проф. др Радосав Рисимовић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Радосав Рисимовић
ТЕЛЕФОН
+ 381 65 30 00 131
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду (1997)
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (2004)
  (тема: Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја у нашем кривичном законодавству)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду (2008) (тема: Нужна одбрана у нашем кривичном законодавству)
Наставна област, предмети
Научна област: Казнено право

Предмет

 1. Прекршајно право (основне академске студије)
 2. Прекршајно право (основне струковне студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Радосав Рисимовић је рођен 21. новембра 1972. године у Чачку. На Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду је запослен од 2000. године. Завршио је средњу Правно-биротехничку школу. По завршетку служења војног рока, започиње студије на Правном факултету у Београду школске 1992/93 године. Дипломирао је 1997. године, са просечном оценом 9,17. Као један од најбољих студената награђен је од стране матичног факултета за успех постигнут у стицању знања. Школске 1997/98. године на Правном факултету Универзитета у Београду уписује последипломске студије – кривичноправни смер. Академски степен магистра кривичноправних наука стекао је 2004. године успешно одбранивши магистарску тезу под називом Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја у нашем кривичном законодавству. Комисију за одбрану магистарског рада сачињавали су проф. др Зоран Стојановић, проф. др Маринка Цетинић и проф. др Ђорђе Ђорђевић. У септембру 2004. године на Полицијској академији изабран је у звање асистента за наставни предмет Прекршајно право. Од 2005. године био је ангажован на изради докторске дисертације под насловом Нужна одбрана у нашем кривичном законодавству, коју је са успехом одбранио и тиме стекао научни степен доктора правних наука, 28. септембра 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду, пред комисијом којом је председавао проф. др Зоран Стојановић. Аутор је већег броја реферата на научностручним скуповима са међународним учешћем, као и више научних и стручних чланака и монографија. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије  2010. године изабран је за доцента за ужу научну област Казнено право – предмет Прекршајно право. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије 2015. године је изабран у звање ванредног професора за ужу научну област Казнено право – предмет Прекршајно право. У звање редовног професора за ужу научну област Казнено право – предмет Прекршајно право Криминалистичко-полицијског универзитета изабран је 2019. године.

Избор из публикација
 1. Radosav Risimović, Proving intent to supply drugs – Threshold quantities or circumstantial evidence, International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 58, 2019, p. 80-90.
 2. Радосав Рисимовић, Драгана Коларић, Редовно одмеравање казне, Теме, 1/2016, страна 1-14.
 3. Радосав Рисимовић, Кривичноправни аспект злоупотребе опојних дрога и нових психоактивних супстанци, Издавач: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, ISBN број: 978-86-80756-21-9, 164 стране, Београд, 2019. године.
 4. Радосав Рисимовић, „Да ли је оправдана легализација медицинске и рекреативне употребе канабиса“, Наука Безбедност Полиција – журнал за криминалистику и право, 3/2018, страна 251-267.
 5. Радосав Рисимовић, Генеричке забране нових психоактивних супстанци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018, страна 1683-1695.
 6. Радосав Рисимовић, Александар Бошковић, Неовлашћено стављање у промет опојних дрога злоупотребом интернета, Безбедност, 3/2018, страна 26-42.
 7. Радосав Рисимовић, "Seizure or taxation of illegal income: Example of drug trafficking", Страни правни живот, 4/2017, страна 199-218.
 8. Radosav Risimović, Prohibition of Mitigation of Penalty - Example of Drug Trafficking, Међународна научна конференција “Archibald Reiss Days", Vol. 2/2017, страна 285-299.
 9. Радосав Рисимовић, Нове психоактивне супстанце: појам и кривичноправно регулисање, Правни живот, 9/2017, страна 285-300.
 10. Radosav Risimović, Dragana Kolarić, Personal characteristics of the perpetrator and sentencing, Међународна научна конференција “Archibald Reiss Days", Vol. 2/2015, strana 321-331.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

Као један од најбољих студената добитник је награде и признања Правног факултета у Београду 1993. године.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени