проф. др Александар Бошковић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александар Бошковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 184
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2006)
  (тема: Радње органа унутрашњих послова у преткривичном и претходном кривичном поступку и њихова доказна вредност)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2010)
  (тема: Тужилачко полицијски концепт истраге и ефикасност кривичног поступка)
Наставна област, предмети
Научна област: Казнено право

Предмет

 1. Основи кривичног процесног права (основне академске студије криминалистике)
 2. Кривично и кривично процесно право (основне академске студије информатике и рачунарства и форензичког инжењерства)
 3. Модел тужилачке истраге (мастер академске студије криминалистике)
 4. Доказивање у кривичном поступку (мастер академске студије криминалистике)
 5. Кривично право (материјално и процесно) (докторске студије – Криминалистика и право)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Александар Бошковић је рођен у Бору 27. 6. 1977. године. Основну школу и шесту гимназију је завршио у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду је уписао 1996. године и дипломирао је 2001. године. Академски степен магистра наука стекао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу у јануару 2006. године, успешно одбранивши магистарску тезу под називом Радње органа унутрашњих послова у преткривичном и претходном кривичном поступку и њихова доказна вредност. Академски степен доктора наука стекао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу у јуну 2010. године, успешно одбранивши докторску дисертацију под називом Тужилачко полицијски концепт истраге и ефикасност кривичног поступка. Запослио се на Полицијској академији у својству асистента приправника на предмету Кривично процесно право од априла месеца 2002. године. Октобра месеца 2006. године је изабран за сарадника у звању асистента за ужу научну област Казнено право за наставни предмет Кривично процесно право, а септембра месеца 2010. године је изабран за наставника у звању доцента на основним академским студијама за ужу научну област Казнено право за наставни предмет Основи кривичног процесног права на Криминалистичко полицијској академији у Београду. Јула месеца 2015. године је изабран за наставника у звању ванредног професора на основним академским студијама за ужу научну област Казнено право за наставни предмет Основи кривичног процесног права на Криминалистичко полицијској академији у Београду. Марта месеца 2020. године изабран је за наставника у звању редовног професора на основним академским студијама за ужу научну област Казнено право за наставни предмет Основи кривичног процесног права на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

У периоду од фебруара 2017. године до новембра 2018. године обављао је функцију вршиоца дужности продекана за студије другог степена, а у истом периоду био је и члан Сената на Криминалистичко-полицијској академији. Такође, био је председник Комисије за издавачку делатност у периоду 2016-2018. година.

У периоду децембар 2016 – јануар 2017. година био је  руководилац обуке Методи истраге корупције у царини за припаднике Одељења унутрашње контроле у Управи царина у организацији Министарства финансија Републике Србије, ГИЗ фондације и Криминалистичко-полицијске академије. Учествовао је и у реализацији семинара и писању приручника за инспекторе пореске полиције под називом Методе истрага пореских кривичних дела, у организацији Министарства финансија Републике Србије, ГИЗ фондације и Криминалистичко-полицијске академије (2016).

Члан је уређивачког одбора часописа Scientific Bulletin (едиција Право) чији је издавач Државни универзитет Министарства унутрашњих послова у Лвиву – Украјина, часописа Вестник криминалистики (Москва) и Правне теме.

Више пута је био члан Комисија за упис студената у прву годину студија на КПА и Комисија за упис на мастер и специјалистичке студије, а до сада је био 15 пута ментор на специјалистичким и мастер студијама и члан Комисија за оцену и одбрану специјалистичког или мастер рада више од 20 пута.

Током рада на Криминалистичко-полицијском универзитету објавио је, у коауторству или самостално, четири уџбеника, три монографије, два приручника, једну студију, као и преко тридесет радова у научним и стручним часописима у земљи и иностранству (један на СЦИ листи), као и у одговарајућим тематским зборницима радова. Такође, са одговарајућим радовима је учествовао на преко двадесет научних и стручних конференција организованим у земљи и иностранству, а бавио се и научноистраживачким радом. У својству истраживача учествовао је на седам научно истраживачких пројеката.

Избор из публикација
 1. Бошковић, А., Пухача, Ј. (2019). Анализа практичне примене Закона о спречавању насиља у породици, с посебним освртом на примену хитних мера, НБП – Журнал за криминалистику и право,  24(1), стр. 30-48.
 2. Бошковић, А., Трајковић, Т., Николић, Г. (2019). Будућност европског налога за хапшење у светлу одлуке Европског суда правде у предмету Aranyosi and Caldararu, Теме, XLIII(2), стр. 631-649.
 3. Bošković, A., Radović, N. (2018) Comparative overview of the preliminary proceedings in the Republic of Serbia, Germany, and Italy, International Journal of Law, Crime and Justice 52 (2018), p. 47-57.
 4. Бошковић, А., Павловић, З.: Задржавање осумњиченог лица у кривично процесном законодавству Републике Србије са освртом на поједина упоредноправна решења, Војно дело, год. 69, бр. 5, 2017. стр. 126-139
 5. Obokata, Tом.; Bošković, A.; Radović, N.: Serbia’s Action against Transnational Organised Crime, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. vol. 24, no. 2-3 (2016), str. 151-175. (Editor in Chief: Prof. Dr. André Klip)
 6. Bošković, A.; Pavlović, Z.: Problemski osvrt na organizaciju prethodnog krivičnog postupka u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu.- vol. 23, br. 1 (2016), str. 189-207.
 7. Bošković, A.; Radović, N.: (Ne)adekvatnost normativnih rešenja saslušanja i zadržavanja osumnjičenog u krivičnom procesnom zakonodavstvu Srbije, Pravni život. vol. 65, br. 9 (2016), str. 713-728.
 8. Милошевић, М.; Кесић, Т.; Бошковић, А.: Полиција у кривичном поступку, Криминалистичко-полицијска академија, 2016, Београд.
 9. Бошковић, А. : Радње полиције у претходном кривичном поступку и њихова доказна вредност, Београд : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2015.
 10. Бошковић, А.; Кесић, Т.: Кривично процесно право, Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2015.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени