Коначна ранг листа за упис на студије другог степена у школској 2020/21. години | 9.11.2020

Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Форензичко инжењерство - у школској 2020/21. години
можете погледати овде
Коначна ранг листа кандидата за упис на специјалистичке академске студије Криминалистике - у школској 2020/21. години
можете погледати овде

Упис примљених кандидата ће се обавити  10.11.2020. године (уторак) од 10.00 часова. Кандидати треба да донесу на упис сва документа наведена у конкурсу (оригинале или оверене фотокопије), две фотографије у боји, уплатницу у износу од 3 000,00 динара за трошкове уписа и уплатницу за прву рату школарине.