на катедри за Војно машинство на тему „Конструкција метка кал. 38 са поткалибарним зрном“, ментор проф. др Слободан Јарамаз; магистрирала на тему: „Форензичка карактеризација трагова дејства бризантних експлозива на подлогу и околину“ – ментор проф. др Слободан Јарамаз; докторирала на тему „Форензичка анализа и моделирање карактеристика кратера насталог при површинској експлозији бризантног експлозива“, Машински факултет универзитета у Београду – ментор проф. др Слободан Јарамаз. Завршила више курсева и семинара и то: Криминалистичко технички курс у организацији МУП РС као један од најбољих полазника;Специјалистичке семинаре за Вештачење новца и Интернационалног организованог кријумчарења наркотика у организацији BKA (Bundeskriminalamt - Wiesbaden) и МУП РС; Курс за обуку кадровске базе из области Криминалистичко-техничке обраде лица места кривичних дела, у организацији Шведског националног полицијског борда, ОЕБС и МУП-а РС; Курс за тренере (TDC) и Курс за израду наставног плана и програма (СDC) у организацији ОЕБС;Семинаре „Борба против дроге и тероризма у региону“ у склопу припрема Србије за белу шенгенску листу и европске интеграције, МУП РС и GE Security;Утврђивање даљине пуцања; Савремене методе изазивања фиксирања и вештачења трагова газеће површине обуће и семинаре: Projektina DokuboxHD/PIA-7 Software; Modern Forensic Equipment for Investigation of the Crime Scene; Савремена форензичка опрема за увиђаје на месту злочина и семинар „Писање пројеката за донаторска средства и порески аспект донација ПДВ“.

Запослена у Вишој школи унутрашњих послова у Земуну од 1998. на пословима стручног сарадника на предмету Криминалистика техника; положила je стручни испит МУП РС; 2005. изабрана за предметног наставника на истом предмету у звању предавача, а од 2006. на Криминалистичко-полицијској академији. Држала наставу на специјалистичким курсевима за потребе МУП Криминалистичко-технички; за контролу и регулисање саобраћаја; за Физичко-техничко обезбеђење; за мултиетничку полицију, за оперативне раднике криминалистичке полиције и Основни курс противдиверзионе заштите. Држала наставу на Основном курсу за противдиверзину заштиту у Босни и Херцеговини у својству Expert lecturer Bomb Squad Training.

Била је ангажована на пројектима: Развојно-сараднички пројекат шведске и српске полиције за унапређење обраде лица места SweSeI 2004-2008 (члан тима за израду Подсетника за криминалистичке техничаре); Евалуација квалитета наставног процеса студијских програма КПА, 20092011; Развојно-сараднички пројекат шведске и српске полиције Развој система за обуку у обради места догађаја и форензику и Успостављање форензичког центра за обуку у оквиру МУП РС SweSeII 2011-2014; Евалуација квалитета наставног процеса студијских програма КПА 2008-2011.Специфичности криминалистичко-форензичке обраде места догађаја кривичних дела, 20122014.Форензички методи у криминалистици,2015-2019

Члан Савета КПА од 2007.-2010. и председник Савета КПА у два мандата: 2010-2013 и 2013- 2015. За изузетне резултате у развоју полицијског школства награђена од стране Министра унутрашњих послова. Аутор више научних и стручних радова, монографије и Практикума за криминалистичку технику.

Удата, мајка двоје деце.
Избор из публикација
 1. Ђорђевић, И.; Карактеристике муниције специјалне намене са аспекта криминалистичких вештачења, Безбедност 1999, 41, 4, стр. 513-529. -M53
 2. Žarković, M., Bajagić, M., Bjelovuk, I. Specifics Within The Crime Scene Investigation Of An Explosion Site In The Case Of A Suicide Terrorism Act, Proceedings of the Conference Policing in Central and Eastern Europe – Social Control of Unconventional Deviance, Ljubljana, Slovenia, 22-24 Sept. 2010, Editors: Gorazd Meško, Andrej Sotlar and John Winterdyk, str. 497-521, Ljubljana 2011. (Conference Proceedings Social Science Citation Index Thomson Reuters).-M33
 3. I.D. Bjelovuk, S.Jaramaz. D.Mickovic., Estimation of explosive charge mass used for explosions on concrete surface for the forensic purpose, Science & Justice 52 (1) 2012, 20-24. - M23
 4. Žarković, M., Bjelovuk, I., Kesić, T. (2012) Kriminalističko postupanje na mestu događaja I kredibilitet naučnih dokaza.Beograd:Kriminalističko-policijska akademija. - М42
 5. Bjelovuk, I.,  Kesić, T., Žarković, M., Consequences of Explosive Devices' Activation on Victims and Their Criminal Justice Importance, The Ninth Biennial International Conference Criminal Justice and Security – Contemporary Criminal Justice Practice and Research: Conference Proceedings, (edited by G. Mesko, A. Sotlar and Jack Greene), Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2013., p. 279-295.  -M33
 6. Žarković, M., Bjelovuk, I., Borović, A. Kritički osvrt na radni i obrazovni profil sudskih veštaka u pojedinim oblastima veštačenja u Republici Srbiji. Pravni život-časopis za pravnu teoriju i praksu 693-704 God. 63, (2014) (gl. i odg. urednik: prof. dr Slobodan Perović).–M51
 7. Bjelovuk, I. Jaramaz, S., Elek, P., Micković, D., Kričak, L. (2015) Estimation of the Explosive Mass Based on the Surface Explosion Crater on Asphalt. Technical Gazette,  22 (1) 227-232.
 8. Bjelovuk, I., Jaramaz, S., Elek, P., Micković, D., Kričak, L. (2015) Modelling of the characteristics of crater emerged from the surface explosion on the soil. Combustion, Explosion & Shock Waves, (3) 395-400.
 9. Бјеловук, И. (2019) Форензичка обрада и анализа трагова експлозије бризантних експлозива. Београд: Криминалистичко-полицијски универзитет. – M42
 10. Bjelovuk, I., Baić, V., Kesić, T. Thermal Imaging application in Evidence Securing, International Scientific Conference “Arcibald Reiss Days“,  Belgrade, 6-7 November 2019, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. I, pp. 115-123
Чланства у научним и стручним организацијама
 • IAK - Интернационална асоцијација криминалиста
Награде и признања
 • Награда министра унутрашњих послова за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства.
 • Похвалница за изузетну сарадњу од стране студентског парламента КПА.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени