УПИС 2022: Најава Конкурса

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години биће објављен на сајту Криминалистичко-полицијског универзитета 28. марта 2022. године.

Пријаве на конкурс кандидати ће подносити путем електронске платформе на сајту Универзитета од 28. марта 2022.године до 8. априла 2022. године до 15,00 часова.

Заинтересовани кандидати у међувремену могу припремити документа која се достављају приликом подношења пријаве у електронском облику - скенирано, а то су:

  1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (кандидати који су ученици 4. разреда достављају 3 сведочанства приликом пријаве, а 4. сведочанство и диплому накнадно, када заврше средњу школу);
  2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци);
  3. извод из матичне књиге рођених;
  4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
  5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);
  6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова (у тексту конкурса биће објављени подаци о броју рачуна КПУ, сврси уплате и износу који се плаћа на име трошкова пријаве).
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени