проф. др Тања Кесић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Тања Кесић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 136
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (2005) (тема: Положај осумњиченог у преткривичном поступку)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2011) (тема: Међународни стандарди у поступању полиције у кривичним стварима)
Наставна област, предмети
Научна област: Казнено право

Предмет

 1. Кривично процесно право (основне струковне студије криминалистике)
 2. Доказивање у кривичном поступку (мастер академске студије криминалистике)
 3. Криминалистичка виктимологија (специјалистичке академске студије криминалистике)
 4. Kривично право – Кривично процесно право (докторске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођена је у Београду 1969. године. Основну и средњу школу завршила је у Београду са одличним успехом. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду, са општим успехом 8,56. Магистарске студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду, положивши са одликом усмени магистарски испит и одбранивши са одликом магистарски рад под називом „Положај осумњиченог у преткривичном поступку“ 2005. године. Докторску дисертацију под називом „Међународни стандарди у поступању полиције у кривичним стварима“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2011. године. Положила је стручни испит за рад у органима државне управе пред комисијом Министарства правде Републике Србије 1997. године и стручни испит за рад у органима државне управе пред комисијом Министарства унутрашњих послова Републике Србије 1998. године. Поседује сертификат Инцест траума центра из Београда о успешно завршеном програму за едукаторе у области Насиља заснованог на родној припадности из угла деце и одраслих особа које су преживеле трауму.

Радно искуство је стекла у: Kриминалистичко-полицијској академији (од 2006. до данас), Вишој школи унутрашњих послова, Министарство унутрашњих послова Републике Србије (1998-2006); Општини Савски венац (1996-1998); Осигуравајућем друштву „Балкан осигурање“ (1994-1995).

Учествовала је у реализацији специјалистичких курсева за пограничну полицију, криминалистичке техничаре и мултиетничку полицију МУП-а Републике Србије (последњи у организацији ОЕБС-а и МУП-а РС). Била је ангажована у својству предавача на основном курсу „Однос полиције према медијима“ у организацији ОЕБС-а. Поред тога, учествовала је у својству предавача на специјалистичким обукама за пореску полицију, запослене у Одељењу унутрашње контроле царине и полицијске службнике МУП РС за примену Закона о спречавању насиља у породици.

Остварила је учешће у већем броју домаћих и међународних пројеката:

Положај и улога полиције у преткривичном и претходном кривичном поступку  (Виша школа унутрашњих послова, Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Институт за криминолошка и социолошка истраживања); Евалуација квалитета наставног процеса студијских програма Криминалистичко-полицијске академије (Криминалистичко-полицијска академија); Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије); Криминалистичко-форензичка обрада места кривичних догађаја (Криминалистичко-полицијска академија); Родна равноправност и родно засновано насиље (Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој - UNDP, Министарство за иностране послове Норвешке - Norwegian Ministry of Foreign Affairs); Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији (Програм Уједињених нација за развој - UNDP, Агенција за оснаживање жена и родну равноправност – UN Women, Дечији фонд Уједињених нација – UNICEF и Фонд УН за борбу против насиља над женама – UN Trust Fund to End Violence against Women). 

Говори енглески језик и служи се руским језиком.

Изабрана је за учешће у програму професионалне образовне размене „Отворени свет – Центар за лидерство Отвореног света“ (Open World – Leadership Center),  на тему „Адверсарни систем САД“. Програм је финансиран од стране Конгреса и Владе САД а реализован је у САД (Вашингтон и Чикаго) у 2012. години. Одлуком Владе Републике Србије именована је за члана Радне групе Владе РС за израду Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020).

У два мандата је бирана за члана Савета Криминалистичко-полицијске академије. Одлуком Наставно-научног/Изборног већа Криминалистичко-полицијске академије изабрана је у звање доцента 2012. године, а 2016. године изабрана је у звање ванредног професора.

Избор из публикација
 1. Кесић, Т., Недоумице у законском регулисању претресања стана и лица, Ревија за криминологију и кривично право, Vol. 45, бр. 2 (2007), стр. 119–138.
 2. Milošević, M., Kesić, T., Bjelovuk, I. Quality management system in forensic laboratories, Nauka, bezbednost, policija – Žurnal za kriminalistiku, br. 2 (2009), str. 1–12.
 3. Жарковић, М., Бјеловук, И., Кесић, Т., Криминалистичко поступање на месту догађаја и кредибилитет научних доказа, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2012.
 4. Bjelovuk, I.,  Kesić, T., Žarković, M., Consequences of Explosive Devices' Activation on Victims and Their Criminal Justice Importance, The Ninth Biennial International Conference “Criminal Justice and Security – Contemporary Criminal Justice Practice and Research”, Conference Proceedings (edited by Gorazd Mesko, Andrej Sotlar and Jack R. Greene), Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2013., p. 279-295.  
 5. Lajic, O., Kesic, T., Cetkovic, P., Finanzermittlungen und Einziehung im serbischen Recht, Kriminalistische Praxis und Rechtsprechung, Kriminalistik, Unabhängige Zeitschrift für die kriminalisticsche Wissenschaft und Praxis, 1/2014, 68. Jahrgang, 24-30.
 6. Милошевић, М., Кесић, Т., Бошковић, А. Полиција у кривичном поступку (уџбеник), друго измењено и допуњено издање, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016.
 7. Симеуновић-Патић, Б, Кесић, Т. Криминалистичка виктимологија, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016.
 8. Boskovic, A., Kesic, T. Role of the Police in Prosecutorial Concept of Investigation in the Republic of Serbia – Challenges and Solutions. The 8th International Policing Forum, Conference Proceedings “International Policing Cooperation and Police Capacity Building in the Context of Regional Economic Cooperation“, People's Public Security University of China, Beijing, 2016, pp. 50-69.
 9. Ćetković, P., Kesić, T., Bjelovuk, I. Pravno nedopušteni dokazi u krivičnom postupku – Teorija plodova otrovnog drveta, Pravni život - Časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 10/2017, str. 81-95. UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.
 10. Kesić, T., Bjelovuk, I., Application of Thermal Imaging Cameras in Crime Detection, Teme – Časopis za društvene nauke, Vol. XLIII, No. 4/2019, pp. 997-1011.
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан је Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и Међународног криминалистичког удружења са седиштем у Загребу, Република Хрватска.

Награде и признања

Награда министра унутрашњих послова за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства (08.02.2005.).

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени