НПП КПА: Свим студентима Универзитета ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

С обзиром на то да је усвојен нови Правилник о упису и студијама првог степена (који се налази на сајту КПУ) који се у овим одредбама примењује на све студенте КПУ достављамо текст члана који регулише оверу семестра.

 Овера семестра

Члан 15.

          Студенту може бити оверен семестар ако му наставници одговорни за предмет и посебне облике наставе на основу евиденције која се води, својим потписом у индексу потврде уредно похађање организованих облика наставе.

          Студент који је у току семестра одсуствовао са више од 20% наставе, не може добити потпис из тог предмета. Студент који није добио потпис дужан је да у наредној школској години поново упише и уредно похађа наставу ради добијања потписа и овере семестра.

          Изузетно, студенту који докаже да из оправданих разлога није остварио неопходан обим присуства на настави, који не сме бити у обиму већем од 1/3 предвиђеног фонда часова наставе у семестру, може бити оверен семестар на основу одобрења проректора за наставу, уз сагласност предметног наставника.

          Студент који није оверио семестар не може уписати наредну годину студија, а може полагати испите из оних предмета за које му је, у индексу, наставник својим потписом потврдио уредно похађање обавезних облика наставе.

НПП КПА: Студенти IV године академских студија - Форензичко инжењерство

Надокнада наставе из предмета Управљање људским и материјалним ресурсима за 26.4.2022 године одржаће се  8.4.2022 године у термину од 8:00 do 11:40 часова у учионици 2.

Надокнада наставе планиране за 3.5.2022 године у договору са предметним наставником

НПП КПА: Студенти I године основних академских студија - Информатика и рачунарство

Надокнада предавања из предмета Организација и послови полиције  одржаће се

21.4.2022 године у термину 8 и 9 часа у амфитеару Владимир Кривокапић (редовна настава ће бити реализована у термину 6 и 7 часа у ААР). 

28.4.2022 год. у термину 7 и 8 часа у амфитеатру Арчибалд Рајс.

 

НПП КПА: Студенти I и II године основних академских студија - Криминалистике

Надокнада предавања из предмета Организација и послови полиције  одржаће се

21.4.2022 године у термину 8 и 9 часа у амфитеару Владимир Кривокапић (редовна настава ће бити реализована у термину 6 и 7 часа у ААР). 

28.4.2022 год. у термину 7 и 8 часа у амфитеатру Арчибалд Рајс.

НПП КПА: Студенти III године струковних студија - Криминалистике

Предмети Полицијска контрола и регулисање саобраћаја и Стручни послови саобраћајне полиције (реупис) од 20.4.2022 године до краја летњег семестра одржаваће се сваке друге недеље у термину 8. и 9. часа у кабинету саобраћаја. 

НПП КПА: Студенти III године основних академских студија - Информатика и рачунарство

Вежбе из предмета Објектно орјентисани програмски језици планиране за 6.4.2022 године биће одржане on – line по утврђеном распореду.

Сви студенти основних студија - обавештење о консултацијама

Консултације код проф. др Александра Бошковића до краја летњег семестра одржаће се у следећим данима: 20. и 27.априла, 11. и 25. маја 2022. године од 12,00 часова у канцеларији у Ректорату КПУ.

НПП КПА: Сви студенти основних студија - Посебни облици наставе за летњи семестар школске 2021/2022. године

Посебни облици наставе за летњи семестар школске 2021/2022. године

 

Пракса од 11.4. 2022 до 21.4.2022 године

IV година Основне академске студије криминалистике

III година Основне струковне студије криминалистике

 

Пракса од 11.4. 2022 до 14.4.2022

II година  oсновне академске студије Информатика и рачунарство

 

Пракса од 11.4.2022 до 15.4.2022

III година oсновне академске студије Информатика и рачунарство

IV година oсновне академске студије Информатика и рачунарство

II година oсновне академске студије Форензичко инжењерство

III година oсновне академске студије Форензичко инжењерство

IV година oсновне академске студије Форензичко инжењерство

 

Теренска обука у летњим условима (ГОЧ)

4.4.2022 до 13.4.2022

I година Основне  академске студије криминалистике

I година Основне  струковне студије криминалистике

II година Основне  струковне студије криминалистике

 

13.4.2022 - 21.4.2022

III година Основне  академске студије криминалистике

 

НПП КПА: Сви студенти основних студија који су дипломирали у школској 2020/21 години

Свечана додела диплома за студенте који су дипломирали у току школске 2020/21 године, која је била најављена за 4.4.2022, одлаже се за мај. Нови термин ће бити накнадно објављен.

НПП КПА: Студенти I године основних академских студија - Информатика и рачунарство

Надокнада предавања из предмета Организација и послови полиције у термину 7. и 8. часа одржаће се 21.4.2022 године у амфитеару Владимир Кривокапић и 28.4.2022 год. у амфитеатру Арчибалд Рајс.

НПП КПА: Студенти I и II године основних академских студија - Криминалистике

Надокнада предавања из предмета Организација и послови полиције у термину 7. и 8. часа одржаће се 21.4.2022 године у амфитеару Владимир Кривокапић и 28.4.2022 год. у амфитеатру Арчибалд Рајс.

НПП КПА: Студенти IV године академских студија - Информатика и рачунарство

Предавања из предмета Географско информациони системи и мапирање криминала планирана за 18.4.2022 године одржаће се унапред 7.4.2022 године у термину 2. и 3. часа у амфитеатру 3.

Вежбе из предмета Географско информациони системи и мапирање криминала планиране за 20.4.2022 године одржаће се у термину 3. 4. и 5. часа (за обе групе) у амфитеатру 2.

НПП КПА: Студенти основних академских студија - Форензичко инжењерство - резултати испита

Резултате писменог испита из предмета Увод у хемију, одржаног 30. марта 2022. године, као и укупан број сакупљених поена можете погледати овде.

Резултате писменог испита из предмета Општа и неорганска хемија, одржаног 30. марта 2022. године, као и укупан број сакупљених поена можете погледати овде.

Резултате писменог испита из предмета Органска и неорганска хемија, одржаног 30. марта 2022. године, као и укупан број сакупљених поена можете погледати овде.

 

НПП КПА: Студенти III године основних струковних студија - Криминалистике

У односу на претходно обавештење дошло је до промене. Надокнада наставе из предмета Полицијски менаџмент  за ­­5.5.2022 и 12.5.2022 године одржаће се 7.4.2022 године у термину од 1 до 4. часа  и од 7. до 10. часа у учионици 9.

НПП КПА: Студенти IV године академских студија - Форензичко инжењерство

У односу на претходно обавештење дошло је до промене. Надокнада наставе из предмета Управљање људским и материјалним ресурсима за 26.4.2022 и 3.5.2022 године одржаће се 8.4.2022 године са почетком у 9:00 часова on-line

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени